Jak działa system podatkowy na Malcie?

Często pojawiające się w naszych rozmowach pytanie - jak działa system podatkowy na Malcie - spowodowało, iż przygotowaliśmy kompendium informacji o systemie podatkowym Malty, a w szczególności systemie zwrotu podatku na Malcie tzw. tax refund.

Zapytania – jak działa system podatkowy na Malcie to efekt popularności wehikułu polskiej spółki komandytowej z maltańskim komandytariuszem. Dlatego opowiadając na potrzeby, przygotowaliśmy niniejsze kompendium wiedzy o przepisach systemu podatkowego na Malcie, które czynią tą destynacje tak popularną wśród polskich przedsiębiorców.

Jak działa system podatkowy na Malcie? - Opodatkowanie osób prawnych

System opodatkowania osób prawnych jest z pozoru mało atrakcyjny a wręcz odstraszający. Standardowa stawka podatku od osób prawnych na Malcie wynosi 35%. Jest to blisko dwukrotnie więcej niż podstawowa stawka podatku CIT w Polsce – która wynosi 19%.

Jednakże korzyści systemu podatkowego dla osób prawnych wynikają z możliwości ubiegania się o zwrot podatku tzw. mechanizmu tax refund (pełnego przypisania). Prawo do otrzymania zwrotu przysługuje udziałowcom będącymi nierezydentami podatkowymi Malty. Zwroty podatku stosuje się również tam, gdzie spółka maltańska prowadzi działalność za pośrednictwem oddziału zagranicznego na Malcie.

Taki rygor prawny pozwala na uniknięcie wymogów przepisów o CFC, gdyż 35% stawka CIT nie jest nominalnie niższa niż 3/4 polskiej stawki CIT, choć efektywnie jest ona obniżona na skutek zwrotu.

Jak działa system podatkowy na Malcie? - Odliczenie podatku a przepływy finansowe

W ramach systemu występują rzeczywiste przepływy finansowe:

 1. spółka odprowadza należny podatek za dany okres (I przepływ)

 2. po czym na koniec roku obrotowego wnioskuje o refundacje (II przepływ)

Jak działa system podatkowy na Malcie? - Rachunkowe aspekty naliczenia opodatkowania

Dla potrzeb naliczania podatku dochodowego spółka maltańska zobowiązana jest prowadzić pełną rachunkowość. W ramach zobowiązań wobec organów skarbowych, spółka zobowiązana jest rozdzielić swoje zyski pomiędzy pięć następujących kont które obejmują:

 1. Ostateczny podatek – zyski zwolnione z podatku i podlegające podatkowi (Final Tax Account);

 2. Podatek od nieruchomości – dochód pochodzący bezpośrednio lub pośrednio z nieruchomości położonych na Malcie (Immovable Property Account);

 3. Podatek od dochodów zagranicznych – zyski z tych dochodów (Foreign income account)

 4. Inne zyski opodatkowane na Malcie – zyski podlegające podatkowi niezakwalifikowane do trzech pierwszych rodzajów kont (Maltese taxed account);

 5. Konto nieopodatkowane – zyski/straty po odliczeniu kwot ulokowanych na wszystkich innych rachunkach (Untaxed account).

Jak działa system podatkowy na Malcie? - Prawo refundacji

Prawo do refundacji podatku jest przyznawane udziałowcowi spółki maltańskiej jako ulga podatkowa. Obliczana jest ona jako procent podatku od osób prawnych naliczonego spółce. Udziałowiec otrzyma zwrot podatku jako procent od podatku zapłaconego przez spółkę.

Ulga podatkowa dostępna jest po wypłacie dywidend ostatecznych [nie tymczasowych] a dokument uprawniający do dywidendy musi zostać dostarczony do urzędu skarbowego celem uzyskania zwrotu. Zwrot jest wypłacany w ciągu 14 dni na koniec miesiąca, w którym zwrot stał się wymagalny.

W większości przypadków, prawo do zwrotu podatku akcjonariuszowi będzie obejmowało 6/7 kwoty podatku obciążającego spółkę maltańską z tytułu zysków, z których wypłacana jest dywidenda. W praktyce daje to efektywną stawkę podatku na poziomie ok. 5 proc.

Jak działa system podatkowy na Malcie? - Wysokość refundacji

Stawka refundacji może się różnić i przybierać inną wielkość:

 1. 100-proc. zwrot (0 proc. efektywna stawka opodatkowania na Malcie) od dochodu osiągniętego przez holding spełniający szczególne wymagania;

 2. zwrot 5/7 podatku (10-proc. efektywna stawka opodatkowania na Malcie) jeśli spółka maltańska otrzymuje należności licencyjne lub odsetki pasywne a które nie pochodzą z prowadzonego przez spółkę biznesu i były opodatkowane stawką mniejszą niż 5 proc.;

 3. zwrot 2/3 podatku (minimum 2,5-proc., maksimum 6,25-proc. efektywna stawka opodatkowania na Malcie) gdy spółka maltańska dochodzi ulgi związanej z podwójnym opodatkowaniem (na podstawie umowy, jednostronnego porozumienia, jednolitej stawki zagranicznej ulgi podatkowej – FRFTC) w odniesieniu do dochodu osiągniętego poza Maltą.

Jak działa system podatkowy na Malcie? - Inne zalety systemu podatkowego na Malcie dla firm

Ponad wyżej wymienione, system podatkowy Malty charakteryzuje się:

 • brakiem przepisów o cienkiej kapitalizacji lub długu (przepisy regulujące finansowanie długiem);

 • brakiem podatku u źródła od odsetek i należności wobec nierezydentów;

 • brakiem podatku u źródła od wypłaty dywidendy;

 • brakiem cła i podatku kapitałowego od dochodu;

 • brakiem zasad wyceny transferu;

Dodatkowo prawo podatkowe Malty opiera się o prawo pierwotne Unii Europejskiej (traktaty) oraz prawo wtórne (dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, opinie oraz zalecenia) co czynni ten kraj i jego system podatkowy za kluczowy w planowaniu podatkowym w Unii Europejskiej.

Kancelaria Jabłońscy na Malcie

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi na Malcie przy współpracy z biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj

Autor:

Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Jak działa system podatkowy na Malcie?
Przewiń na górę