Spółka na Cyprze

/Spółka na Cyprze

Spółka na Cyprze cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich inwestorów. Dzięki braku opodatkowania dochodów pasywnym Cypr jest bardzo przyjazną jurysdykcją w Unii Europejskiej do lokowania spółek holdingowych lub spółek, których celem jest obejmowanie udziałów/akcji. Dla inwestorów zainteresowanych utworzeniem spółki na Cyprze przedstawiamy zasady, wymagania i koszty prowadzenia spółki na Cyprze typu limited.

Za sukcesem Cypru jako raju dla biznesu stoi anglosaski model systemu prawnego a także zliberalizowana polityka podatkowa i prawna. Od roku 2004 obowiązują przepisy, które umożliwiają założenie spółki limited na Cyprze z minimalnym deklarowanym kapitałem wynoszącym O EUR.
Dzięki przyjaznemu środowisku prawnemu Cypr przyciąga zagranicznych inwestorów, którzy spółkę limited na Cyprze traktują jako okno na świat. Ponadto jako członek Unii Europejskiej oraz strefy Euro a także bardzo korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (w tym z Polską) czynią Cypr a tym samym spółkę limited na Cyprze doskonałym podmiotem dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Najczęściej wybierana przez polskich inwestorów spółka na Cyprze to spółka Private Company Limited by Shares – odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Cyprze.

Proces rejestracji spółki na Cyprze dokładnie opisaliśmy w oddzielnym artykule.

Kancelaria Jabłońscy współpracuje z doświadczonym powiernikiem na Cyprze z siedzibą w Limassol, którego atutem jest prowadzenie obsługi w języku polskim.

ŚRODOWISKO GOSPODARCZE SPÓŁKI NA CYPRZE

 • niska stawka podatku CIT  – 12,5% dla przychodów osiąganych na Cyprze;
 • brak podatku od źródła dla osób nie będących rezydentami Cypru;
 • brak podwójnego opodatkowania dywidendy;
 • brak podatku od zysków kapitałowych;
 • brak podatku od należności licencyjnych;

INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE NA CYPRZE

 • założenie spółki trwa do 14-21 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów;
 • spółka limited na Cyprze posiada własną osobowość prawną;
 • udziałowcem, dyrektorem i sekretarzem spółki może być osoba fizyczna lub prawna;
 • rejestr spółek jest publiczny a dane w nim zawarte są jawne;
Spółka na Cyprze KJ - 2

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO ZAŁOŻENIA SPÓŁKI NA CYPRZE

 • poświadczona notarialnie kopia paszportu i drugiego dokumentu ze zdjęciem;
 • potwierdzenie stałego zamieszkania nie starsze niż 1 miesiąc;
 • opinia bankowa;
 • życiorys lub CV;
 • list polecający;

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski.

INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE NA CYPRZE

 • prowadzenie pełnej księgowości;
 • co roczny audyt zakończony Financial Statements i Annual Return;
 • dokonywanie opłat zobowiązań podatkowych;

DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE SPÓŁKI NA CYPRZE

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowy rejstr
 • dokumenty dotyczące sekretarza spółki
 • memorandum oraz akt założycielski (Article of Association)
 • poświadczenie adresu rejestracyjnego spółki
 • świadectwo posiadania akcji spółki
 • decyzja o powołaniu dyrektora i emisji akcji

PRZEZNACZENIE SPÓŁKI NA CYPRZE

 • spółka holdingowa – 0% stawka podatku od dowolnej działalności prowadzonej poza Cyprem, za pośrednictwem spółek zależnych;
 • spółka inwestycyjna – 0% stawka podatku dochodowego od zysków ze sprzedaży akcji czy udziałów;

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas