Proces zakładania spółki w Szwajcarii

///Proces zakładania spółki w Szwajcarii
25. Proces zakładania spółki w Szwajcarii

Zakładanie spółki w Szwajcarii wymaga przejścia procesu rejestracji spółki. Wraz z Kancelarią Jabłońscy ten proces stanie się dla Państwa zrozumiały i czytelny tak by mogli się Państwo cieszyć sprawnym podmiotem prawnym.

Przed rozpoczęciem procesu zakładania w Szwajcarii należy wybrać niepowtarzającą się nazwę handlową firmy, a następnie należy otworzyć rachunek bankowy na potrzeby przyszłych transakcji. Minimalny kapitał zakładowy szwajcarskiego GMBH lub AS musi być zdeponowany na nim – 20.000 CHF dla szwajcarskiego GMBH i 100.000 CHF dla AS.

Notariusz w Szwajcarii musi złożyć poświadczyć podpisy osobiste i korporacyjne (takiej legalizacji można dokonać w ambasadzie Szwajcarii w RP) oraz podpisać umowę spółki oraz akt założycielski.  Inne obowiązkowe procedury dla inwestorów zagranicznych oznaczają wypełnienie formularza deklaracji Stampa, deklaracji negatywnej w sprawie inwestycji oraz formularza deklaracji Lex Friedrich, który jest zezwoleniem dla cudzoziemców na nabywanie nieruchomości. Dokumenty te muszą być podpisane przez wszystkich wspólników, którzy chcą otworzyć firmę w Szwajcarii, niezależnie od tego, czy są to osoby pochodzące z zagranicy.

Główne dokumenty dotyczące zakładania spółek w Szwajcarii

W celu uzyskania osobowości prawnej każda spółka zarejestrowana w Szwajcarii musi zarejestrować się w rejestrze handlowym. W tym celu założyciele muszą złożyć wniosek zawierający szeroki wachlarz dokumentów prawnych, dostarczając szczegółowych informacji na temat przyszłej działalności gospodarczej i jej działalności. Są to dokumenty i informacje potrzebne w procesie tworzenia spółek w Szwajcarii:

  • statut – główne dokumenty statutowe spółki lokalnej, które muszą być poświadczone notarialnie przed rejestracją;
  • wzory podpisów zarządu (sekretarza spółki, dyrektorów i udziałowców/założycieli spółki);
  • formularz deklaracji Stampa i formularz deklaracji Lex Friedrich oraz informacje na temat siedziby spółki;
  • informacje na temat kapitału spółki i głównych przedmiotów działalności, które będą prowadzone za pośrednictwem nowej osoby prawnej;
  • inne dokumenty mogą być wymagane, w zależności od rodzaju działalności wybranej do rejestracji.

Jakie są inne procedury rejestracji w Szwajcarii?

Procedura rejestracji może być przeprowadzona w lokalnych biurach instytucji szwajcarskich lub za pośrednictwem poczty. W tej ostatniej sytuacji procedura może zostać zakończona w ciągu 3 do 5 dni. Po wydaniu świadectwa rejestracji nowej szwajcarskiej spółki, szwajcarski rejestr handlowy publikuje statut, nazwiska wszystkich udziałowców (dotyczy GmBH) w lokalnym dzienniku handlowym. Ogłoszenie o założeniu spółki jest zawarte w opłacie rejestracyjnej.

Nie każda spółka zarejestrowana w Szwajcarii musi być zarejestrowana dla celów podatkowych, ponieważ wymóg ten zależy od działalności prowadzonej przez spółkę. Jednakże spółki, które są zobowiązane do rejestracji podatkowej, muszą złożyć wniosek do Federalnej Administracji Podatkowej po zarejestrowaniu spółki w szwajcarskim rejestrze handlowym. Ta sama zasada dotyczy rejestracji VAT. Wniosek musi zawierać zaświadczenie o rejestracji wydane przez szwajcarski Rejestr Handlowy oraz inne istotne dokumenty dotyczące spółki.

W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, którą inwestor zdecyduje się otworzyć, może być zobowiązany do uzyskania określonych zezwoleń i licencji w celu prowadzenia swojej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli nowo zarejestrowana firma szwajcarska zatrudnia pracowników, muszą oni być zarejestrowani do ubezpieczenia społecznego. Instytucja wysyła każdemu pracownikowi wniosek o rejestrację w systemie ubezpieczeń społecznych. System ten obejmuje emerytury, renty inwalidzkie, ubezpieczenie od wypadków przy pracy itp.

Jak inwestować w Szwajcarii jako zagraniczny inwestor?

Przedsiębiorcy zagraniczni są uprawnieni do otwarcia firmy w Szwajcarii po spełnieniu tych samych wymogów, które mają zastosowanie do obywateli Szwajcarii.

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej (UE) mogą ubiegać się o kilka rodzajów wiz dla inwestorów, co pozwoli im uzyskać prawo pobytu w tym kraju, ale także rozpocząć działalność gospodarczą.

Na przykład, jednym z najprostszych sposobów uzyskania prawa pobytu w Szwajcarii jest ubieganie się o wizę w ramach Szwajcarskiego Programu Rezydencji, znanego również jako zryczałtowane opodatkowanie. Minimalna wymagana w tym przypadku inwestycja wynosi 200.000 CHF, ale kwota ta może wzrosnąć do 600.000 CHF, w zależności od kantonu, w którym zamieszka inwestor. Jak sama nazwa wskazuje, inwestor będzie musiał zapłacić odpowiednią sumę pieniędzy do wybranego kantonu jako podatek ryczałtowy i ogólnie najlepiej nadaje się dla emerytowanych biznesmenów.

Innym sposobem inwestowania w Szwajcarii jest ubieganie się o wizę w ramach Szwajcarskiego Programu Inwestorów Biznesowych, który wymaga od inwestorów otwarcia nowej firmy w tym kraju lub zainwestowania w działalność operacyjną dostępną na rynku lokalnym (której obroty wynoszą co najmniej 1 mln CHF).

ZAKRES USŁUG KANCELARII JABŁOŃSCY

Kancelaria Jabłońscy specjalizuje się w zakładaniu spółek w Szwajcarii, poprzez realizację całego procesu inkorporacji spółki w Szwajcarii.

Na co dzień współpracujemy z doświadczonym Treuhandem z miasta Bern.

Zapraszamy do kontaktu

po więcej informacji

Telefon
+48 500 398 184
Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas