Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze

Konkurencyjne opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze, wysoka kwota wolna od podatku, przyjazne środowisko biznesowe - to tylko kilka atrybutów systemu podatkowego na Cyprze.

Przy stosunkowo niskim opodatkowaniu osób fizycznych na Cyprze, ograniczonym podatku od zysków kapitałowych i braku podatku od spadków, Cypr może zaoferować ekspatriantom korzystne środowisko podatkowe dla dochodów, inwestycji i emerytur.

Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze - Aktualności

Cypr rozbudowuje i aktualizuje swoją sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT). Nowe/zmienione umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem, Mauritiusem, San Marino i Wielką Brytanią weszły w życie w 2018 r. i obowiązują na Cyprze od dnia 1 stycznia 2019 r. W 2019 r. weszły w życie również nowe DTT z Andorą i Arabią Saudyjską, które będą obowiązywać na Cyprze od dnia 1 stycznia 2020 r. Wreszcie, podpisano nowe/zmienione DTT z Kazachstanem i Ukrainą, które oczekują na wejście w życie.

Cypr wcześnie przyjął wspólny standard sprawozdawczości (CRS) w zakresie automatycznej wymiany informacji dotyczących rachunków finansowych, a także podpisał umowę międzyrządową (IGA) ze Stanami Zjednoczonymi (USA) w sprawie ustawy o zgodności z przepisami podatkowymi dotyczącymi rachunków finansowych (FATCA).

Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze - Podatki od dochodów osobistych

Opodatkowanie jest nakładane na światowe dochody osób fizycznych, które są rezydentami podatkowymi na Cyprze. Osoby fizyczne, które nie są rezydentami podatkowymi na Cyprze, są opodatkowane tylko od niektórych rodzajów dochodów osiągniętych lub pochodzących ze źródeł na Cyprze.

Poniższa tabela przedstawia stawki i zakresy PIT obowiązujące obecnie w odniesieniu do osób fizycznych:

Dochód podlegający opodatkowaniu za rok podatkowy (EUR*)Stawka (%)Zakumulowany podatek (EUR)
OdDo
019,50000
19,50128,000201,700
28,00136,300253,775
36,30160,0003010,885
60,001i więcej35 
Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze - Podstawa opodatkowania

Zgodnie z przepisami o opodatkowaniu osób fizycznych na Cyprze, płatnikiem podatku od osób fizycznych jest osoba fizyczna będąca rezydentem podatkowym Cypru. System podatkowy na Cyprze definiuje, że opodatkowaniu podlega dochód uzyskiwany zarówno w kraju jak i poza granicami Cypru. Osoba fizyczna, która nie jest rezydentem podatkowym Cypru ma obowiązek opodatkować dochody uzyskane na terytorium Cypru, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy krajem rezydencji a Cyprem dopuszcza inną możliwość.

Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze - Rezydencja podatkowa

System podatkowy na Cyprze definiuje status rezydencji podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej. Jednakże z początkiem 1 stycznia 2017 wprowadzono nowy sposób uzyskania rezydencji podatkowej. Przed zmianą, osoba fizyczna by uzyskać rezydencję podatkową musiała spędzić na Cyprze więcej niż 183 dni w roku. Po wprowadzonych zmianach, osoba fizyczna może uzyskać rezydencję podatkową Cypru, nawet jeśli spędza mniej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego na Cyprze ale pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  • nie spędziła więcej niż 183 dni w żadnym innym kraju;

  • nie jest rezydentem podatkowym żadnego innego kraju;

  • spędzi na Cyprze co najmniej 60 dni;

  • utrzymuje stały dom na Cyprze, który jest własnością lub jest wynajęty;

  • prowadzi działalność gospodarczą na Cyprze, lub jest zatrudniony na Cyprze lub posiada w dowolnym momencie swoje biuro na Cyprze.

W przypadku gdy w ciągu danego roku podatkowego stosunek pracy / działalność gospodarcza / pełnienie urzędu wygaśnie / zostanie zlikwidowane / przestanie pełnić to rezydencja podatkowa ulega utraceniu.

Dni poza i na Cyprze są obliczane w następujący sposób:

  • dzień wyjazdu z Cypru zalicza się jako dzień pobytu poza Cyprem,

  • dzień przyjazdu na Cypr zalicza się jako dzień pobytu na Cyprze,

  • przyjazd i wyjazd z Cypru tego samego dnia zalicza się jako pojedynczy dzień pobytu na Cyprze,

  • wyjazd i przyjazd na Cypr tego samego dnia zalicza się jako pojedynczy dzień pobytu poza Cyprem.

Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze - Dochody z zatrudnienia

Pracownicy są opodatkowani od wszystkich wynagrodzeń, w tym premii i niektórych świadczeń rzeczowych związanych z zatrudnieniem. Dostępnych jest szereg istotnych zwolnień

Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze - Dochody osób pracujących na własny rachunek/dochody z działalności gospodarczej

Zysk pochodzący z pracy na własny rachunek podlega na ogół normalnym przedziałom PIT określonym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Dla celów PIT, co do zasady, wydatki poniesione w całości i wyłącznie w celu uzyskania dochodu podlegającego opodatkowaniu podlegają odliczeniu od przychodu osoby fizycznej. Wydatki takie powinny być udokumentowane fakturami i odpowiednimi pokwitowaniami lub innymi dokumentami potwierdzającymi.

Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze - Zyski kapitałowe

Zyski kapitałowe, inne niż związane z nieruchomościami położonymi na Cyprze, zasadniczo nie są opodatkowane na Cyprze.

Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze - Dywidendy i przychody z tytułu odsetek

Dywidendy i (większość) rodzajów przychodów z tytułu odsetek otrzymywanych przez osoby fizyczne są zwolnione z podatku PIT, ale podlegają SDC, który jest nakładany według zryczałtowanej stawki 17% na przychody z tytułu dywidend i 30% na przychody z tytułu odsetek (z wyjątkiem korporacyjnych i cypryjskich obligacji rządowych, gdzie obowiązuje stawka 3%).

Zwracamy uwagę, że od dnia 16 lipca 2015 r. osoby fizyczne podlegają SDC tylko w tych przypadkach, gdy są zarówno cypryjskim rezydentem podatkowym, jak i posiadają cypryjską siedzibę dla celów SDC.

Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze - Składki na ubezpieczenie społeczne

Na dzień 1 stycznia 2019 r. składka własna pracowników do państwowego funduszu ubezpieczeń społecznych wynosi 8,3% wynagrodzenia brutto, przy maksymalnym rocznym limicie uposażeń podlegających ubezpieczeniu w wysokości 54 648 EUR. Stawka 7,8% obowiązywała zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy do 31 grudnia 2018 roku. Następnie stawka ta będzie wzrastać o 0,5% co pięć lat, aż do osiągnięcia poziomu 10,3% z dniem 1 stycznia 2039 r.

Od 1 stycznia 2019 r. składki osób prowadzących działalność na własny rachunek wynoszą 15,6% ich dochodów (14,6% w latach 2014-2018). Następnie stawka ta będzie wzrastać o 1% co pięć lat, aż do osiągnięcia poziomu 19,6% z dniem 1 stycznia 2039 r. W związku z tym od 1 stycznia 2019 r. składki osób pracujących na własny rachunek wynoszą 15,6% ich dochodów (14,6% w 2014 r. do 2018 r.). Wysokość składek podlega dolnemu i maksymalnemu limitowi, w zależności od zawodu lub branży osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek. Limity te są ustalane co roku.

Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z ustawą o krajowym systemie opieki zdrowotnej z 2001 r. (89(I)/2001) ze zmianami w 2017 r., na Cyprze wprowadza się krajowy system opieki zdrowotnej mający na celu zapewnienie ludności równego dostępu do całościowego systemu opieki zdrowotnej. Pacjenci będą mieli możliwość wyboru dostawcy usług zdrowotnych zarówno z prywatnego, jak i publicznego sektora opieki zdrowotnej.

Składki związane z wdrożeniem krajowego systemu opieki zdrowotnej (NHS) rozpoczną się od 1 marca 2019 r.

Przydatne linki

Logo Kancelaria Jabłońscy
Kancelaria Jabłońscy na Cyprze

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi na Cyprze przy współpracy z biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Opodatkowanie osób fizycznych na Cyprze
Przewiń na górę