Od nowego roku rosną składki na ZUS już ponad 1300 złotych miesięcznie

Przedsiębiorco! Od stycznia 2019 wzrastają rosną składki ZUS.

Rząd przyjął projekt budżetu państwa na rok 2019. W art. 25. dokumentu znalazł się zapis, że „prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4765 zł”. Wskaźnik ten stanowi podstawę do obliczania składki ZUS odprowadzanej przez przedsiębiorców. Według rządu przeciętna pensja w przyszłym roku wzrośnie aż o 322 zł w stosunku do zapisanej w tegorocznym budżecie państwa. To przełoży się na wzrost składki na ZUS o około 100 zł – do poziomu ponad 1300 zł.

Jak dokładnie obliczany jest wymiar składek ZUS?

Bazę stanowi 60 procent kwoty prognozowanego wynagrodzenia.Zatem w przypadku kwoty proponowanej na rok 2019 podstawa wyniesie 2859 zł. Na tej podstawie można obliczyć, iż:

  • składka emerytalna wyniesie 558,08 zł,

  • składka rentowa – 228,72 zł,

  • składka chorobowa – 70,05 zł,

  • składka wypadkowa – 47,75 zł,

  • składka na Fundusz Pracy – 70,05 zł.

Łączne składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS wyniosą 974,65 zł miesięcznie, uwzględniając dobrowolną składkę chorobową. Teraz za te same składki przedsiębiorcy płacą 908,76 zł. Podwyżka wyniesie, więc 65,89 zł na miesiąc. Do powyższej kwoty należy doliczyć obowiązkową składkę zdrowotną.  Obecnie wynosi ona 319,94 zł ale z pewnością będzie ona w przyszłym roku wyższa.

Łącznie, więc przedsiębiorcy przeleją miesięcznie na konta ZUS z tytułu prowadzonej działalności ponad 1300 zł. Dokładną wysokość składek ZUS poznamy w momencie ukazania się projektu rozporządzenia lecz już teraz należy przygotować się na ich wzrost.

Ikona logo Kancelaria Jabłońscy
Wsparcie Kancelarii Jabłońscy

Kancelaria Jabłońscy dostarcza kompleksową obsługę dla przedsiębiorców szukających wsparcia wparcia specjalistów w drodze do biznesowych sukcesów.

 

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

łukasz jabłoński.2
Autor:
Łukasz Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+48 500 398 184

Od nowego roku rosną składki na ZUS już ponad 1300 złotych miesięcznie
Przewiń do góry