10 powodów utworzenia spółki LLC w Delaware

Wielu właścicieli firm w Stanach Zjednoczonych decyduje się założyć lub zarejestrować swoją działalność jako spółka LLC w Delaware LLC ze względu na korzyści prawne wynikające z przewidywalnych, stanowych praw przyjaznych dla biznesu. Utworzenie spółki LLC w Delaware jest również łatwe - nie ma potrzeby odwiedzania stanu, a do utworzenia spółki LLC w Delaware wymagane są minimalne informacje.

Delaware posiada stanowy system podatkowy z jednymi z najlepszych ulg podatkowych na świecie, na które liczyć mogą zagraniczne podmioty zakładające spółki w Delaware. Istotne jest to, że Delaware nie figuruje na liście krajów i obszarów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku PIT i CIT sporządzonej przez polskie Ministerstwo Finansów.

Dlaczego spółka LLC w Delaware jest najlepszą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na świecie? To pytanie, które często nam się zadaje. W stanie najbardziej znanym ze swoich podmiotów gospodarczych, spółka LLC w Delaware czasami jest pomijana, ponieważ w przeszłości używano wyłącznie formy prawnej – corporation. Uważamy, że to głównie dlatego, że Delaware nie zezwoliło na tworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością aż do 1991 roku, kiedy to przyjęła swoją pierwszą ustawę o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Od tego czasu jednak spółka LLC w Delaware oferuje te same zabezpieczenia aktywów i korzyści podatkowe, które oferuje korporacja. Często spółka LLC jest prostszym, bardziej elastycznym wyborem dla małych firm.

Spółki LLC w Delaware oferuje największą ochronę dla Ciebie i Twojej firmy z dwukierunkową ochroną.

Tworząc spółkę LLC w Delaware, chronisz swój osobisty majątek, oddzielając zobowiązania firmowe od majątku prywatnego. Oznacza to, że jeśli sama firma nie jest w stanie zapłacić wierzycielowi, wtedy wierzyciele nie mogą rościć zaspokojenia z majątku prywatnego.

Prawo Delaware wyraźnie uznaje “nakaz obciążenia” za jedyny i wyłączny środek zaradczy dla wierzycieli członków LLC. Uniemożliwia to wierzycielom przejęcie firmy. Wierzyciele członka mogą uzyskać jedynie ekonomiczny interes w wypłatach z LLC dla tego członka, a nie prawo do kontroli lub prawo do likwidacji LLC.

Prawo Delaware zapewnia najsilniejszą ochronę spośród wszystkich stanów.

Delaware reguluje sprawy wewnętrzne firmy, w tym zakres odpowiedzialności. Ochrona korporacyjna lub „tarcza korporacyjna” zapewniona przez Delaware LLC Act chroni majątek osobisty poszczególnych właścicieli przed wierzycielami bardziej niż jakiekolwiek przepisy w jakimkolwiek innym stanie.

Spółki LLC w Delaware mogą działać w prawie każdym stanie lub kraju.

Można utworzyć spółkę w Delaware bez względu na to, gdzie prowadzisz działalność gospodarczą lub gdzie mieszkasz. Poza Stanami Zjednoczonymi istnieje bardzo niewiele krajów i osób prywatnych, które nie mogą korzystać ze spółki LLC w Delaware, a sama spółka nie musi posiadać konta bankowego lub biura w Delaware.

Delaware traktuje Cię jak osobę dorosłą i pozwala zarządzać firmą

Spółki LLC w Delaware jest elastyczna pod względem struktury własności i zarządzania. Jedna osoba może być zarówno właścicielem jak i zarządcą. Spółka LLC w Delaware jest regulowana przez umowę operacyjną, która umożliwia organizowanie spraw biznesowych między właścicielami według własnego uznania i egzekwowanie tej umowy w formie pisemnej. Ponieważ spółka LLC jest podmiotem umownym, ważne jest, aby sądy w Delaware honorowały umowę między stronami w formie pisemnej. Co więcej, nie ma wymogu corocznego walnego zgromadzenia i ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z spółkę coroporation, jest znacznie mniej formalności administracyjnych.

Menedżerowie są chronieni przed pozwami sądowymi

Umowa “Operating Agreement” spółki LLC w Delaware może zmniejszyć lub wyeliminować obowiązki powiernicze. Umożliwia to menedżerom zarządzającym na elastyczność w podejmowaniu ryzyka, które to działania nie będą łatwo kwestionowane przez inwestorów mniejszościowych, pod warunkiem, że takie działania nie są podejmowane w złej wierze. Nawet jeśli obowiązki powiernicze nie zostaną zniesione lub zmniejszone, managerowie spółki mają swobodę w  podejmowaniu decyzji biznesowych, nawet jeśli straty wynikają z odpowiedzialności managera, pod warunkiem, że decyzje te nie są dokonywane ze szkodą na rzecz spółki.

Brak podatku dochodowego w Delaware, jeśli działalność prowadzona jest w innych stanach lub krajach

Spółki LLC w Delaware nie są zobligowane do składania deklaracji podatkowej pod warunkiem że nie prowadzą one działalności w Delaware.

  • Podobnie jak w przypadku spółek LLC w innych stanach, zyski są opodatkowane osobiście na poziomie wspólnika, ale nie na poziomie spółki. LLC jest opodatkowana jako transparentna spółka osobowa chyba że wybierze status podatkowy S-Corporation lub C-Corporation.

  • Posiadanie spółki LLC, która zdecyduje się na opodatkowanie jako Self-Corporation, może zaoszczędzić tysiące USD w stosunku do samozatrudnienia, ponieważ dochód można podzielić w proporcji 50/50 między dochód z samozatrudnienia i dochód z „dywidendy”. 

Szybkie zatwierdzenia i zgłoszenia w Delaware

Sekretarz stanu Delaware pracuje w przedłużonych godzinach składania zgłoszeń i może je zatwierdzić nawet do jednej godziny.

Spółki LLC w Delaware mogą służyć do posiadania i zarządzania prawie wszystkiego

Przeznaczeniem spółki LLC w Delaware może być jednoosobowa działalność jako i ogromne międzynarodowe biznesy. Może służyć do prowadzenia aktywnej działalności gospodarczej lub po prostu posiadać aktywa bierne, takie jak nieruchomości lub własność intelektualna.

Najczęstsze zastosowania obejmują:

  • posiadanie nieruchomości, takich jak nieruchomości osobiste lub firmowe,

  • do prowadzenia działalności usługowej,

  • posiadania rzeczowego majątku osobistego lub wartości niematerialnych i prawnych, takich jak samoloty, samochody, łodzie i patenty.

 

Sądy gospodarcze w Delaware zajmują się sporami biznesowymi w tygodniach, a nie latach.

W Delaware istnieje odrębny sąd do rozstrzygania sporów gospodarczych, Court of Chancery. Jego sędziowie mają duże doświadczenie w sprawach gospodarczych i skutecznie rozwiązują spory korporacyjne w sposób, w jaki nie robią tego inne państwa. W Sądzie Okręgowym nie odbywają się żadne procesy sądowe, więc ekspertyza Sądu jest uwzględniana przy podejmowaniu decyzji w każdej sprawie przed Sądem.

System sądowy w Delaware może działać bardzo szybko. Czasami cały proces, od początku do końca (rozpoczęcie i wnioski o wydanie orzeczenia sądowego), może się zakończyć w ciągu dwóch miesięcy. Pisemne orzeczenia Court of Chancery są standardem i często mają długość 100 stron. Ten dobrze uzasadniony proces pozwala na uniknięcie arbitralnych wyników. Nawet apelacje do Sądu Najwyższego w Delaware mogą być przyspieszone.

Delaware posiada najbardziej pro-biznesowe prawa w każdym stanie USA.

Prawo w Delaware jest ogólnie uważane za pro-biznesowe i ma atuty w postaci stabilności i powolnego zmian – aby być najnowocześniejszym bez zakłócania funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw. Ze względu na dojrzałość prawa Delaware i dużą liczbę spraw korporacyjnych prowadzonych przez system sądowniczy Delaware, wyniki decyzji sądów są przewidywalne. Sędziowie w Delaware podejmują uzasadnione, niepolityczne decyzje.

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Logo Kancelaria Jabłońscy
Kancelaria Jabłońscy w Delaware

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi w stanie Delaware przy współpracy z biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
10 powodów utworzenia spółki LLC w Delaware
Przewiń na górę