Co to jest PIT? – podatek dochodowy od osób fizycznych

Przedstawiamy kompendium wiedzy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dopasowane do potrzeb przedsiębiorców.

PIT to najczęściej obok składek ZUS pojawiający się termin związany obciążeniami wobec państwa z jakimi musi się zmierzyć każdy osobowa fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W kompendium PIT przedstawiamy zagadnienie podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT-u z którym na co dzień mierzą się przedsiębiorcy.

By wiedzieć jak rozliczyć PIT należy znać odpowiedź na pytania:

  • co to jest podatek dochodowy?

  • co to jest PIT?

  • jakie są deklaracje PIT?

  • czy w końcu stawki PIT?

Co to jest PIT? Definicja - podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Personal income tax) jest to podatek zaliczany do grupy podatków bezpośrednich, w którym podmiotem opodatkowania jest osoba fizyczna uzyskująca określone przychody w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czy wspólnicy spółek jawnych i komandytowych.

W Polsce podatek od osób fizycznych pobierany jest od polskich rezydentów podatkowych od całości osiągniętych przychodów oraz od osób nie posiadających polskiej rezydencji podatkowej u których podatek pobierany jest wyłącznie od przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istnieją grupy przychodów, których osiągnięcie nie podlega opodatkowaniu lub pozostaje z opodatkowania zwolnione. W przypadku tych grup przychodów podatnik nie musi składać deklaracji i wykazywać ich przed organami podatkowymi.

Stawki PIT - przed zmianą w październiku 2019
Co to jest PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych - skala podatkowa

Przy opodatkowaniu progresywnym – według skali podatkowej obowiązują stawki 18%, a po przekroczeniu podstawy w kwocie 85,528 zł – 32% podatku.

Dodatkowo opodatkowane tzw. podatkiem solidarnościowym (od dochodów ponad 1 mln zł),  są dochody według stawki 4%.

W przypadku formy liniowej opodatkowania stosuje się 19% stawkę podatku.

Forma opodatkowania liniowego jest najczęściej stosowaną formą rozliczenia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

W przypadku opodatkowania ryczałtowego stosowane są stawki 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%.

W przypadku opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych – obowiązuje 19% stawka podatku. Przy opodatkowaniu zysków ze sprzedaży nieruchomości stawka podatku wynosi 19%. W przypadku wykorzystywanej komercyjnie nieruchomości o wartości początkowej powyżej 10 mln zł – stawka podatku wynosi 0,35% podstawy opodatkowania. 

Oprócz stawek związanych z określonymi zasadami opodatkowania, podatnik może zostać opodatkowany sankcyjną stawką podatku w wysokości 75%.

Dodatkowo w związku z wyprowadzaniem majątku poza granice kraju, naliczony może zostać tzw. exit tax według stawki 3% lub 19%.

Stawki PIT - przed zmianą w październiku 2019
Jak rozliczyć PIT?

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych polega na przygotowaniu i złożeniu rocznej deklaracji podatkowej PIT. Deklaracja jest podstawą do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu nadpłaty wynikającej z nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek ponad wartość podatku wynikającego z rocznej deklaracji PIT. Rozliczenie podatku musi być przeprowadzone w odpowiedni sposób oraz w odpowiedniej formie.

Po pierwsze, rozliczyć PIT należy na prawidłowym formularzu. W zależności od tego, czy zaliczki na podatek opłacane są samodzielnie czy robi to inny podmiot za podatnika (np. zaliczki opłaca zakład pracy), podatnik wybiera odpowiedni druk.

Po drugie, po wyborze deklaracji wskazać należy przychody, koszty, dochody, kwotę wolną oraz ulgi i odliczenia przysługujące podatnikowi i osiągnięte w danym roku. Obowiązuje system rocznego rozliczenia i deklarowania przychodów i odliczeń.

Rozliczenie PIT powinno zostać opatrzone podpisem. W przypadku deklaracji wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisem deklaracji PIT jest zestaw danych autoryzacyjnych identyfikujących podatnika przed organem skarbowym. Możliwe jest również wysłanie deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym. Deklaracja podatkowa może zostać złożona również przez pełnomocnika (wymagana jest forma pisemna zgłaszana na formularzu urzędowym).

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub będące wspólnikami spółek mogą skorzystać z usługi rozliczania rocznych deklaracji podatkowych w Kancelarii Jabłońscy.

Ikona logo Kancelaria Jabłońscy
Wsparcie Kancelarii Jabłońscy

Kancelaria Jabłońscy dostarcza kompleksową obsługę dla przedsiębiorców szukających wsparcia wparcia specjalistów w drodze do biznesowych sukcesów.

 

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

łukasz jabłoński.2
Autor:
Łukasz Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+48 500 398 184

Co to jest PIT? – podatek dochodowy od osób fizycznych
Przewiń do góry