Rezydencja podatkowa na Cyprze

/Rezydencja podatkowa na Cyprze

Rezydencja podatkowa na Cyprze jest obok rezydencji na Malcie jest jedną z alternatyw dla polskich inwestorów, którzy chcą się wyzwolić spod polskiego fiskusa. W porównaniu do Malty, rezydencja podatkowa na Cyprze jest łatwiejsza w uzyskaniu, a warunki prawne i podatkowe zbliżone do tych na Malcie. Zatem jak uzyskać rezydencję podatkową na Cyprze?

Rezydencja podatkowa na Cyprze jest szczególnie atrakcyjna dla inwestorów prowadzących aktywny biznes międzynarodowy. Dodatkowo system prawny Cypru umożliwia swobodne uzyskanie rezydencji podatkowej dla osób nieposiadających obywatelstwa Republiki Cypru.

Rezydencja podatkowa na Cyprze - wykładnia prawa

System podatkowy na Cyprze definiuje status rezydencji podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej. Jednakże z początkiem 1 stycznia 2017 wprowadzono nowy sposób uzyskania rezydencji podatkowej. Przed zmianą, osoba fizyczna by uzyskać rezydencję podatkową na Cyprze musiała spędzić na Cyprze więcej niż 183 dni w roku. Po wprowadzonych zmianach, osoba fizyczna może uzyskać rezydencję podatkową Cypru, nawet jeśli spędza mniej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego na Cyprze ale pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • nie spędziła więcej niż 183 dni w żadnym innym kraju;
 • nie jest rezydentem podatkowym żadnego innego kraju;
 • spędzi na Cyprze co najmniej 60 dni;
 • utrzymuje stały dom na Cyprze, który jest własnością lub jest wynajęty;
 • prowadzi działalność gospodarczą na Cyprze, lub jest zatrudniony na Cyprze lub posiada w dowolnym momencie swoje biuro na Cyprze.

Sposób liczenia czasu pobytu na Cyprze

W przypadku gdy w ciągu danego roku podatkowego stosunek pracy / przedsiębiorstwo / pełnienie urzędu wygaśnie / zostanie zlikwidowane / przestanie pełnić to rezydencja podatkowa ulega utraceniu. Dni poza i na Cyprze są obliczane w następujący sposób:

 • dzień wyjazdu z Cypru zalicza się jako dzień pobytu poza Cyprem,
 • dzień przyjazdu na Cypr zalicza się jako dzień pobytu na Cyprze,
 • przyjazd i wyjazd z Cypru tego samego dnia zalicza się jako pojedynczy dzień pobytu na Cyprze,
 • wyjazd i przyjazd na Cypr tego samego dnia zalicza się jako pojedynczy dzień pobytu poza Cyprem.

Przywileje - rezydencja na Cyprze

Rezydencja podatkowa na Cyprze gwarantuje szereg przywilejów, którymi na co dzień cieszą się podatnicy cypryjscy. Jest to:

 • zwolnienie z opodatkowania w całości dochodów z tytułu dywidend;
 • zwolnienie z opodatkowania w całości dochodów z tytułu odsetek;
 • zwolnienie z opodatkowania w całości dochodów z z dodatnich różnic kursowych, z wyjątkiem różnic kursowych wynikających z obrotu w walutach obcych, oraz instrumentami pochodnymi;
 • zwolnienie z opodatkowania w całości dochodów wynikających ze zbycia Papierów Wartościowych;
 • zwolnienie z opodatkowania w całości dochodów wynikających z restrukturyzacji pożyczki;
 • zwolnienie z opodatkowania w całości dochodów ze stałego zakładu utrzymywanego poza terytorium Cypru;
 • zwolnienie z opodatkowania w całości dochodów z czynsz z budynku chronionego;

Ponadto:

 • brak przepisów przewidujących opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC);
 • brak konsekwencji w ramach globalnej wymiany informacji o rachunkach bankowych w ramach standardu CRS.

Podstawowe wymagania

By uzyskać zwykłą rezydencję podatkową na Cyprze należy wypełnić dodatkowe kwestie:

 1. wykupić lokalne ubezpieczenie zdrowotne (koszt ok. 185–285 euro rocznie);
 2. koszt wynajmu nieruchomości, w której uzyskamy cypryjski adres zamieszkania powinien wynosić mniej więcej 4 800 euro;
 3. wykazać stałe adekwatne źródło dochodu z zatrudnienia poza granicami Cypru w kwocie nie mniejszej niż 30 000 euro rocznie lub stałe adekwatne źródło dochodu z innych źródeł prawnych – np. z działalności gospodarczej prowadzonej poza granicami Cypru;
 4. posiadać odpowiednie depozyty w instytucjach finansowych na Cyprze lub za granicą w kwocie nie mniejszej niż 30 000 euro;

Rezydencja podatkowa na Cyprze może być odnawiana co pięć lat. W przypadku utraty rezydencji podatkowej na Cyprze lub ponownej zmiany rezydencji podatkowej, w Polsce nie nalicza się podatku od dochodu uzyskanego w trakcie rezydencji cypryjskiej.

Podstawowe wymagania

Przychód opodatkowany w roku podatkowym

Stawka podatku

Podatek

Skumulowany podatek

%

0 - 19.500

0

0

0

19.501 - 28.000

20

1.700

1.700

28.001 - 36.300

25

2.075

3.775

36.301 - 60.000

30

7.110

10.885

60.000 i więcej

35

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Kancelaria Jabłońscy oferuje kompleksową obsługę na zasadach powiernictwa oraz doradztwa biznesowego dla inwestorów zainteresowanych uzyskaniem rezydencji podatkowej na Cyprze.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas