Kiedy „zagraniczna spółka” zostanie uznana za „zagraniczną spółkę kontrolowaną” ?

Raje podatkowe kuszą międzynarodowych inwestorów konkurencyjnymi podatkami i przepisami prawnymi. W tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na pytanie kiedy polscy inwestorzy powinni stworzyć swoją firmę w raju podatkowym.

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r. nr 21 poz. 86, z późn. zm.) zagraniczna spółka kontrolowana rozumiana jest jako:

 • osoba prawna lub,

 • spółka kapitałowa w organizacji lub,

 • jednostka organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej lub,

 • spółka niemająca osobowości prawnej mająca siedzibę lub zarząd w innym państwie w którym to traktowane są jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów bez względów na miejsce osiągania dochodów,

która nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej a w której podatnik posiada:

 • udział w kapitale lub,

 • prawo do głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub,

 • prawo do uczestnictwa w zysku,

a która to spółka ma siedzibę lub zarząd na terytorium:

 • raju podatkowego lub,

 • kraju z którym Polska nie zawarła umowy międzynarodowej w szczególności o unikaniu podwójnego opodatkowania albo Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej o wymianie informacji podatkowej lub,

 • krajów pozostałych.

Zagraniczne spółki kontrolowane a struktury podatkowe

Związku z wprowadzonymi zmiany, dotąd najpopularniejsze struktury spółek offshore typu limited lub partnership wymagają dostosowania do aktualnych przepisów.

Stosowanie wielopoziomowych konstrukcji podmiotów offshore nie chroni polskiego rezydenta przed zobowiązaniami podatkowymi, gdyż obowiązki wynikające z przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych ciążą zwykle na ostatnich spółkach w łańcuchu, których zwykle ostatecznym beneficjentem (UBO – Ultimate Beneficial Owner) jest polski rezydent.

Świadome zaniechanie bądź utajenie informacji może doprowadzić w przyszłości do kar podatkowych w szczególności, że w OECD trwają pracę nad powiązaniem informacji podatkowej z informacją finansową pozyskiwaną od banków.

Przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych nie podlegają podatnicy, którzy:

 • są rezydentami podatkowymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego [EEA – European Economic Area] pod warunkiem, iż zagraniczna spółka kontrolowana w tym państwie prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą,

oraz polscy rezydencji podatkowi będący beneficjentami zagranicznej spółki kontrolowanej, która:

 • w danym roku podatkowym nie osiągnęła więcej niż 250 000 euro dochodu przeliczonego według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej bezpośrednio poprzedzającym dany rok podatkowy tej spółki.

Kiedy podmiot prawny jest zagraniczną spółką kontrolowaną (CFC)

Zagraniczna spółka kontrolowana została opisana przez odwołanie do trzech kryteriów:

 • kraju siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,

 • stopnia powiązania powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,

 • stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej,

 • rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.

Wymienione wyżej kryteria determinują następujący podział zagranicznych spółek na:

 • Spółki z “rajów podatkowych”;

 • Spółki z krajów bez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub wymianie informacji podatkowej;

 • Spółki z krajów z którymi RP podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania lub umowę o wymianie informacji podatkowej.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Kiedy „zagraniczna spółka” zostanie uznana za „zagraniczną spółkę kontrolowaną” ?
Przewiń na górę