jurysdykcje
Gibraltar

SPIS TREŚCI

GIBRALTAR | ZARYS OGÓLNY

Gibraltar jest półwyspem położonym na południowym krańcu Hiszpanii, zwróconym w stronę północnego wybrzeża Afryki i dominującym zachodnim wejściem do Morza Śródziemnego. Strategiczne znaczenie Gibraltaru nadało mu długą i pełną wydarzeń historię oraz wpływ na wydarzenia na świecie.

Wyspę zamieszkuje około 30.000 mieszkańców. Angielski jest językiem urzędowym, ale większość mieszkańców jest dwujęzyczna posługując się językiem angielskim i hiszpańskim. Walutą jest funt gibraltarski (GIP), który jest równy funtowi brytyjskiemu (GBP).

Gibraltar utrzymuje szczególne stosunki z Unią Europejską (UE). Znajduje się  w obrębie Unii Europejskiej na mocy art. 227 ust. 4 Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG), ponieważ jest terytorium europejskim, za którego stosunki zewnętrzne odpowiada Wielka Brytania. Jednakże na mocy art. 28 Traktatu o Przystąpieniu Zjednoczonego Królestwa (UK) z 1971 r. Gibraltar jest zwolniony ze wspólnej taryfy celnej, wspólnej polityki rolnej oraz harmonizacji podatków obrotowych, a w szczególności podatku od wartości dodanej (VAT). Oczekuje się, że Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską w dniu 31 Grudnia 2019 r. Jeżeli Zjednoczone Królestwo zdecyduje się na wyjście, Gibraltar również przestanie być członkiem Unii Europejskiej w tym dniu.

Gibraltar należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i stanowi część Jednolitego Europejskiego Rynku usług, w tym usług finansowych. Instytucje finansowe Gibraltaru są w stanie w pełni wykorzystać tę pozycję i są w stanie “legitymizowac” swoje usługi w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, a zatem mają dostęp do rynku liczącego blisko 500 milionów osób.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY FIZYCZNE

Podatek dochodowy jest naliczany od dochodu osiągniętego lub uzyskanego  na Gibraltarze. Zasada “osiągnięte” jest łagodzona w przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 30 dni łącznie w ciągu roku podatkowego, tak aby osoby takie otrzymały zwrot podatku zapłaconego od dochodu z działalności prowadzonej na Gibraltarze.

Podatek dochodowy jest również pobierany od niektórych dochodów uzyskanych w, uzyskanych lub otrzymanych w dowolnym miejscu innym niż Gibraltar przez jakąkolwiek osobę zwykle zamieszkałą na Gibraltarze.

Osoby fizyczne mają wybór pomiędzy opodatkowaniem w ramach systemu opartego na zasiłkach lub w ramach systemu opartego na dochodzie brutto i będą oceniane w ramach systemu skutkującego niższym podatkiem.

REZYDENCJA OSOBY FIZYCZNEJ NA GIBRALTARZE

Definicja miejsca zamieszkania dla osób fizycznych obejmuje odniesienie do 183-dniowego liczenia dni w dowolnym roku podatkowym i ponad 300 dni łącznie w ciągu trzech kolejnych lat oceny.

ZYSKI KAPITAŁOWE I DOCHODY Z INWESTYCJI

Na Gibraltarze nie ma podatku od zysków kapitałowych. Dywidendy podlegają opodatkowaniu w zakresie, w jakim podstawowy dochód spółki obejmuje dochód podlegający opodatkowaniu na Gibraltarze.

KLUCZOWE FAKTY | OSOBY PRAWNE

Spółki podlegają opodatkowaniu  od dochodów osiągniętych na Gibraltarze i z niego uzyskanych.

Standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 10%, przy czym dostawcy mediów i energii oraz spółki nadużywające dominującej pozycji płacą wyższą stawkę w wysokości 20%. W przypadku firm telekomunikacyjnych, stawka 10% będzie miała zastosowanie do zysków i zysków wynikających z ich działalności i działalności niezwiązanej z telekomunikacją.

REZYDENCJA OSOBY PRAWNEJ NA GIBRALTARZE

Spółka na Gibraltarze będzie uważana za rezydenta, jeżeli zarządzanie i kontrola nad jej działalnością jest sprawowana z Gibraltaru lub spoza Gibraltaru przez osoby, które są zwykle rezydentami podatkowymi w Gibraltarze.

Lokalizacja centralnego zarządzania i kontroli zostanie ustalona zgodnie z zasadami prawnymi ustanowionymi w Zjednoczonym Królestwie i jest miejscem najwyższej formy kontroli i kierowania sprawami spółki, w przeciwieństwie do decyzji w sprawie bieżącego prowadzenia działalności.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wynik podatkowy opiera się na ustawowych zasadach rachunkowości dotyczących zysku/straty i jest obliczany dla celów podatkowych. Rachunkowość ustawowa prowadzona jest na zasadzie memoriałowej zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

ZYSKI KAPITAŁOWE

Zyski kapitałowe nie podlegają opodatkowaniu.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND

Nie pobiera się podatku od dywidendy otrzymanej przez spółkę gibraltarską od jakiejkolwiek innej spółki.

PRZYCHODY Z TYTUŁU LICENCJI I ODSETEK

Firmy posiadające licencję bankową lub licencję na pożyczanie pieniędzy i zarabiające odsetki jako paragon handlowy będą miały te odsetki traktowane jako dochód podlegający opodatkowaniu.

Odsetki otrzymane lub należne spółce gibraltarskiej wynikające z pożyczki udzielonej pomiędzy spółkami będą podlegały opodatkowaniu według standardowej stawki CIT. W przypadku, gdy odsetki otrzymane lub należne są niższe niż 100 000 GBP rocznie, odsetki są zwolnione z wszelkich opłat podatkowych.

Wszelkie inne odsetki otrzymane lub należne nie podlegają opodatkowaniu w Gibraltarze.

VALUE-ADDED TAX (VAT)

W Gibraltarze nie ma podatku VAT.

CŁA

Towary przywożone na Gibraltar podlegają należnościom celnym przywozowym według różnych stawek. Najbardziej zauważalne wyjątki to paliwo, tytoń i alkohol, które podlegają stałej stawce celnej niezależnie od wartości, oraz pojazdy silnikowe, które podlegają opłacie celnej według różnych stawek od 2 % do 35% wartości, w zależności od rodzaju i wielkości silnika oraz tego, czy jest to przywóz prywatny, czy też przez pośrednika.

Nie ma przepisu dotyczącego podatku akcyzowego w Gibraltarze.

Publikacje

gibraltar

Tax Haven Review 2017 – Gibraltar

To niewielkie państwo na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego jest idealnym miejscem do ulokowania spółki offshore a od niedawna również prywatnej fundacji. Gibraltar oferuje szereg korzyści, które możemy spotkać w innych popularnych destynacjach offshore. Niemniej Gibraltar oferuje wartość unikalną – specjalny status w obrębie Unii Europejskiej. Gibraltar od roku 1973 jest

Czytaj więcej »
Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?
Wiedza
Strategia

Personalizacja

Poufność

Chcesz uzyskać poradę dotyczącą tego tematu?
Skontaktuj się z nami.

+48 22 299 45 65

ul. Poznańska 3 lok 36
00-680 Warszawa Polska

office@kancelariajablonscy.pl

Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

+48 22 299 45 65

ul. Poznańska 3 lok 36
00-680 Warszawa Polska

office@kancelariajablonscy.pl

Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Przewiń na górę