Cypryjskie banki zamykają rachunki bankowe dla nieoperacyjnych spółek

14 czerwca 2018 roku Centralny Bank Cypru wysłał list do wszystkich instytucji finansowych, w tym Bank of Cyprus, w którym wezwał cypryjskie banki do zamknięcia kont bankowych dla fikcyjnych firm.

List ten był kolejnym krokiem w kierunku “globalnej dezoffshoryzacji” Cypru. Stąd wśród polskich inwestorów pojawiają się pytania o ryzyko zamknięcia rachunku bankowego w cypryjskim banku oraz te dotyczące warunków utrzymania rachunków bankowych w cypryjskim banku.

Europejski Bank Centralny wymusza zmiany

W tym samym czasie co cypryjskie banki również łotewskie banki otrzymały podobne pismo od łotewskiego organu regulacyjnego ds. bankowości. Najprawdopodobniej wszystkie te działania były starannie koordynowane przez EBC. W świetle faktów nie ma powodu, aby zakładać, że działania te są podejmowane wyłącznie przeciwko kapitałowi rosyjskiemu. Powszechnie wiadomo, że Cypr jest bardzo popularny wśród rosyjskich inwestorów Rosjan i w związku z tym będą oni dotknięci trwającymi represjami głównie w Europie. Jeśli chodzi o Cypr, lokalne banki posiadają znaczną liczbę rachunków bankowych spółek offshore. Dla takich struktur biznesowych konsekwencje tego listu będą bardzo smutne.

Gdzie znaleźć oazę dla bankowości offshore?

Na szczęście obecnie nie wszystkie kraje mają tak rygorystyczne wymogi dotyczące otwierania i prowadzenia rachunków bankowych. Na przykład Singapur niekoniecznie wymaga posiadania biura w Singapurze i zatrudnionego personelu, chociaż praktycznie gwarantuje to otwarcie rachunku bankowego w Singapurze.

W Europie Wschodniej i Centralnej (Czechy, Litwa) pojawiają kolejne instytucje bankowe i płatnicze, które chętnie przyjmą do obsługi spółki offshore.

Jakie konsekwencje niesie za sobą list EBC?"

Głównym celem listu Europejskiego Banku Centralnego jest zaprzestanie otwierania rachunków bankowych dla tzw. fikcyjnych firm (znanych również jako Shell lub Holding Companies).

W swoim piśmie Central Bank of Cyprus wyjaśnia, co uważa się za fikcyjną spółkę offshore. Cypryjski Bank Centralny wymienia cztery wskaźniki, za pomocą których będzie identyfikował fikcyjną firmę, w tym spółki offshore. Należy zauważyć, że obecność nawet jednej z czterech określonych cech pociąga za sobą uznanie spółki za spółkę pozorowaną lub oszukańczą i w związku z tym prowadzi do zamknięcia rachunków bankowych na Cyprze.

Przed przystąpieniem do opisywania charakterystyki firmy fikcyjnej należy zauważyć, że w oryginalnym liście w języku angielskim użyto trybu łącznego. Dlatego zapewne Central Bank of Cyprus raczej zaleca niż nakazuje zaprzestanie obsługiwania firm typu offshore i odmowę otwierania przyszłych rachunków dla nowych firm zagranicznych.

Kryteria klasyfikacji fikcyjnej spółki - regulacje cypryjskiego banku centralnego

W liście zawarto parametry do zaklasyfikowania firmy offshore jako fikcyjnej:

 • brak fizycznego biura w kraju założenia spółki offshore i obecność tylko zarejestrowanego adresu prawnego;
 • brak elementu handlowego i/lub gospodarczego w działalności spółki offshore;
 • rejestracja spółki w jurysdykcji, w której nie jest wymagany obowiązkowy roczny audyt.

Należy zauważyć, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla prawie wszystkich jurysdykcji offshore, chociaż w większym stopniu wymóg ten jest ignorowany w rajach podatkowych.

 • Rejestracja spółki w jednym z “rajów wolnych od podatku”, takich jak: BVI, Seszele, Belize itp.

W chwili obecnej głównym czynnikiem decydującym o zidentyfikowaniu firmy offshore jako fikcyjnej jest brak własnego biura. Jednocześnie jeden pracownik w cypryjskim biurze może nie być brany pod uwagę, jeśli nie ma prawdziwej aktywności biznesowej prowadzonej przez cypryjskie biuro.

Jakie spółki offshore unikną zamknięcia rachunku bankowego?

Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób działalność biur zagranicznych przedsiębiorstw posiadających rachunki bankowe na Cyprze będzie sprawdzana.

Ponadto Bank Centralny Cypru proponuje cypryjskim bankom ponowną ocenę obsługi spółek offshore o pasywnym dochodzie (dywidendy, odsetki i należności licencyjne), ale nie spieszy się z zamknięciem rachunków bankowych dla takich spółek offshore. W szczególności Bank Centralny Cypru zaleca, aby cypryjskie banki uwzględniły niektóre rodzaje spółek offshore, które zgodnie z art. 58A cypryjskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy podlegają następującej definicji:

 • spółka offshore o charakterze holdingowej, której udziałowcy posiadają udziały w innych spółkach prowadzących działalność handlową o przejrzystej strukturze własności,
 • spółka offshore o przejrzystej strukturze posiadająca własność intelektualną, nieruchomości lub statki,
 • spółka offshore działająca jako spółka skarbu państwa w ramach grupy spółek, biorąc pod uwagę, że w strukturze spółek istnieje pełna jasność i wiarygodne informacje o beneficjentach grupy kapitałowej.

Czy istnieje szansa na złagodzenie stanowiska?

Cypr by utrzymać status europejskiego raju podatkowego dokona złagodzenia swojego stanowiska. By podtrzymać konkurencyjność systemu podatkowego na Cyprze, rząd Cypru musi zapewnić inwestorom miejsce do alokacji kapitału. Same przepisy prawne takiej jak:

 • zwolnienia podatkowe od transakcji na papierach wartościowych, prawie brak podatków od dywidend przychodzących i wychodzących dla spółek holdingowych,
 • zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych dla spółek inwestycyjnych, które posiadają aktywa w różnych jurysdykcjach,

nie zatrzymają odpływu zagranicznych inwestorów. Obecnie Bank Centralny Cypru zwraca się do banków cypryjskich, w tym do Bank of Cyprus z następującymi pytaniami i żądaniami:

 • o przeprowadzenie analizy istniejących klientów i podjęcie decyzji, czy utrzymywać z nimi stosunki handlowe, czy też zamknąć rachunki bankowe tych spółek offshore, które nie zdały testu o fikcyjności,
 • liczbie decyzji o zamknięciu lub kontynuowaniu świadczenia na rzecz takich klientów usług bankowych, a następnie zapisanie argumentów w aktach klientów.

Możliwe konsekwencje zmian

Istnieje duże prawdopodobieństwo zamknięcia rachunków bankowych dla firm zlokalizowanych w tzw. rajach podatkowych. Znając cypryjski rynek usług korporacyjnych, można powiedzieć, że dla niektórych usługodawców liczba firm z rajów podatkowych w portfelu klientów wynosi około 60%-70%. Oznacza to, że po zamknięciu rachunków bankowych dla takich firm, usługodawcy mogą stracić znaczną część zysków.

Najprawdopodobniej “przeglądanie” krajów UE w ramach próby otwarcia konta bankowego dla spółek offshore z raju podatkowego nie przyniesie żadnych korzyści, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że zarówno Łotwa (i jesteśmy pewni, że banki z innych jurysdykcji w UE) otrzymały już takie same listy od swoich organów nadzoru bankowego.

Wiele firm będzie musiało poszukać banku, aby otworzyć konto i jak najszybciej przelać wszystkie pieniądze z zamkniętych kont cypryjskich. Jednocześnie otwarcie nowego rachunku trwa około 2 miesięcy, a bank zamykający rachunek daje firmie tylko miesiąc.

Ktoś może powiedzieć, że można otrzymać czek, który powinien być przekazany do innego banku, ale w takim przypadku mogą wystąpić również straty, a zrealizowanie tego czeku jest prawie niemożliwe. Alternatywnie można kupić gotową firmę z otwartym kontem bankowym. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na to czy dostawca usług kontroluje konto bankowe.

Klasyczne rozwiązania problemu

Proponowane powszechnie rozwiązania w ramach usług kancelarii prawnych skupiają się na elementach czysto prawnych. Jest to m.in.: 

 • zmiana jurysdykcji spółki offshore z raju podatkowego na Cypr. [Procedura jest prosta, ale wymaga czasu i kosztów];
 • otwarcie biura na Cyprze w celu wskazania niezbędnej obecności. [Koszt najmu biur na Cyprze, jak również wynajmowanych mieszkań, rośnie z każdym dniem. Drugą kwestią jest zatrudnienie lokalnych lub zagranicznych pracowników. Aby zatrudnić obcokrajowca na Cyprze należy zarejestrować firmę cypryjską w dziale migracji. W tym celu firma musi posiadać autoryzowany kapitał w wysokości 171.000 euro.];
 • zarejestrować firmę i otworzyć rachunek bankowy w jurysdykcji o niskim opodatkowaniu, co nie wymaga jeszcze założenia prawdziwego biura i zatrudnienia pracowników w kraju, w którym została założona, np. w Singapurze;
 • rozważenie możliwości otwarcia rachunków w bardziej egzotycznych jurysdykcjach, w których istnieje potencjalne ryzyko uzyskania defraudacji finansowej. Obecnie usługodawcy oferują nawet Kazachstan jako miejsce docelowe lokalizacji rachunku bankowego.

Metody Kancelarii Jabłońscy rozwiązania problemu

W interakcjach z bankami kluczową umiejętnością jest rozumienie interesu klienta oraz banku jako instytucji, która musi się zmierzyć z rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi.

Jako profesjonalny introducer kilkunastu banków posiadamy relacje z działami obsługi, dedykowanych opiekunów oraz przetestowane procesy współpracy z działami due diligence i compliance. Dzięki temu know-how możemy ograniczać ryzyka niepowodzeń po kilkumiesięcznym procesie aplikowania.

Jeśli są Państwo zainteresowani otwarciem rachunku bankowego dla swojej spółki, w tym spółki offshore zapraszamy do kontaktu.

Logo Kancelaria Jabłońscy
Kancelaria Jabłońscy na Cyprze

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi na Cyprze przy współpracy z biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj

Autor:

Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Cypryjskie banki zamykają rachunki bankowe dla nieoperacyjnych spółek
Przewiń na górę