Zmiany w zakresie automatycznej wymiany informacji. Banki z ponad 100 krajów przekażą informacje do polskiego urzędu skarbowego

Postępują zmiany w zakresie automatycznej wymiany informacji. Ponad 100 krajów przystąpiło do porozumienia OECD i zobowiązało się do wymiany informacji o właścicielach rachunków bankowych będących rezydentami podatkowymi innych państw. Z początkiem 2018 r. polski Urząd Skarbowy będzie miał dostęp do ogromnej bazy informacji o polskich rezydentach i ich rachunkach bankowych.

Automatyczna wymiana informacji podatkowej (CRS) to wielostronne porozumienie zawarte w ramach OECD mające na celu automatyczną wymianę danych pomiędzy krajami o transakcjach finansowych dokonywanych przez rezydentów danego kraju na rachunkach bankowych znajdujących się w krajach innych niż kraj rezydencji podatkowej klienta banku.

Automatyczna wymiana informacji podatkowej (CRS) w praktyce

W praktyce oznacza to, że informacja o przepływach na rachunkach polskich rezydentów podatkowych będzie automatycznie przekazywana do polskiego Urzędu Skarbowego. Identyfikacja rezydencji podatkowej klienta będzie obowiązkiem samego banku. Już dzisiaj banki identyfikują Beneficjenta Rzeczywistego (z jez. ang. Ultimate Beneficial Owner) związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing]. Dodatkowym obowiązkiem banku będzie zaraportowanie informacji do stosownej jurysdykcji.

Automatyczna wymiana informacji podatkowej (CRS) - polski Urząd Skarbowy otrzyma wiedzę o zagranicznych rachunkach polskich podatników

W ramach porozumienia informacje będą wymieniane według wspólnego standardu CRS (Common Reporting Standard), który ma zostać wdrożony w Polsce do końca 2017 roku. W wyniku porozumienia polski urząd uzyska wszelkie dane o zagranicznych rachunkach bankowych należących do rezydentów polskich. Wprowadzane zmiany mają posłużyć do ochrony integralności systemów podatkowych oraz wspomóc walkę z unikaniem opodatkowania.

Dotychczas informacje mogły być ujawnione wyłącznie na wniosek polskiego Urzędu. Nie mniej zagraniczne instytucje finansowe mogły odmówić dostarczenia dokumentacji i danych. Sytuacja polskich rezydentów uległa zmianie z dniem 29 października 2014 roku, kiedy to Polska ratyfikowała Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account InformationStatus prac nad wdrożeniem zmian legislacyjnych, które umożliwiłyby taką wymianę widnieje jako otwarty. Jednakże wdrożenie przepisów jest wymogiem przystąpienie do porozumienia.

Automatyczna wymiana informacji podatkowej (CRS) - dane podlegające wymianie

Dane podlegające automatycznej wymianie informacji to m.in.:

 • w przypadku osób indywidualnych;

  • imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, data urodzin;

 • w przypadku podmiotów;

  • nazwa, adres, numer identyfikacji podatkowej, data i miejsce urodzenia upoważnionej osoby do reprezentacji;

pozostałe informacje:

 • numer rachunku bankowego;

 • saldo i obroty konta na koniec roku obrotowego;

 • dane o dywidendach;

 • dane o odsetkach;

 • dane o posiadanych lokatach;

 • informacje o posiadanych inwestycjach kapitałowych;

 • informacje o zapłaconych podatkach;

 • informacje o zyskach ze sprzedaży aktywów finansowych;

Automatyczna wymiana informacji podatkowej (CRS) a swoboda działalności gospodarczej

Globalne działania w zakresie automatycznej wymiany informacji powodują, iż nawet skomplikowane struktury podatkowe z użyciem nominowanych dyrektorów czy udziałowców nie uchronią podatnika przed identyfikacją przez organy skarbowe. Obecnie organy skarbowe prowadząc dochodzenia mające na celu określenie beneficjenta struktury badają bardzo skomplikowane i zawiłe schematy podmiotów.  Globalna wymiana informacji uderza w inwestorów takich struktur, gdyż to sami inwestorzy będą musieli dane o swojej rezydencji podatkowej wskazywać.

Receptą na wprowadzane regulacje jest zmiana rezydencji podatkowej na bardziej przyjazną bądź też przeniesienie aktywów do rezydencji podatkowych, które nie podpisały porozumienia.

Wszystkie banki w Stanach Zjednoczonych nie wymieniają informacji podatkowej w ramach systemu CRS.
Zapraszamy do założenia rachunku bankowego w banku Euro Pacific Bank, którego siedziba mieści się na terytorium zależnym od Stanów Zjednoczonych.
michał jabłoński_kj

Autor:

Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Zmiany w zakresie automatycznej wymiany informacji. Banki z ponad 100 krajów przekażą informacje do polskiego urzędu skarbowego
Przewiń na górę