Fundacja prywatna

Fundacja prywatna - Kancelaria Jabłońscy

Fundacja prywatna (pożytku prywatnego) to najlepsze narzędzie prawne do zarządzania majątkiem i aktywami. Dzięki atrybutom prawnym, fundacja prywatna należy do najpopularniejszych na świecie rozwiązań stosowanych do zarządzania, przekazywania i ochrony majątku.

Fundacja prywatna (pożytku prywatnego) to osoba prawna której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez Fundatora, w sposób przez niego określony w Karcie Fundacji. Dysponowanie i rozporządzanie majątkiem fundacji dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi przez fundatora na rzecz beneficjentów fundacji.

Fundacja prywatna jako osoba prawna może mieć cel publiczny, prywatny lub publiczny. Polskie prawodawstwo przewiduje wyłącznie cel publiczny stąd znajomość w Polsce podmiotu typu Fundacji Pożytku Prywatnego (z jez. ang. Private Interest Foundation) nie jest powszechna.

Fundacja prywatna (pożytku prywatnego) popularnie nazywana jest również fundacją rodzinną lub rodową.

Cel założenia fundacji

Celem powołania fundacji jest zarządzanie i ochrona majątku fundatorów. Fundatorami mogą być:

 • osoba prywatna;
 • rodzina;
 • grupa osób;
 • inny podmiot prawny.

Środki przekazane Fundacji przez fundatorów mogą być inwestowane w każdy, prawnie dozwolony sposób, który wcześniej został określony przez fundatorów w karcie fundacji (statut). Pożytki finansowe wypłacane są przez fundację do beneficjentów, których również określają zapisy dokumentów korporacyjnych fundacji.

Właścicielem majątku staje się sama fundacja a przekazywane do niej składniki majątku np. w drodze darowizny – stają się jej własnością, gdyż fundacja w swej konstrukcji nie posiada ani udziałowców czy też właścicieli.

Family house

Kompleksowa obsługa sukcesji międzypokoleniowej

Przeznaczenie fundacji

 • Planowania podatkowe
 • Sukcesji majątkowa – dziedziczenia majątku
 • Zapewnienia prywatności i anonimowości
 • Ochrony majątku przed wierzycielami, zasądzeniami komorniczymi

Najpopularniejsze jurysdykcje dla fundacji

 • Liechtenstein
 • Luksemburg
 • Panama
 • Seszele
 • Gibraltar
 • Bahamy

EFEKTYWNE PODATKOWO

pakiety wsparcia dla przedsiębiorców

Poznaj unikalny produkt do zarządzania obciążeniami podatkowymi.

Znane fundacje prywatne

 • IKEA Ingvar Kamprad Foundation
 • Bill & Melinda Gates Foundation
 • Virgin Unite – Richard Branson

Fundacja prywatna a CFC

Związku ze zmianami przepisów w zakresie Zagranicznych Spółek Kontrolowanych Fundacja Pożytku Prywatnego jest jedyną prostą receptą na nowe wymagania wobec międzynarodowych struktur podatkowych.

Fundacja jako osoba prawna nie posiada udziałowców. Fundator jest jedynie inicjatorem jest powstania. Rada Fundacji jako organ stanowiący i nadzorczy jest delegowana do profesjonalnych radnych (z jez. ang. Councillor) dostarczanych przez Kancelarię Jabłońscy wraz z naszymi zagranicznymi partnerami. Beneficjenci Fundacji nie posiadają prawa do udziału w zyskach fundacji. Nie mniej pożytki czerpane przez Beneficjentów należy za każdym razem zinterpretować w odniesieniu do polskiego prawa podatkowego.

Zapraszamy do kontaktu

po więcej informacji

Telefon
+48 500 398 184
Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas