Powołanie spółki w Szwajcarii – krótki przewodnik na 2020 r.

Powołanie spółki w Szwajcarii wymaga zaplanowania kilku kluczowych kroków. W tym krótkim przewodniku prezentujemy najważniejsze etapy powołania spółki w Szwajcarii.

Proces powołania spółki w Szwajcarii wymaga dokładnego zaplanowania:

  • należy wybrać unikalną nazwę firmy,

  • wybrać strukturę działalności odpowiednią dla planowanej działalności

  • przygotować całą niezbędną dokumentację.

Każdy, kto zamierza prowadzić działalność handlową w Szwajcarii, powinien albo założyć spółkę, wstąpić do spółki osobowej lub rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą. Wszystkie te popularne opcje mają określone ustawodawstwo, które ma do nich zastosowanie, a przedsiębiorca musi dochować należytej staranności, aby je wszystkie przestrzegać i sporządzić niezbędne dokumenty.

Najczęściej wybierane szwajcarskie struktury biznesowe to Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) lub Societé à Responibilité Limité (SARL) – zasadniczo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; oraz Aktiengesellschaft (AG) lub Societé Anonyme (SA).

Powołanie spółki w Szwajcarii - wybór nazwy firmy

Władze szwajcarskie zastrzegają sobie prawo do zatwierdzania nazw przedsiębiorstw dla celów rejestracji. Zgoda ta musi być uzyskana, aby można było używać nazwy dla celów komercyjnych. Ma to na celu zapewnienie niepowtarzalności wszystkich nazw handlowych. Dzięki temu, że Szwajcarski Rejestr Federalny posiada listę wszystkich zarejestrowanych nazw handlowych, można dość łatwo sprawdzić, czy nazwa jest dostępna przed rejestracją.

Powołanie spółki w Szwajcarii - Prowadzenie działalności jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jako spółka osobowa

Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą, nie tworząc spółki kapitałowej, mogą działać jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub w ramach spółki komandytowej lub jawnej. Oba te warianty struktury prawnej wymagają niewielkich formalności przy rejestracji. Przedsiębiorstwo, którego roczny obrót przekracza 100.000 CHF, musi zostać zarejestrowane w Szwajcarskim Rejestrze Handlowym. Rejestracji dokonuje się w biurze kantonu, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność.

Powołanie spółki w Szwajcarii - Jednoosobowa działalność gospodarcza

Przy wyborze nazwy dla jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest dodanie nazwy handlowej. Rejestracja nie wymaga żadnej specjalnej dokumentacji. Proces ten polega po prostu na wypełnieniu standardowych formularzy rejestracyjnych. Podstawowa opłata rejestracyjna jest pobierana przez rząd federalny, a kantony dodają do tego własne opłaty, w związku z czym całkowite koszty rejestracji mogą się różnić w zależności od kantonu.

Powołanie spółki w Szwajcarii - Szwajcarskie spółki osobowe

Dwóch lub więcej przedsiębiorców może połączyć się w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej w ramach partnerstwa. Spółki osobowe składają się zazwyczaj z osób lub firm świadczących podobne lub powiązane usługi lub produkty. Umowa partnerska musi być sporządzona i poświadczona notarialnie przez notariusza. Nie jest wymagany minimalny wymóg kapitałowy i nie ma konieczności zawierania umowy spółki. Partnerzy są jednak osobiście odpowiedzialni za długi i zobowiązania spółki w przypadku jej upadłości.

Powołanie spółki w Szwajcarii - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Do założenia spółki GmbH w Szwajcarii potrzebne jest minimum 20.000 CHF kapitału zakładowego. Udziałowcy spółki są wpisani do rejestru publicznego. Dokumentacja niezbędna przy rejestracji obejmuje umowę spółki – statut spółki. Dokument ten określa cel, przedmiot działalności spółki, organy zarządzające oraz szczegóły dotyczące założycieli i udziałowców.

Ponadto wymagany jest akt założycielski i dowód finansowania. Dokument ten jest zazwyczaj wydawany przez bank szwajcarski po zdeponowaniu kapitału zakładowego. Po zakończeniu procesu rejestracji, kapitał jest przekazywany na rachunki bankowe spółki lub rachunek bankowy staje się rachunkiem firmowym spółki. Wypłata zysku spółki GmbH jest opodatkowana jako dywidenda na poziomie dochodu osobistego.

Powołanie spółki w Szwajcarii - Aktiengesellschaft (AG)

Spółka AG w Szwajcarii posiada minimalny wymagany kapitał zakładowy w wysokości 100.000 CHF. 50.000 CHF lub co najmniej 20% pełnej kwoty musi być wpłacone w momencie rejestracji spółki. Ta struktura biznesowa jest najczęściej wybierana w Szwajcarii, ponieważ jest odpowiednia dla różnych rodzajów działalności, w tym dla większych firm, korporacji i korporacji międzynarodowych. Udziałowcy spółki AG nie są notowani w rejestrze publicznym. Potrzebna jest umowa spółki, która zawiera informacje na temat celu spółki, organów zarządzających, dyrektorów założycieli i udziałowców. Podobnie jak w przypadku GmbH, przy rejestracji spółki AG konieczne jest przedstawienie dowodu finansowania. Jedną z głównych zalet AG w stosunku do GmbH jest to, że łatwiej jest zmienić jej właściciela.

Powołanie spółki w Szwajcarii - Proces

Przy rejestracji spółki obowiązkowe jest, aby co najmniej jeden z dyrektorów spółki był rezydentem szwajcarskim. W celu spełnienia tego wymogu możliwe jest jednak zatrudnienie dyrektorów spółki, jeżeli żaden z założycieli spółki nie jest rezydentem szwajcarskim. Spółka musi być również zarejestrowana u notariusza. Nie musi on znajdować się w kantonie, w którym spółka ma swoją siedzibę.

Powołanie spółki w Szwajcarii - Podatki od osób prawnych

Wszystkie szwajcarskie przedsiębiorstwa zatrudniające 10 lub więcej osób muszą co roku przeprowadzać audyt swoich sprawozdań finansowych. Wszystkie przedsiębiorstwa, które generują więcej niż 100 000 CHF obrotu w ciągu roku, są zobowiązane do zarejestrowania się dla celów podatku VAT. W Szwajcarii podatki są nakładane na trzech poziomach, tj. federalnym, kantonalnym i gminnym. Stawki podatków federalnych są stałe. Natomiast podatki kantonalne różnią się w zależności od kantonu, ponieważ kantony szwajcarskie konkurują ze sobą, aby przyciągnąć jak najwięcej inwestorów. Ponadto, niektóre kantony oferują zachęty podatkowe i korzyści dla firm zagranicznych lub przedsiębiorców, którzy zakładają tam swoje firmy.

Powołanie spółki w Szwajcarii - znaki towarowe

Dla firm, które zajmują się własnością intelektualną, zaleca się rejestrację szwajcarskiego znaku towarowego. Po ustaleniu, że jest to znak unikatowy, można go zarejestrować z ochroną ważną przez 10 lat. Po wygaśnięciu ważności znaku towarowego może on być wielokrotnie przedłużany na kolejne 10 lat. Znaki towarowe używane poza granicami Szwajcarii mogą być zarejestrowane globalnie w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), która ma siedzibę w Genewie.

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Kancelaria Jabłońscy w Szwajcarii

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi w Szwajcarii przy współpracy z biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Powołanie spółki w Szwajcarii – krótki przewodnik na 2020 r.
Przewiń na górę