Spółka w Szwajcarii

/Spółka w Szwajcarii

Spółka w Szwajcarii pozwala cieszyć się wysokim prestiżem i zaufaniem przy realizowaniu międzynarodowego biznesu. Kancelaria Jabłońscy wraz z szwajcarskim treuhandem świadczy usługi założenia spółki w Szwajcarii.

Procedura zakładania spółek w Szwajcarii składa się z kilku etapów, które obejmują:

 • sporządzenie statutu spółki,
 • wypełnienie formularzy wymaganych przez biuro rejestracyjne spółki,
 • wzory podpisów,
 • kopia paszportów
 • i innych istotnych dokumentów.

Większość procedur dotyczących zakładania spółek w Szwajcarii musi być sporządzona przez notariusza zarejestrowanego w Szwajcarii. Znalezienie siedziby, otwarcie rachunku bankowego, rejestracja dla celów podatkowych oraz wynajęcie lokalnego księgowego są również częścią procesu założenia spółek w Szwajcarii.

GŁÓWNE RODZAJE SPÓŁEK W SZWAJCARII

Szwajcaria oferuje szeroką gamę form biznesowych, a najczęściej wykorzystywanymi są:

SPÓŁKA Z .O.O W SZWAJCARII

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szwajcarii (GmbH lub S.A.R.L.) zwykle tworzona jest przez inwestorów, którzy otwierają małe i średnie firmy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szwajcarii jest tworzona przez co najmniej dwóch udziałowców o minimalnym kapitale zakładowym w wysokości 20.000 CHF, przy czym odpowiedzialność członków jest ograniczona przez ich wkład do kapitału.

Zarząd szwajcarskiej spółki jest ustalany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i może się składać z jednego lub więcej dyrektorów. Konieczne jest, aby przynajmniej jeden z dyrektorów był rezydentem Szwajcarii.

Informacja o udziałowcach jest wymieniona w dokumentach spółki i upubliczniana w rejestrze handlowym.

SPÓŁKA AKCYJNA W SZWAJCARII

Spółka akcyjna w Szwajcarii (Aktiengesellschaft) może zostać założona przez co najmniej trzech akcjonariuszy, którzy wniosą kapitał zakładowy w wysokości 100 000 CHF. W spółce akcyjnej odpowiedzialność członków jest również ograniczona przez ich wkład w kapitał spółki.

Zarząd spółki jest tworzony przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i powoływany zgodnie z zaleceniami walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Inwestorzy muszą być świadomi, że zarządzający muszą być rezydentami szwajcarskimi, a także akcjonariuszami spółki.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W SZWAJCARII

Jednym z najprostszych sposobów wejścia na rynek szwajcarski jest zarejestrowanie podstawowej formy działalności gospodarczej, którą jest jednoosobowa działalność gospodarcza, w której założyciel jest w pełni odpowiedzialny za zobowiązania. Nie ma wymagania minimalnego kapitału zakładowego, a obowiązek rejestracji w rejestrze handlowym jest obowiązkowy tylko wtedy, gdy roczny obrót przekracza 100 000 CHF.

GENERAL PARTNERSHIP (SPÓŁKA JAWNA) W SZWAJCARII

Spółka jawna w Szwajcarii może zostać utworzona przez co najmniej dwóch członków, którzy stowarzyszają się w przedsiębiorstwie utworzonym w określonym celu. Przed przystąpieniem do spółki jawnej członkowie muszą podpisać umowę partnerską, która określa warunki, na jakich firma będzie prowadzona. Nie ma potrzeby przedkładania minimalnego kapitału zakładowego, ale odpowiedzialność członków za długi podmiotu jest nieograniczona. Decyzje zarządcze są podejmowane przez członków podczas spotkań partnerskich.

LIMITED PARTNERSHIP (SPÓŁKA KOMANDYTOWA) W SZWAJCARII

Spółka komandytowa w Szwajcarii jest tworzona przez co najmniej jednego wspólnika, który ponosi pełną odpowiedzialność (komplementariusz) i co najmniej jednego wspólnika, który odpowiada tylko do wysokości wkładu wniesionego początkowo do podmiotu (komandytariusz).

ŚRODOWISKO GOSPODARCZE SPÓŁKI NA SZWAJCARII

 • Szwajcaria ma jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek w Europie;
 • System podatkowy jest bardzo konkurencyjny, a zagraniczne przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnych zachęt podatkowych;
 • Dobrze rozwinięta infrastruktura;
 • Otoczenie pro-biznesowe stworzone przez rząd szwajcarski;
 • Wysoko wykwalifikowana i wyszkolona siła robocza;
 • Szwajcaria zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z różnymi krajami na całym świecie;
 • Solidna polityka bezpieczeństwa monetarnego i doskonały system bankowy;

ZAKRES USŁUG KANCELARII JABŁOŃSCY

Kancelaria Jabłońscy specjalizuje się w zakładaniu spółek w Szwajcarii, poprzez realizację całego procesu inkorporacji spółki w Szwajcarii.

Na co dzień współpracujemy z doświadczonym Treuhandem z miasta Bern.

Spółka w Szwajcarii - 1 - Kancelaria Jabłońscy

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO ZAŁOŻENIA SPÓŁKI NA SZWAJCARII

 • poświadczona notarialnie kopia paszportu i drugiego dokumentu ze zdjęciem;
 • potwierdzenie stałego zamieszkania nie starsze niż 1 miesiąc;
 • opinia bankowa;
 • życiorys lub CV;
 • list polecający;

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski.

INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI NA GIBRALTARZE

 • prowadzenie księgowości (oferujemy pełną obsługę biura rachunkowego);
 • przygotowanie sprawozdań finansowych;
 • rozliczenia z lokalnym urzędem skarbowym;

DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE SPÓŁKI NA SZWAJCARII

Zależne od wybranej formy biznesowej

PRZEZNACZENIE SPÓŁKI NA SZWAJCARII

 • spółka inwestycyjna;
 • spółka holdingowa;
 • spółka zarządzająca;

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas