Czarnogóra

/Czarnogóra

Czarnogóra to destynacja podatkowa, która wzbudza zainteresowanie wśród inwestorów, którzy szukają alternatyw dla popularnych a tym samym bardziej reglamentowanych jurysdykcji podatkowych. Czarnogóra po zmianach sytemu podatkowego w rok 2015 stała się krajem który nie przyciąga już wyłącznie turystów.

Czarnogóra (Montenegro) to kraj wielonarodowy i wielokulturowy, o bogatej i zróżnicowanej przyrodzie, kulturze i historii. Jest to kraina słońca i zapierających dech w krajobrazów. Od wieków Czarnogóra przyciąga artystów, monarchów oraz znanych i lubianych tego świata.

Czarnogórski rynek nieruchomości jest idealnym miejscem do inwestycji

Czarnogóra to idealne miejsce do zakupu całorocznego lub wakacyjnego domu. Rynek w nieruchomości luksusowych w Czarnogórze to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków nieruchomości w Europie. Ceny wciąż na tle znanych europejskich kurortów są niższe zaś przychody z wynajmu są zbliżone. Średnia cena mieszkania w Czarnogórze jest kilkukrotnie mniejsza niż w Paryżu, ale cena wynajmu są na porównywalnym poziomie. Dlatego czarnogórski rynek stał się obiektem zainteresowania klientów z całego świata Średnia cena za metr kwadratowy wynosi od 2500 euro wzwyż, osiągając 10 000 euro za m2 w przypadku luksusowych posiadłości.

Globalni gracze już są w Czarnogórze

Czarnogóra przyciąga inwestorów indywidualnych, ale przede wszystkim inwestorów globalnych. Inwestują już tutaj:

  • Azmont Investments,
  • Orascom Developments,
  • Qatari Diar,
  • czy Investment Corporation of Dubai (ICD).

Zaangażowanie w aktualne projekty na rynku nieruchomości szacuje się na kwotę ponad 5 miliardów euro. W chwili obecnej blisko 80% nabywców luksusowych nieruchomości to inwestorzy zagraniczni, w tym wielu Europejczyków – głównie z Norwegii, Francji, Anglii i Rosji.

Rezydencja podatkowa w Czarnogórze

Osoba fizyczna będąca rezydentem podatkowym Czarnogóry to osoba fizyczna, która spędza w Czarnogórze ponad 183 dni w roku kalendarzowym oraz ma miejsce zamieszkania w Czarnogórze lub jej centrum działalności gospodarczej i żywotne interesy znajdują się na terytorium Czarnogóry. Rezydenci podatkowi Czarnogóry są rezydentami przez cały rok kalendarzowy (nie począwszy od pierwszego dnia przyjazdu do Czarnogóry). Osoba fizyczna będąca rezydentem podatkowym Czarnogóry podlega opodatkowaniu od swojego dochodu na całym świecie. Nierezydent podlega zasadniczo opodatkowaniu od dochodu pochodzącego ze źródeł czarnogórskich. Dochód pochodzący z Czarnogóry jest ujmowany jako dochód wypłacany przez podmiot z Czarnogóry.

System podatkowy w Czarnogórze

Ogólna stawka podatku w Czarnogórze wynosi 9%. W 2017 r. obowiązuje 9 % stawka podatkowa dla miesięcznych dochodów osobistych brutto poniżej 751 EUR miesięcznie oraz 11 % dla dochodów powyżej 751 EUR. Dodatkowy dochód wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym podlega jedynie 9% stawce podatkowej. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 9%.

Podatek u źródła dla dywidendy/podziału zysków, zysków kapitałowych, tantiem, praw własności intelektualnej, dochodów z wynajmu, usług doradczych, marketingowych i audytowych również wynosi 9%.

Ogólna stawka VAT wynosi 21%, podczas gdy obniżona stawka podatku wynosi 7%. Rejestracja VAT jest wymagana w przypadku osób fizycznych, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą.

Pozostałe aspekty prawno-podatkowe

Prawo Czarnogóry zawiera podstawowe przepisy dotyczące cen transferowych. Władze Czarnogóry nie wypracowały praktyki cen transferowych.Czarnogóra ma pewne ograniczenia w przepływie lokalnej waluty czarnogórskiej oraz lub walut obcych z kraju. Przy wjeździe do kraju rezydenci i nierezydenci mogą swobodnie wnosić nieograniczone kwoty w walucie obcej i krajowej, ale do organu celnego należy zgłaszać kwoty przekraczające 10 000 EUR.

Cudzoziemcy mogą dokonywać transferu środków za granicę, jeżeli wszystkie podatki zostały należycie opłacone w Czarnogórze. Kwota przekraczająca 10 000 EUR może zostać zwrócona za granicę, jeżeli została zgłoszona przy wjeździe do kraju.

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy wymagają, aby wszystkie transakcje finansowe o wartości przekraczającej 15 000 EUR były zgłaszane do Komisji ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wszystkie transakcje wymiany walut powyżej 15 000 EUR (będzie to dokonywane automatycznie przez bank lub podmiot pośredniczący w wymianie walut).

Istotną zaletą Czarnogóry jest euro, które jest oficjalną walutą Czarnogóry. Jest to szczególnie korzystne dla inwestorów zagranicznych, ponieważ znacznie zmniejsza ryzyko różnic kursowych oraz inflacji.

Pod koniec 2010 r. Czarnogóra uzyskała status kraju kandydującego do Unii Europejskiej, a w czerwcu 2012 r. Rada Europejska rozpoczęła negocjacje akcesyjne. W grudniu 2015 r. kraj otrzymał również formalne zaproszenie do członkostwa w NATO i ostatecznie dołączył do Paktu Północnoatlantyckiego w czerwcu 2017 r.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas