Pakiet Strefa Przedsiębiorcy jako koszt uzyskania przychodu

/, Strefa Przedsiębiorcy/Pakiet Strefa Przedsiębiorcy jako koszt uzyskania przychodu
22. Pakiet Strefa Przedsiębiorcy jako koszt uzyskania przychodu

Przedmiotem niniejszej analizy jest dopuszczalność zakwalifikowania wydatków poniesionych przez przedsiębiorców na wykupienie pakietu Strefa Przedsiębiorcy do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu UPDOF i UPODP.

Za podstawę rozważań przyjęto następujący stan faktyczny: Strefa Przedsiębiorcy sp. z o.o. oferuje usługę pod nazwą „Strefa Przedsiębiorcy” w ramach której zapewnia przedsiębiorcom usługi w zakresie dostępu do wykwalifikowanych specjalistów, specjalistycznej wiedzy, informacji i doświadczenia potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość skorzystania z usług w zakresie promocji i marketingu z uwzględnieniem zakresu świadczonych usług (Pakiet) zgodnie z wybranym przez klienta abonamentem.

Family house

Kompleksowa obsługa sukcesji międzypokoleniowej

Ponadto przedsiębiorca ma możliwość skorzystania bezpłatnie z dodatkowego ubezpieczenia na dożycie i życie wskazanego przez Strefa Przedsiębiorcy. Skorzystanie przez przedsiębiorcę z dodatkowego ubezpieczenia nie zmienia wysokości abonamentu za wybrany przez przedsiębiorcę pakietu Strefy Przedsiębiorcy.

Dla celów analizy przedmiotu rozważania należy rozpatrzeć jak ustawodawca rozumie pojęcie „kosztów uzyskania przychodów„.  Zarówno w ustawie o PDOF (art. 22 ust. 1)  i PDOP (art. 15 ust. 1) za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przy czym ustawodawca przewidział w ustawach wyjątki, które są enumeratywnie wymienione w art. 23 UPDOF i art. 16 UPDOP.

Biorąc powyższe stwierdzić należy, iż aby poniesiony przez podatnika koszt, można było zakwalifikować jako koszt podatkowy muszą zostać spełnione dwie przesłanki:

 1. poniesione koszty muszą służą osiągnięciu przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz
 2. poniesione koszty nie zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu kosztów wyłączonych.

EFEKTYWNE PODATKOWO

pakiety wsparcia dla przedsiębiorców

Poznaj unikalny produkt do zarządzania obciążeniami podatkowymi.

Dorobek orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz wydanych interpretacji podatkowych wskazuje, iż ustawodawca posługując się  zwrotem „koszty poniesione w celu uzyskania przychodu” przypisuje temu następujące znaczenie:
 • podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod wszakże warunkiem, iż wykaże, że świadomie poniósł określony wydatek, który ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jego poniesienie miało lub mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu” (sygn. akt I SA/Kr 1609/12);
 • zasadniczo każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu, poza wyraźnie wskazanymi w art. 23 UPDOF powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu” (sygn. akt II FSK 1271/08);
 • aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:
 1. został poniesiony przez podatnika;
 2. jest definitywny, a więc bezzwrotny;
 3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 4. poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
 5. nie jest kosztem wymienionym w art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF;
 6. został właściwie udokumentowany;  (IPPB1/415-666/11-4/ES).

Na podstawie powyższego należy stwierdzić iż wykupienie pakietu Strefa Przedsiębiorcy w każdym z oferowanych wariantów służy osiągnięciu przychodów.

Celem wykupienia pakietu dostęp Klienta do pozostających w gotowości szerokiego wachlarza usług, które to usługi wykorzystane będą do wspierania prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej w celu optymalizacji kosztów dostępu do specjalistów, wiedzy, informacji i działań promocyjnych w internecie.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas