Zakup złota na firmę a kwestie podatkowe

W dobie niskich lub zerowych stóp procentowych zakup złota staję się interesującą alternatywną do zabezpieczenia majątku firmowego. Zastanawiasz się jakie są skutki podatkowe zakup złota na firmę? Rozważasz opłacalność takiej alokacji majątku? Sprawdź nasz krótki przewodnik po inwestycjach w metale szlachetne.

Dlaczego należy rozważyć zakup złota na firmie ?

Prowadząc działalność gospodarczą bądź to w jednoosobowej formie czy też w postaci spółek, zazwyczaj jako przedsiębiorcy koncentrujemy się na swoim podstawowym biznesie i zarabianiu na nim pieniędzy. Jednakże działalność gospodarcza to nie tylko potocznie rozumiane usługi, handel czy też produkcja, ale również aktywa finansowe, a jednym z nich może być fizyczne złoto. Złoto samo w sobie jest zabezpieczeniem stanu posiadania firmy, a może być również i przedmiotem obrotu w niej.

Najlepszym jednak w tym jest to, że na tym aktywie można zarobić również podatkowo, a jeśli nawet straci się ekonomicznie, to samą stratę również wykorzystać do rozliczeń podatkowych z fiskusem.

Jak i gdzie zakupić złoto na firmę?

Najprostsza droga do zakupu złota na firmę to kupno u dealerów złota inwestycyjnego. Tutaj najwięcej inwestorów kieruje się do mennic które oferują złoto zarówno w formie sztabek jak i bardziej optymalnych pod względem alokacji kapitału – złotych monet. 

Złoto inwestycyjne – złotem inwestycyjnym jest złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 0,995 oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe. Ponadto złotem inwestycyjnym są również monety spełniające cztery warunki: posiadają próbę co najmniej 0,900 (1), zostały wybite po 1980 r. (2), są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia (3), są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Zakup złota inwestycyjnego według przepisów podatkowych

Definicję złota inwestycyjnego określa nam art.121 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r. (dalej: ustawy o VAT). Zgodnie z jego definicją złotem inwestycyjnym jest:

 1. Złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;
 2. Złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:
  1. posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
  2. zostały wybite po roku 1800,
  3. są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
  4. są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.
 3. Złote monety wymienione w spisie ogłaszanym co roku w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2 przez cały rok obowiązywania spisu.
 4. Złotych monet, o których mowa w ust. 1 i 2, nie traktuje się jako przedmiotów kolekcjonerskich o wartości numizmatycznej.

Definicja powyższa jest o tyle istotna, ponieważ warunkuje sposób rozliczeń podatkowych transakcji związanych ze złotem inwestycyjnym, zarówno w podatku dochodowym jak i w szczególności w podatku VAT.

Zakup złota na firmie - skutki VAT

Dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru oraz import złota inwestycyjnego są zwolnione z opodatkowania VAT.

Wszystkie inne przedmioty wykonane z tego metalu takie jak np. złota biżuteria, granulat złota nie są klasyfikowane jako złoto inwestycyjne, w związku z czym będą podlegały opodatkowaniu VAT.

Zakup złota na firmę - skutki w podatku dochodowym

Jeżeli zakupu złota na firmę dokonano w celach inwestycyjnych, to uznaje się, że jest to forma kapitału inwestycyjnego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z przypadkiem zakupu złota na firmę w celach inwestycyjnych możemy mieć do czynienia np. jeżeli nabywca nie posiada złota fizycznie, a kupuje jedynie certyfikaty. Przy czym dla oceny, czy zakup złota został dokonany w celach inwestycyjnych, istotny jest sam zamiar osiągnięcia korzyści majątkowej ze sprzedaży już w momencie jego nabywania.

We wskazanym powyżej przypadku poprzedzającym czynność sprzedaży złota inwestycyjnego jest elementem działalności o charakterze zarobkowym (inwestycyjnym) składającej się z co najmniej dwóch czynności prawnych: zakupu złota na firmę i jego zbycia.

Osiągnięty – z tytułu sprzedaży złoto inwestycyjnego przychód stanowi podstawę opodatkowania zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem Belki). Podstawą opodatkowania w takim przypadku jest przychód, tj. kwota, która nie zostaje pomniejszona o koszty jej uzyskania.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Zakup złota na firmę a kwestie podatkowe
Przewiń na górę