Cypryjska rezydencja podatkowa – nowe przepisy

Nowe przepisy dotyczące cypryjskiej rezydencji podatkowej pozwalają na szybkie uzyskanie konkurencyjnej rezydencji podatkowej w Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany sprawiają że popularność rezydencji podatkowej na Cyprze wśród polskich inwestorów będzie stale rosła.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. rezydentem podatkowym na Cyprze jest osoba fizyczna, która:

 • nie przebywa więcej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego w żadnej innej jurysdykcji;

 •  nie jest rezydentem dla celów podatkowych w innej jurysdykcji w ciągu tego samego roku podatkowego.

Wyżej wskazana osoba powinna również spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać na terytorium Cypru przez przynajmniej 60 dni w ciągu roku;

 • prowadzić działalność lub być zatrudniona na Cyprze;

 • posiadać nieruchomość, którą wynajmuje lub której jest właścicielem.

Spełnienie powyższych warunków będzie skutkowało uzyskaniem rezydencji podatkowej na Cyprze przez osobę fizyczną, która chce być uznana za cypryjskiego rezydenta podatkowego.

Należy zauważyć, że zgodnie z rozszerzonymi zasadami, jeśli zatrudnienie, prowadzenie działalności lub biura zostanie zakończone, osoba ta utraci status cypryjskiego rezydenta podatkowego w danym roku podatkowym.

Nowe przepisy dotyczące rezydentów podatkowych nieposiadających domicylu na Cyprze

Władze Cypru nieustannie podejmują działania mające na celu wzmocnienia konkurencyjności oraz pozycji wyspy jako atrakcyjnego centrum biznesowo-finansowego. Dlatego też lokalne władze przyjęły 16 lipca 2015 roku kilka nowych ustaw.

Jedna z ustaw wprowadziła bardzo korzystne zmiany dla osób, które są rezydentami podatkowymi, ale nie posiadają domicylu. Taki status pozwala na zwolnienie z podatku od dywidend i odsetek. Dzięki zmianom, podatnicy nieposiadający domicylu nie płacą daniny Special Defence Contribution (SDC), co zapewnia im bardzo korzystną sytuację.

Cypryjska rezydencja podatkowa - wprowadzenie

Przed wejściem w życie zmian z roku 2015 , rezydenci podatkowi, których dochód pochodził z Cypru lub zagranicznego źródła, podlegali obowiązkowi zapłaty podatku SDC według poniższych stawek:

 • 30% od dochodu pasywnego z odsetek;

 • 17% od dochodu z dywidend;

 • 3% od 75% dochodu z wynajmu nieruchomości;

Obecnie osoby fizyczne nieposiadające domicylu są wyłączone z obowiązku płacenia podatku SDC. Tym samym są całkowicie zwolnione z opodatkowania dywidend i odsetek, które otrzymują będąc rezydentami podatkowymi Cypru.

Cypryjska rezydencja podatkowa - osoba fizyczna nieposiadająca domicyklu

Zgodnie z cypryjskim prawem spadkowym, osoba fizyczna może uzyskać domicyl z chwilą

 • narodzin (domicyl pochodzenia)

 • lub w drodze wyboru (domicyl z wyboru).

 1. Jednak na potrzeby ustawy dot. daniny SDC (The Special Contribution for Defense Law), nawet osobę, która została mieszkańcem Cypru z chwilą narodzin, można uznać za nieposiadająca domicylu w następujących przypadkach:

 • Osoba nie była rezydentem podatkowym na Cyprze przez co najmniej 20 kolejnych lat przed wejściem nowego prawa w życie;

 • Osoba uzyskała i wciąż posiada domicyl poza Cyprem, pod warunkiem, że nie była rezydentem podatkowym na Cyprze przez okres 20 kolejnych lat, przed danym rokiem podatkowym.

 1. Osoba fizyczna, która była rezydentem podatkowym Cypru przez okres co najmniej 17 lat, w ciągu ostatnich 20 lat poprzedzających dany rok podatkowy, będzie uznana za posiadająca domicyl na Cyprze. I tym samym będzie podlegała obowiązkowi zapłaty SDC – począwszy od 18 roku swojej rezydencji podatkowej.

 2. Niezależnie od powyższego:

 • Osoba może nabyć prawo domicylu w każdym innym kraju z zamiarem stałego lub nieokreślonego pobytu;

 • Domicyl z wyboru jest ważny aż do momentu jego porzucenia, czyli z chwilą przyjęcia nowego domicylu z wyboru lub powrotu do domicylu pochodzenia.

Dzięki ostatniej zmianie, przepisy dotyczące SDC będą miały zastosowanie tylko w przypadku gdy dana osoba jest rezydentem podatkowym Cypru i jednocześnie posiada domicyl na Cyprze.

Korzyści wynikające z nowych przepisów

Osoby, które już mieszkają na Cyprze i są jego rezydentami podatkowymi, ale zgodnie z nowymi przepisami – nie posiadają jeszcze domicylu – od razu odczują pozytywne zmiany. Mianowicie, zaoszczędzą kwoty, które wcześniej były należne państwu – 17% od dochodu z dywidend, 30% od dochodu z odsetek i 3% od dochodu z wynajmu.

Dodatkowe korzyści to również:

 • brak podatku na Cyprze od dywidend otrzymanych od jakiejkolwiek spółki na świecie;

 • brak podatku na Cyprze od odsetek otrzymanych z jakiejkolwiek lokalizacji na świecie;

 • brak podatku SDC od dochodu z wynajmu;

 • przepisy dotyczące konieczności dystrybucji określonych zysków ze spółki z rezydencją podatkową na Cyprze również nie będą miały zastosowania do osób fizycznych nieposiadających domicylu na Cyprze.

Rezydent podatkowy Cypru, który nie posiada domicylu na wyspie, nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku SDC od odsetek, wynajmu czy dywidend, niezależnie od źródła ich pochodzenia i niezależnie od tego, czy taki dochód jest przekazany na rachunek bankowy, czy jest rozdysponowany na Cyprze.

Kancelaria Jabłońscy w Cyprze

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi na Cyprze przy współpracy z doświadczonym biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Cypryjska rezydencja podatkowa – nowe przepisy
Przewiń na górę