Cypryjskie banki zamykają rachunki bankowe dla nieoperacyjnych spółek

///Cypryjskie banki zamykają rachunki bankowe dla nieoperacyjnych spółek

14 czerwca 2018 roku Centralny Bank Cypru wysłał list do wszystkich instytucji finansowych, w tym Bank of Cyprus w którym wezwał cypryjskie banki do zamknięcia kont bankowych dla fikcyjnych firm. List ten był kolejnym krokiem w kierunku „globalnej dezoffshoryzacji”.

 • jakie jest ryzyko zamknięcia rachunku bankowego w cypryjskim banku;
 • jak utrzymać rachunek bankowy w cypryjskim banku;
 • gdzie szukać alternatywy do rachunków na Cyprze;

Europejski Bank Centralny wymusza zmiany

W tym samym czasie co cypryjskie banki również łotewskie banki otrzymały podobne pismo od łotewskiego organu regulacyjnego ds. bankowości. Najprawdopodobniej wszystkie te działania były starannie koordynowane przez EBC. W świetle faktów nie ma powodu, aby zakładać, że działania te są podejmowane wyłącznie przeciwko kapitałowi rosyjskiemu. Powszechnie wiadomo, że Cypr jest bardzo popularny wśród rosyjskich inwestorów Rosjan i w związku z tym będą oni dotknięci trwającymi represjami głównie w Europie. Jeśli chodzi o Cypr, lokalne banki posiadają znaczną liczbę rachunków bankowych spółek offshore. Dla takich struktur biznesowych konsekwencje tego listu będą bardzo smutne.

Singapur oazą dla bankowości offshore?

Na szczęście obecnie nie wszystkie kraje mają tak rygorystyczne wymogi dotyczące otwierania i prowadzenia rachunków bankowych. Na przykład Singapur niekoniecznie wymaga posiadania biura w Singapurze i zatrudnionego personelu, chociaż praktycznie gwarantuje to otwarcie rachunku bankowego w Singapurze.

Jakie konsekwencje niesie za sobą list?

Proponujemy więc najpierw przeanalizować pismo Banku Centralnego Cypru, a następnie rozważyć możliwe kroki w celu rozwiązania obecnej sytuacji. Głównym przesłaniem powyższego listu jest zaprzestanie otwierania rachunków bankowych dla tzw. fikcyjnych firm (znanych również jako Shell lub Holding Companies).

w swoim piśmie Central Bank of Cyprus wyjaśnia, co uważa się za fikcyjną spółkę offshore. Cypryjski Bank Centralny wymienia cztery wskaźniki, za pomocą których można zidentyfikować fikcyjną firmę offshore. Należy zauważyć, że obecność nawet jednej z czterech określonych cech pociąga za sobą uznanie spółki offshore za spółkę pozorowaną lub oszukańczą i w związku z tym prowadzi do zamykania rachunków bankowych na Cyprze.

Przed przystąpieniem do opisywania charakterystyki firmy fikcyjnej należy zauważyć, że w oryginalnym liście w języku angielskim użyto trybu łącznego. Dlatego zapewne Central Bank of Cyprus raczej zaleca niż nakazuje zaprzestanie obsługiwania firm typu offshore i odmowę otwierania przyszłych rachunków dla nowych firm zagranicznych.

Kryteria klasyfikacji fikcyjnej spółki

W liście zawarto parametry do zaklasyfikowania firmy offshore jako fikcyjnej:

 • brak fizycznego biura w kraju założenia spółki offshore i obecność tylko zarejestrowanego adresu prawnego;
 • brak elementu handlowego i/lub gospodarczego w działalności spółki offshore;
 • rejestracja spółki w jurysdykcji, w której nie jest wymagany obowiązkowy roczny audyt.

Należy również zauważyć, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla prawie wszystkich jurysdykcji offshore, chociaż w większym stopniu wymóg ten jest ignorowany w rajach podatkowych.
Rejestracja spółki w jednym z „rajów wolnych od podatku”, takich jak: BVI, Seszele, Belize itp.

W chwili obecnej głównym czynnikiem decydującym o zidentyfikowaniu firmy offshore jako fikcyjnej jest brak własnego biura. Jednocześnie jeden pracownik w cypryjskim biurze może nie być brany pod uwagę, jeśli nie ma prawdziwego biznesu prowadzonego przez cypryjskie biuro.

Jakie spółki offshore unikną zamknięcia rachunku bankowego?

Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób działalność biur zagranicznych przedsiębiorstw posiadających rachunki bankowe na Cyprze będzie sprawdzana.

Ponadto Bank Centralny Cypru oferuje cypryjskim bankom ponowną ocenę obsługi spółek offshore o pasywnym dochodzie (dywidendy, odsetki i należności licencyjne), ale nie spieszy się z zamknięciem rachunków bankowych dla takich spółek offshore. W szczególności Bank Centralny Cypru zaleca, aby cypryjskie banki uwzględniły niektóre rodzaje spółek offshore, które zgodnie z art. 58A cypryjskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy podlegają następującej definicji:

 • Spółka offshore o charakterze holdingowej, której udziałowcy posiadają udziały w innych spółkach prowadzących działalność handlową o przejrzystej strukturze własności,
 • Spółka offshore przejrzystej strukturze posiadająca własność intelektualną, nieruchomości lub statki o .
 • Spółka offshore działająca jako skarb państwa w ramach grupy spółek, biorąc pod uwagę, że w strukturze spółek istnieje pełna jasność i wiarygodne informacje o beneficjentach grupy kapitałowej.

Czy istnieje szansa na złagodzenie stanowiska?

Uważamy jednak że Cypr by utrzymać status europejskiego raju podatkowego dokona złagodzenia swojego stanowiska. By podtrzymać konkurencyjność systemu podatkowego na Cyprze, rząd Cypru musi zapewnić inwestorom miejsce do alokacji kapitału. Same przepisy prawne takiej jak:

 • zwolnienia podatkowe od transakcji na papierach wartościowych, prawie brak podatków od dywidend przychodzących i wychodzących dla spółek holdingowych,
 • zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych dla spółek inwestycyjnych, które posiadają aktywa w różnych jurysdykcjach.

Obecnie Bank Centralny Cypru zwraca się do banków cypryjskich, w tym do Bank of Cyprus z następującymi pytaniami i żądaniami:

 • o przeprowadzenie analizy istniejących klientów i podjęcie decyzji, czy utrzymywać z nimi stosunki handlowe, czy też zamknąć rachunki bankowe tych spółek offshore, które nie zdały testu o fikcyjności,
 • liczbie decyzji o zamknięciu lub kontynuowaniu świadczenia na rzecz takich klientów usług bankowych, a następnie zapisanie argumentów w aktach klientów.

Możliwe konsekwencje zmian

Istnieje duże prawdopodobieństwo zamknięcia rachunków bankowych dla firm zlokalizowanych w tzw. rajach podatkowych. Znając cypryjski rynek usług korporacyjnych, mogę powiedzieć, że dla niektórych usługodawców liczba firm z rajów podatkowych w portfelu klientów wynosi około 60%-70%. Oznacza to, że po zamknięciu rachunków bankowych dla takich firm, usługodawcy mogą stracić znaczną część zysków.

Najprawdopodobniej „przeglądanie” krajów UE w ramach próby otwarcia konta bankowego dla spółek offshore z raju podatkowego nie przyniesie żadnych korzyści, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że zarówno Łotwa (i jesteśmy pewni, że banki z innych jurysdykcji w UE) otrzymały już takie same listy od swoich organów nadzoru bankowego.

Wiele firm będzie musiało poszukać banku, aby otworzyć konto i jak najszybciej przelać wszystkie pieniądze z zamkniętych kont cypryjskich. Jednocześnie otwarcie nowego rachunku trwa około 2 miesięcy, a bank zamykający rachunek daje firmie tylko miesiąc.

Ktoś może powiedzieć, że można otrzymać czek, który powinien być przekazany do innego banku, ale w takim przypadku mogą wystąpić również straty, a zrealizowanie tego czeku jest prawie niemożliwe. Alternatywnie można kupić gotową firmę z otwartym kontem bankowym. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na to, że warto się martwić, czy dostawca usług kontroluje konto bankowe.

Rozwiązania problemu

 1. Zmiana jurysdykcji spółki offshore z raju podatkowego na Cypr. Procedura jest prosta, ale wymaga czasu i kosztów.
 2. Otwarcie biura na Cyprze w celu wskazania niezbędnej obecności. Jedyną rzeczą jest zrozumienie, że koszt biur na Cyprze, jak również wynajmowanych mieszkań, rośnie z każdym dniem. Drugą kwestią do zrobienia jest zatrudnienie lokalnych lub zagranicznych pracowników. Aby zatrudnić obcokrajowca na Cyprze należy zarejestrować firmę cypryjską w dziale migracji. W tym celu firma musi posiadać autoryzowany kapitał w wysokości 171.000 euro.
 3. Zarejestrować firmę i otworzyć rachunek bankowy w jurysdykcji o niskim opodatkowaniu, co nie wymaga jeszcze założenia prawdziwego biura i zatrudnienia pracowników w kraju, w którym została założona, np. w Singapurze.
 4. Rozważenie możliwości otwierania rachunków w bardziej egzotycznych jurysdykcjach, w których istnieje potencjalne ryzyko uzyskania defraudacji finansowej. Obecnie usługodawcy oferują nawet Kazachstan jako miejsce docelowe lokalizacji.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas