Fundacja na Gibraltarze

/Fundacja na Gibraltarze

Fundacja na Gibraltarze to ciekawe narzędzie do zarządzania kapitałem i ochrony majątku inwestora lub grupy inwestorów. Fundacja na Gibraltarze jako prywatna fundacja pozwala na elastyczne funkcjonowanie i sterowanie grupom spółek oraz podmiotów. Dzięki swej konstrukcji prawnej pozwala podatnikom dostosować się do przepisów o CFC tak by zachować bezpieczeństwo i swobodę działalności biznesowej.

Fundacja na Gibraltarze (fundacja prywatna) to najlepsze narzędzie prawne do zarządzania majątkiem i aktywami. Dzięki atrybutom prawnym, fundacja pożytku prywatnego należy do najpopularniejszych na świecie rozwiązań stosowanych do zarządzania, przekazywania i ochrony majątku.

Fundacja pożytku prywatnego to osoba prawna której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez Fundatora, w sposób przez niego określony w Karcie Fundacji. Dysponowanie i rozporządzanie majątkiem fundacji dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi przez fundatora na rzecz beneficjentów fundacji.

Fundacja jako osoba prawna może mieć cel publiczny, prywatny lub publiczny. Polskie prawodawstwo przewiduje wyłącznie cel publiczny stąd znajomość w Polsce podmiotu typu Fundacji Pożytku Prywatnego (z jez. ang. Private Interest Foundation) nie jest powszechna.

Fundacja Interesu Prywatnego popularnie nazywana jest również fundacją rodzinną lub rodową.

ŚRODOWISKO GOSPODARCZE FUNDACJI NA GIBRALTARZE

 • Realna stawka podatku od osób prawnych dla dochodów uzyskiwanych poza granicami Gibraltaru — 0%;
 • Brak podatków u źródła od dywidend, odsetek i należności licencyjnych na rzecz nierezydentów;
 • Brak podatków od rachunków oszczędnościowych;
 • Brak podatku od zysków kapitałowych, spadków i darowizn;
 • Brak podatku VAT;

INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI NA GIBRALTARZE

 • Założenie spółki trwa do 14-21 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów;
 • Minimalny kapitał – 1 GBP, standardowy kapitał – 2000 GBP;
 • Wymagany min. jeden udziałowiec;
 • Możliwość posiadania akcji na okaziciela;
 • Wymagany min. jeden dyrektor, który nie musi być lokalnym dyrektorem;
 • Dane o dyrektorach są ujawniane w rejestrach;
 • Dyrektorem spółki może być osoba fizyczna lub prawna;
 • Możliwość dyrektora nominowanego;
 • Wymagany lokalny sekretarz spółki;
 • Wymagany jest adres rejestrowy na Gibraltarze;
Fundacja Gibraltar - 1 - Kancelaria Jabłońscy
Fundacja Gibraltar - 2 - Kancelaria Jabłońscy

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO ZAŁOŻENIA FUNDACJI NA GIBRALTARZE

 • poświadczona notarialnie kopia paszportu i drugiego dokumentu ze zdjęciem;
 • potwierdzenie stałego zamieszkania nie starsze niż 1 miesiąc;
 • opinia bankowa;
 • życiorys lub CV;
 • list polecający;

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski.

INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI NA GIBRALTARZE

 • prowadzenie księgowości (oferujemy pełną obsługę biura rachunkowego);
 • przygotowanie uproszczonych sprawozdań;

DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE FUNDACJI NA GIBRALTARZE

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowy urząd;
 • dokumenty dotyczące zakresu prac rady/radnego fundacji;
 • karta i regulamin fundacji;
 • dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta;
 • decyzja o powołaniu rady fundacji;

PRZEZNACZENIE FUNDACJI NA GIBRALTARZE

 • zarządzanie majątkiem;
 • ochrona majątku inwestora;
 • prowadzenie fundacji w celach inwestycyjnych jako hub inwestorski;

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas