Cennik biura rachunkowego

/Cennik biura rachunkowego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze standardowym cennikiem biura rachunkowego Kancelarii Jabłońscy na usługi księgowe oraz obsługę rozliczeń kadr i płac.

KOSZTY PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
w zależności od miesięcznej liczby dokumentów Zleceniodawcy

LICZBA DOKUMENTÓW

CENA NETTO

0

10

150 zł

11

30

250 zł

31

50

400 zł

51

70

550 zł

71

100

750 zł

101 i więcej

750 zł + 3 zł za każdy dokument powyżej 100


PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH
w zależności od miesięcznej liczby dokumentów Zleceniodawcy

LICZBA DOKUMENTÓW

CENA NETTO

0

20

400 zł

21

30

500 zł

31

40

600 zł

41

50

700 zł

51

70

800 zł

71

100

1000 zł

101

125

1250 zł

126

150

1500 zł

151

175

1750 zł

176

200

2000 zł

200 i więcej

2000 zł + 3 zł za każdy dokument powyżej 100


KOSZTY OBSŁUGI KADRY I PŁACE
w zależności od rodzaju formy zatrudnienia

RODZAJ

CENA NETTO

Koszt obsługi jednej osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę

35 zł

Koszt obsługi jednej osoby w oparciu o umowę cywilnoprawną
(umowa zlecenie, umowa o dzieło)

35 zł

Koszt sporządzenia rocznego PIT-u dla osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę / umowę cywilnoprawną

35 zł

Koszt obsługi rozliczeń jednej osoby z PFRON

125 zł

Pozostałe

 1. Odpłatność za dodatkowe raportowanie uzależniona jest od stopnia skomplikowania i ustalana jest w toku indywidualnych negocjacji.
 2. Czynności związane z zakończeniem umowy: 1-miesięczne wynagrodzenie.
 3. Koszt sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego wynosi równowartość średniego wynagrodzenia netto z ostatniego roku obrotowego.
 4. W przypadku przekroczenia progu ilościowego dokumentów w danym miesiącu, koszt Usługi wchodzi w kolejny próg cenowy zgodnie z cennikiem.
 5. Jeden dokument to:
  • każda faktura,
  • każdy rachunek,
  • wyciąg bankowy w formacie MT940 (w przypadku dokumentu papierowego lub w formacie elektronicznym innym niż podany za dokument zostanie uznana każda ze stron wyciągu bankowego)
  • dokument wewnętrzny,
  • lista płac.

Zapraszamy do kontaktu

po więcej informacji

TELEFON
+48 500 398 184
Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas