Fundacja w Liechtensteinie

/Fundacja w Liechtensteinie

Fundacja w Liechtensteinie typu Discretionary Irrevocable Foundation to fundacja prywatna, której nadrzędną funkcją jest zarządzanie majątkiem. Fundacja w Liechtensteinie jako prywatna fundacja pozwala na elastyczne funkcjonowanie i sterowanie grupom spółek oraz podmiotów.

Fundacja w Liechtensteinie (fundacja prywatna) to jedno z najlepszych narzędzi prawnych do zarządzania majątkiem i aktywami. Dzięki atrybutom prawnym, fundacja pożytku prywatnego należy do najpopularniejszych na świecie rozwiązań stosowanych do zarządzania, przekazywania i ochrony majątku.

Fundacja w Liechtensteinie nie posiada organów typowych dla spółek, takich jak zgromadzenie wspólników, dzięki czemu fundacja nie rozróżnia pojęcia właściciela faktycznego (ang. beneficial owner).

Dysponowanie i rozporządzanie majątkiem fundacji dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi przez fundatora na rzecz beneficjentów fundacji.

Fundacja jako osoba prawna może mieć cel publiczny, prywatny lub publiczny. Polskie prawodawstwo przewiduje wyłącznie cel publiczny stąd znajomość w Polsce podmiotu typu Fundacji Pożytku Prywatnego (z jez. ang. Private Interest Foundation) nie jest powszechna.

Fundacja Interesu Prywatnego popularnie nazywana jest również fundacją rodzinną lub rodową.

ŚRODOWISKO GOSPODARCZE FUNDACJI W LIECHTENSTEINIE

 • Brak opodatkowania majątku wnoszonego do fundacji;
 • Brak opodatkowania darowizn otrzymywanych przez fundacje;
 • Brak opodatkowania dywidend otrzymywanych przez fundacje;
 • Brak opodatkowania zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji) otrzymywanych przez fundację;
 • Niskie opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych – 2,5%;
 • Brak opodatkowania w Liechtensteinie wypłat pieniężnych na rzecz beneficjentów

INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI W LIECHTENSTEINIE

 • Założenie fundacji trwa do 14-21 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów;
 • Wymagany min. jeden dyrektor/radny, który musi być lokalną licencjonowaną osobą prawną;
 • Wymagany jest jeden fundator;
 • Minimalny kapitał 30.000 CHF;
 • Wymagany jest adres rejestrowy w Lichtensteinie;
Fundacja w Liechtensteinie - 2
Fundacja w Liechtensteinie - 3

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO ZAŁOŻENIA FUNDACJI W LIECHTENSTEINIE

 • poświadczona notarialnie kopia paszportu i drugiego dokumentu ze zdjęciem;
 • potwierdzenie stałego zamieszkania nie starsze niż 1 miesiąc;
 • opinia bankowa;
 • życiorys lub CV;
 • list polecający;

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski.

INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI W LIECHTENSTEINIE

 • opłata coroczny opłat;
 • opłata corocznego podatku;

DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE FUNDACJI W LIECHTENSTEINIE

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowy urząd;
 • dokumenty dotyczące zakresu prac rady/radnego fundacji;
 • karta i regulamin fundacji;
 • dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta;
 • decyzja o powołaniu rady fundacji;

PRZEZNACZENIE FUNDACJI W LIECHTENSTEINIE

 • umożliwia budowanie struktur o wysokiej anonimowości;
 • ochrona majątku inwestora;
 • prowadzenie fundacji w celach inwestycyjnych jako hub inwestorski;

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas