Raje podatkowe – mity i fakty o podatkowych oazach

Raje podatkowe kuszą międzynarodowych inwestorów konkurencyjnymi podatkami i przepisami prawnymi. W tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na pytanie kiedy polscy inwestorzy powinni stworzyć swoją firmę w raju podatkowym.

Konkurencja to zjawisko nie tylko dotykające przedsiębiorców, którzy na co dzień rywalizują o rynkowy prymat. Konkurencja również dotyczy krajów – a uściślając ich systemów prawnych. To jak przyjazne jest środowisko biznesowe dla przedsiębiorców determinuje czy przedsiębiorcy chcą otwierać swoje firmy i prowadzić aktywny biznes w danym kraju.

Raje podatkowe to kraje, które w sposób szczególny rywalizują o inwestorów konkurencyjnymi stawkami podatkowymi, prostym przejrzystym prawem i nieskomplikowanymi formalnościami dlatego stają się rajami dla inwestorów. Na drugim biegunie są kraje, które przeszkadzają bądź utrudniają legislacją prowadzenie biznesu.

Raj podatkowy w Polsce? Czy to możliwe?

Polska stanowi raj podatkowych wyłącznie dla zagranicznych inwestorów. Międzynarodowe koncerny po wielokroć korzystają z rządowych zachęt takich jak zwolnienia z podatku od nieruchomości czy też podatku dochodowego. Dodatkowo zagraniczne spółki mogą liczyć na granty, które dofinansowują ich inwestycje.

Swojego rodzaju rajami podatkowymi w Polsce są specjalne strefy ekonomiczne. W takich strefach inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia podatkowe oraz korzystne warunki wejścia lub wyjścia z inwestycji.

Do roku 2014 w Polsce można było korzystać z konstrukcji prawnej wykorzystującej spółkę komandytowo-akcyjną do optymalizacji podatkowej. Obecnie popularną formą prawną prowadzenia działalności jest postać spółki z o.o. spółki komandytowej, która przy prawidłowym prowadzeniu umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania w spółce kapitałowej.

Kiedy skorzystać z zagranicznych struktur podatkowych?

Wobec wysokich obciążeń podatkowych oraz ustawicznie zmieniającego się prawa polscy inwestorzy szukają rozwiązań do przeniesienia swojego biznesu do krajów o korzystniejszym systemie podatkowym i stabilności prawa. Przy średniej skali biznesu zasadnym staje się wyszukanie odpowiedniej formy i struktury prowadzenia działalności. Dzięki narzędziom do planowania podatkowego dopasowujemy odpowiednie jurysdykcje do prowadzenia biznesu.

Raje podatkowe konkurują o inwestorów wiarygodnym i stabilnym systemem prawnym niejednokrotnie oferując dodatkowo skuteczną ochronę przed zapędami polskiego urzędu skarbowego. W relacjach z zagranicznymi urzędami, polskie organy muszą dowodzić zasadności postępowania wobec danego podmiotu. Dzięki temu zagraniczna spółka kontrolowana przez polskiego podatnika nie jest zdana na polski wymiar sprawiedliwości i urzędniczą dowolność w interpretacji prawa podatkowego.

Raj podatkowy - czy państwa nie powinny konkurować podatkami o przedsiębiorców?

Pojęcie raju podatkowego zostało naznaczone pewnego rodzaju stygmatem. Posiadanie spółki offshore w raju podatkowym jest napiętnowane przez europejską opinię publiczną i organy państwowe. Taka projekcja wizerunku rajów podatkowych sprawia, że powszechnie akceptowana jest walka z tego typu podmiotami i ich inwestorami.

Skoordynowana akcja wizerunkowa pozwala na odwrócenie uwagi podatników od fiskalizmu, obostrzeń prawnych czy też nadmiernej produkcji prawa. Dzięki temu zachodnie rządy w tym polskie państwo mogą utrzymywać politykę ograniczania swobody prowadzenia działalności biznesowej, dodawania kolejnych podatków i opłat a także zbytecznych regulacji prawnych, które powodują, że konieczne jest utrzymywanie armii urzędników.

Polskie rozwiązania podatkowe

W przypadku prowadzenia tradycyjnego biznesu na lokalnym rynku, polscy przedsiębiorcy mają do dyspozycji ograniczoną paletę rozwiązań optymalizacyjnych.

By uniknąć podwójnego opodatkowania najczęściej stosowaną konstrukcją jest zastąpienie tradycyjnej spółki z o.o. – spółką mieszaną – spółką z o.o. spółkę komandytową. Dzięki takiej formie prawnej nominalna stawka podatkowa wynosi 19% (przy zastosowaniu podatku liniowego).

Dotychczas często wybieranym rozwiązaniem było utworzenie przez polskiego przedsiębiorcę w Czechach spółki s.r.o. bądź otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej na Słowacji. Niestety polskie Ministerstwo Finansów wydało liczne ostrzeżenia w zakresie wykorzystania czy to podmiotów czeskich czy słowackich co spowodowało spadek zaufania przedsiębiorców, ale także zmniejszyło bezpieczeństwo tego rozwiązania.

Mój biznes generuje dochód powyżej 300.000 zł - jakie są rozwiązania planowania podatkowego?

W przypadku prowadzenia sprzedaży produktów bądź usług za pośrednictwem polskiego podmiotu na rynku polskim oraz innych rynkach zagranicznych i osiągania dochodu rocznego powyżej 300 000 zł do dyspozycji przedsiębiorców są liczne konstrukcje z wykorzystaniem zagranicznych spółek pozwalające skutecznie ograniczyć efektywną stopę opodatkowania dochodu.

W zależności od typu produktu:

  • towar czy usługa,

  • produkt masowy czy jednostkowy,

  • produkt typu B2B czy B2C

oraz rozkładu sprzedaży pomiędzy rynkiem polskim a zagranicznym, schemat biznesu wymusza obecność spółki polskiej w łańcuchu.

Zazwyczaj spotykane są konstrukcje z wykorzystaniem:

która to kooperuje ze spółką polską w oparciu o wzajemne umowy.

Prowadzę wyłącznie biznes za granicą - rozwiązania

W przypadku prowadzenia biznesu wyłącznie w na rynkach zagranicznych najistotniejszym kryterium doboru operacyjnej spółki są regulacje danych rynków.

W dawanych krajach anglosaskich wytworzyły się przyjazne warunki dla działalności pod postacią spółki offshore niemniej istotna jest reputacja spółki, której często nie zapewniają spółki offshore. Dlatego popularne jest sprzedaż towarów pod postacią spółki brytyjskiej. W obliczu Brexit-u alternatywę stanowią spółki na Malcie lub spółki na Cyprze a nieodkrytą niszą są spółki w Irlandii.

Jeśli produkt jest sprzedawany w formie elektronicznej bądź za pomocą internetu do klienta indywidualnego pierwszym wyborem stają się spółki na Gibraltarzespółki w Wyoming (USA), które cieszą się pozytywną reputacją.

Gdzie ulokować holding?

Do uplasowania spółki holdingowej najczęściej wykorzystywane są takie destynacje podatkowe jak:

Wsparcie Kancelarii Jabłońscy

Zapraszamy do indywidualnego kontaktu celem omówienia dostępnych możliwości w zakresie międzynarodowego planowania oraz doradztwa prawnego i podatkowego, a które po rozpoznaniu Państwa potrzeb mogą mieć zastosowanie do Państwa oczekiwań.

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Raje podatkowe – mity i fakty o podatkowych oazach
Przewiń na górę