Obniżka stawki PIT do 17% – ile zyska podatnik od 1 października

16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżający niższą stawkę z 18% do 17% PIT oraz podnoszący ponad dwukrotnie koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Sprawdzamy ile zyskają podatnicy dzięki wprowadzanej zmianie.

Obniżenie stawki z 18 na 17% PIT proc., z którego skorzysta ponad 25 milionów Polaków, to jedno z najistotniejszych ułatwień w podatku dochodowym od osób fizycznych od wielu lat. Na stronach Rady Ministrów widnieje już informacja, że nowe przepisy w sprawie stawki PIT oraz kosztów podatkowych wejść w życie mają już od 1 października 2019 r.

Dzięki obniżeniu stawki  z 18% do 17% PIT i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów nastąpi zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego. To jednocześnie kolejna dobra zmiana w systemie podatkowym po niedawnym ogłoszeniu programu Bez PIT dla Młodych.

Kogo dotyczą zmiany?

Niższa stawka PIT będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.

Obniżka będzie dotyczyć zatem przychodów uzyskiwanych m.in.:

 • ze stosunku pracy

 • z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło

 • z działalności gospodarczej osób fizycznych

 • z emerytury i renty

 • z praw majątkowych.

Jak będzie przedstawiać się nowa skala podatkowa

Bez zmian pozostanie degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł). Roczny zysk podatnika, który zarabia 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) wyniesie 472 zł. Natomiast przy zarobkach 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.), będzie to rocznie 732 zł.

Ile wyniosą podwyższone koszty uzyskania przychodów?

Ustawa przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.

Koszty po zmianach wyniosą:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,

 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł,

 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1 335,00 zł,

 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,

 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,

 • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

ile_wyniosa_podwyzszone_koszty_uzyskania_przychodow

Aktualizacja: Ustawa została przyjęta z dniem 1 października 2019 r.

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

łukasz jabłoński.2

Autor:

Łukasz Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Obniżka stawki PIT do 17% – ile zyska podatnik od 1 października
Przewiń na górę