Podatek u źródła – stawki podatkowe na świecie

Podatek u źródła jest daniną naliczaną pobieraną przy płatnościach transgranicznych, w których to podmiot otrzymujący przychód (podatnik) ma inną rezydencję podatkową niż podmiot dokonujący wypłaty (rezydent w kraju położenia źródła przychodu).

Podatek u źródła (ang. withholding tax, WHT) jest elementem systemu podatkowego, z którym na co dzień nie obcujemy. Dopiero w sytuacji planowania podatkowego oraz zakupu transgranicznego przedsiębiorcy stykają się z materią podatku u źródła. W związku z tym pojawiają się pytania jak sprawdzić i czy należy pobrać podatek u źródła a następnie jak go obliczyć. Tak jak wspomnieliśmy podatek jest pobierany w przypadku płatności transgranicznych. W przypadku regulowania zobowiązania na rzecz zagranicznego kontrahenta przedsiębiorca może zostać obarczony obowiązkiem potrącenia podatku od danej transakcji po swojej stronie.

Podatek u źródła w polskich przepisach podatkowych

Podatek u źródła w polskich przepisach prawa umocowany jest w przepisach ustawy o PIT (Art. 29, ust. 1) i CIT (Art. 21, ust. 1). Zgodnie z tymi przepisami przychody uzyskane rzez firmy lub osoby nie mające miejsca zamieszkania (siedziby) na terenie Polski wymagają pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego wynoszącego 20% lub 10% kwoty przychodu (w zależności od rodzaju transakcji). Ten podatek nie dotyczy jednak każdego rodzaju sprzedaży czy transakcji. Podatek u źródła dotyczy tylko niektórych transakcji i ich przychodów a należą do nich:

  1. przychody z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu;

  2. usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pobiera podatek się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu;

  3. przychody z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych – pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 10 % przychodów;

  4. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera – pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;

  5. świadczenie usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu

Wyżej wymienione przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Stawki podatkowe na świecie

Kraj

Dywidendy
%

Odsetki
%

Opłaty licencyjne
%

Australia

30

10

30

Austria

25

0/25

20

Barbados

0/15

0/15

0/15

Belarus

12

10

15

Belgium

30

30

30

Brazil

0

15/25

15/25

Bulgaria

5

10

10

BVI

0

0

0

Canada

25

25

25

China

10

10

10

Chile

35

35

15/30

Colombia

25

15

15

Croatia

12

15/20

15/20

Czech Republic

15

15

15

Denmark

15/27

25

25

Egypt

0

20

20

Estonia

0

0/21

0/10

Finland

20

0

20

Germany

25

0

15

Gibraltar

0

0/10

0

Greece

15

33

25

France

30

0

33.33

Hong Kong

0

0

4.95

Hungary

0

0

0

Iceland

18

10

20

India

0

20

10

Indonesia

20

20

20

Ireland

20

20

20

Israel

25/30

15/20/25

25

Italy

26

12.5/26

30

Jamaica

25/33.3

25/33.3

25/33.3

Korea

20

15.4/20

20

Japan

20.42

20.42

20.42

Latvia

0

10

15

Libya

0

5

20

Lithuania

15

10

10

Luxemburg

15

0

0

Malaysia

0

15

10

Malta

0

0

0

Morocco

15

10

10

Montenegro

9

9

9

Netherlands

15

0

0

New Zealand

30

15

15

Norway

25

0

0

Poland

19

20

20

Portugal

25

25

15

Romania

5

16

16

Russia

15

20

20

Saudi Arabia

5

5

15

Serbia

20

20

20

Singapore

0

15

10

Slovakia

7/19/35

19/35

19/35

Slovenia

15

15

15

South Africa

15

0

12

Spain

19

19

24

Sweden

30

0

0

Switzerland

35

0

0

Taiwan

20

15/20

20

Thailand

10

15

15

Turkey

15

10

20

UK

0

20

20

Ukraine

15

15

15

USA

30

30

30

Vietnam

0

5

10

Zambia

15

15

15

Venezuela

0-34

15-34

34

Uzbekistan

10

10

20

łukasz jabłoński.2
Autor:
Łukasz Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy

Bądźmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Podatek u źródła – stawki podatkowe na świecie
Przewiń na górę