OECD wzywa do ustanowienia minimalnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych

Giganci technologiczni i inne duże przedsiębiorstwa wielonarodowe wkrótce będą miały trudności z przenoszeniem zysków do jurysdykcji o niskim lub zerowym poziomie opodatkowania. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaproponowała wprowadzenie globalnej minimalnej stawki podatku dochodowego dla osób prawnych.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) bada możliwość ustanowienia nowej globalnej minimalnej stawki podatkowej mającej zastosowanie do większości jurysdykcji na świecie. Taka stawka podatkowa ma na celu zapewnienie, że podatnicy nie będą mogli czerpać korzyści z przeniesienia działalności do rajów podatkowych. Na przykład, jeżeli globalna minimalna stawka podatku wynosi 10%, a raj podatkowy stosuje stawkę 3%, inne kraje będą mogły nakładać na taką osobę prawną, która wysyła płatności do raju podatkowego, podatek w wysokości 7%. Celem globalnej minimalnej stawki podatkowej jest zapobieganie unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe poprzez stosowanie technik optymalizacji podatkowej.

Argumentacja OECD

OECD wskazuje, że minimalna stawka podatkowa dla wszystkich dochodów zmniejszy motywację podatników do angażowania się w przenoszenie zysków i ustanawia dolną granicę konkurencji podatkowej między jurysdykcjami.

OECD zasugerowała, że kraje, w których działają przedsiębiorstwa międzynarodowe, powinny mieć możliwość opodatkowania zysków zagranicznych spółek zależnych, jeżeli ich istniejące stawki podatkowe spadną poniżej minimalnego poziomu. Te nowe przepisy miałyby szczególne znaczenie w dużych krajach, w których ma siedzibę większość przedsiębiorstw międzynarodowych.

Konsekwencje OECD

Globalna minimalna stawka podatkowa będzie miała negatywny wpływ na konkurencję podatkową między krajami. Obecnie w dziedzinie opodatkowania mamy do czynienia z wyścigiem do zera, który przynosi korzyści przedsiębiorstwom i osobom fizycznym, ponieważ zwiększa ich inwestycje i siłę nabywczą. Globalna minimalna stawka podatkowa zatrzyma ten wyścig, ponieważ kraje, które przyjmą minimalną stawkę podatkową, nie będą mogły wprowadzić jeszcze bardziej konkurencyjnych systemów podatkowych.

Nie jest dokładnie jasne, jaka będzie globalna minimalna stawka podatku, ponieważ OECD chciałaby osiągnąć ogólne porozumienie w sprawie wniosku przed rozpoczęciem dyskusji na temat konkretnej stawki. Prawdopodobnie będzie to około 10 %, ponieważ stawka 10 % nie jest generalnie uznawana za stawkę raju podatkowego, lecz za stawkę dla jurysdykcji typu mid-shore. Jurysdykcja typu mid-shore jest jurysdykcją o niskich stawkach podatkowych i atrakcyjnym otoczeniu biznesowym. Jurysdykcje typu mid-shore nie są uniwersalnym panaceum na opodatkowanie, ponieważ nadal nakładają podatki. Jednakże, są one generalnie uznanymi jurysdykcjami i ich stosowanie nie jest związane z negatywnymi konotacjami, jakie mają raje podatkowe.

Nasz komentarz

Wprowadzenie przez OECD globalnej stawki minimalnego opodatkowania osób prawych jest rozwiązaniem, które nie rozwiąże problemu luki podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Co więcej doprowadzi do rozpoczęcia wojen handlowych pomiędzy krajami, które będą próbowały walczyć i chronić zyski globalnych narodowych koncernów. Przykładem tego są ostatnie tarcia i wzajemne zapowiedzi pomiędzy USA i Francją związku z próbą nałożenia tzw. podatku cyfrowego na amerykańskich gigantów technologicznych przez francuskiego ustawodawcę.

Prawdopodobnie podobnie, jak z przepisami o automatycznej wymianie informacji podatkowej [CRS], Stany Zjednoczone nie podpiszą konwencji, która bezpośrednio uderza w amerykańskich gigantów technologicznych tj. Facebook, Apple, Amazon czy Google. Ponadto autonomia poszczególnych stanów co do stanowienia stanowych stawek podatkowych (Delaware, Wyoming) tworzy legislacyjną przeszkodę w przyjęciu tego porozumienia OECD.

Tym samym, największe firmy amerykańskie będą nadal dokonywać transakcji według schematów podatkowych mając za swojego protektora rząd federalny Stanów Zjednoczonych.

Na drugim biegunie jest zagrożenie jakie stwarza wprowadzenie minimalnej stawki podatku CIT dla krajów, które dzisiaj próbują przekonać do siebie przedsiębiorców i inwestorów indywidualnych korzyściami podatkowymi. Takie kraje jak Belize, Gibraltar, Bahamy, Seszele – mogą wyłącznie rywalizować z pozostałymi krajami elastycznością prawa i stawek podatkowych. Dzięki temu w tych krajach stworzono liczne miejsca pracy, które obsługują zachodzące procesy w założonych tam spółkach.

Brak środków do produkcji, brak zasobów naturalnych, małe rynki wewnętrzne – to wektory, którym muszą się przeciwstawić decydenci w tych krajach. Dlatego szukają rozwiązań w tych obszarach, w których mogą konkurować z rozwiniętymi gospodarkami. Zniwelowanie czy też likwidacja opłacalności ich ekosystemów podatkowych pogłębi dysproporcje pomiędzy uczestnikami OECD.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
OECD wzywa do ustanowienia minimalnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych
Przewiń na górę