Fundacja prywatna

Fundacja prywatna (pożytku prywatnego) to interesujące narzędzie prawne do zarządzania majątkiem i aktywami. Dzięki atrybutom prawnym, fundacja prywatna należy do najpopularniejszych na świecie rozwiązań stosowanych do zarządzania, przekazywania i ochrony majątku.

Fundacja prywatna (pożytku prywatnego) to osoba prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez Fundatora, w sposób przez niego określony w Karcie Fundacji. Dysponowanie i rozporządzanie majątkiem fundacji prywatnej dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi przez fundatora na rzecz beneficjentów fundacji.

Fundacja prywatna jako osoba prawna może mieć cel publiczny, prywatny lub publiczny. Polskie prawodawstwo przewiduje wyłącznie cel publiczny stąd znajomość w Polsce podmiotu typu Fundacji Pożytku Prywatnego (z jez. ang. Private Interest Foundation) nie jest powszechna.

Fundacja prywatna (pożytku prywatnego) popularnie nazywana jest również fundacją rodzinną lub rodową.

Cel założenia fundacji prywatnej

Celem powołania fundacji prywatnej jest zarządzanie i ochrona majątku fundatorów. Fundatorami mogą być:

  • osoba prywatna;

  • rodzina;

  • grupa osób;

  • inny podmiot prawny.

Środki przekazane fundacji prywatnej przez fundatorów mogą być inwestowane w każdy, prawnie dozwolony sposób, który wcześniej został określony przez fundatorów w karcie fundacji (statut). Pożytki finansowe wypłacane są przez fundację prywatną do beneficjentów, których również określają zapisy dokumentów korporacyjnych fundacji.

Właścicielem majątku staje się sama fundacja prywatna a przekazywane do niej składniki majątku np. w drodze darowizny – stają się jej własnością, gdyż fundacja prywatna w swej konstrukcji nie posiada ani udziałowców czy też właścicieli.

Fundacja prywatna - wykorzystanie

Fundacje prywatne jako odrębne wehikuły prawne są wykorzystywane:

Popularne destynacje do powołania fundacji prywatnej

Fundacja prywatna to dość powszechny rodzaj podmiotu prawnego. Większość ugruntowanych systemów prawnych dopuszcza utworzenie tego rodzaju osoby prawnej. Do najpopularniejszych miejsc do utworzenia fundacji prywatnej należą:

Znane fundacje prywatne

Do najbardziej znanych fundacji prywatnych należą:

  • IKEA Ingvar Kamprad Foundation
  • Bill & Melinda Gates Foundation
  • Virgin Unite – Richard Branson

Wymienione podmioty są beneficjentami całych struktur biznesowych dając schronienie prywatnemu majątkowi ich fundatorom.

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Fundacja prywatna
Przewiń na górę