Rejestracja spółki na Cyprze

Rejestracja spółki na Cyprze jest dość sformalizowana, lecz staranie wykonany due diligence dokumentacji oraz aplikacji pozwala przejść inwestorowi proces zakładania spółki na Cyprze w niecałe 20 dni. Dla naszych inwestorów omawiamy w detalach proces rejestracji spółki na Cyprze.

Rejestracja spółki na Cyprze rozpoczyna się od wyboru firmy powierniczej / biura prawnego, które wspólnie z inwestorem proces rejestracji. Z racji popularności Cypru jako destynacji podatkowej w planowaniu podatkowym, na Cyprze powstało wiele firm, które świadczą takie usługi. Niestety, wiele z tych firm świadczy usługi niskiej jakości co wpływa na użyteczność biznesową spółki na Cyprze. Dlatego proces rejestracji spółki na Cyprze należy rozpocząć od analizy firmy, która będzie nam świadczyć usługę. Taka firma powinna:

 • mieć swoją siedzibę na terytorium Cypru,

 • zarząd takiej spółki powinien być sprawowany najlepiej przez osoby fizyczne,

 • osoby wchodzące w skład zarządu powinny mieć cypryjską rezydencję podatkową.

Dzięki osobnej umowie z cypryjskim administratorem dajemy gwarancje sprawności usług

Istotnym elementem we współpracy jest oddzielna umowa powiernicza pomiędzy klientem a dostawcą usług powierniczych. Niestety na rynku polskim wytworzyła się praktyka w której to klient zawiera umowę na świadczenie usług związanych ze spółką cypryjską wyłącznie z polską kancelarią / usługodawcą. W konsekwencji w momencie dochodzenia swoich praw, klient ma trudności z wykazaniem umowy wiążącej z cypryjskim providerem.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia naszego zespołu?

Często spotykamy się z pytaniami czy do rejestracji spółki na Cyprze potrzebne jest wsparcie polskiej kancelarii czy firmy consultingowej. Teoretycznie – nie. Sam proces rejestracji spółki na Cyprze wymaga dopełnienia formalności natury identyfikacyjnej, gdzie klient gromadzi potrzebną dokumentację do wypełnienia etapu KYC. Jednakże cały support jaki dostarcza polski usługodawca pojawia się na etapie obsługi procesu rejestracji i funkcjonowania firmy. Upraszczając – wartość jaką dostarczają polscy administratorzy pojawia się na etapie codziennego funkcjonowania spółki na Cyprze. Obsługa ad hoc jest często dłuższa, wymaga przeprowadzenia due diligence spółki co bezpośrednio wiąże się z większymi kosztami obsługi.

 • bieżąca komunikacja na linii spółka – klient – cypryjski agent;

 • doradztwo w transakcjach przy użyciu spółki;

 • doradztwo i weryfikacja podejmowanych decyzji w spółce;

 • kontrola i prowadzenie procesu sprawozdawczości (księgowość, audyt);

 • wiedza na temat funkcjonowania spółki; – możliwość codziennego kontaktu;

Etapy rejestracji spółki na Cyprze

Pierwszym etapem rejestracji spółki na Cyprze jest nadanie nazwy spółce. Zgodę na zadaną nazwę musi wydać cypryjski Rejestr Spółek. Nie dozwolone są nazwy, które:

 • są zbyt podobne do już istniejącej nazwy istniejącej / istniejących spółki / spółek;

 • są uważane za wprowadzające w błąd;

 • są na zbyt ogólne;

 • sugerują powiązania z rodzinami królewskimi, państwami i organizacjami międzynarodowymi lub zawierają takie słowa jak „Spółdzielnia”, „Ubezpieczenia”, „Bank”, „Usługi Finansowe”, chyba, że jest to uzasadnione rodzajem działalności, którą chcę podjąć spółka.

Zalecamy by na tym etapie podać kilka wariantów tak by przyśpieszyć proces zatwierdzenia nazwy.

W drugim kroku, ustalany jest kapitał zakładowy spółki. Kapitał zakładowy spółki na Cyprze może zostać wyrażony w walucie euro lub innej walucie zatwierdzonej przez Rejestr. Statutowy kapitał zakładowy jest wpłacany przez udziałowców i różnić się od kapitału faktycznie wpłaconego. Oba kapitały na drodze przepisów umowy spółki mogą zostać podniesione w drogą uchwały. Warto jednak wcześniej zadbać o stosowny zapis w umowie spółki o takiej formie podnoszenia kapitału.

Spółka Private Limited by Shares na Cyprze musi wyemitować co najmniej jedną akcję i posiadać przynajmniej jednego akcjonariusza. Najczęściej przyjmuje się minimalny kapitał statutowy wynoszący 1 euro.

Rejestracja spółki na Cyprze - Dane jakie rejestr ujawnia w ewidencji publicznej

Rejestracja spółki na Cyprze wymaga podania do publicznego rejestru informacji o udziałowcach spółki. Wymagany jest przynajmniej jeden udziałowiec. Do rejestru przekazywane są następujące informacje:

 • imię i nazwisko udziałowca;

 • narodowość;

 • adres;

 • kopia paszportu;

 • życiorys;

 • informacja o obejmowanych akcjach.

Udziałowcem może być również osoba prawna w tym zagraniczna spółka w tym celu do rejestru należy złożyć uwierzytelnione kopie dokumentów korporacyjnych podmiotu obejmującego udziały.

Wszystkie udziały są imienne a w przypadku spółki Private Limited by Shares dodatkowo nie można wydawać udziałów na okaziciela.

Ponadto związku z przepisami o CFC w Polsce a brakiem tych przepisów na Cyprze oraz by zachować anonimowość struktury podatkowej zwykle powołuje się lokalnego powiernika (nominees), który w imieniu klienta widnieje w rejestrach jako udziałowiec. Na mocy umowy, o której wcześniej wspominamy, powiernik świadczy odpłatnie taką usługę.

Rejestracja spółki na Cyprze - Wymagania i charakterystyka funkcji dyrektora

Zgodnie z cypryjskim kodeksem handlowym spółka Private Limimusi mieć przynajmniej jednego dyrektora. Od każdego dyrektora wymaga się następujących danych:

 • imię i nazwisko,

 • narodowość,

 • adres,

 • zawód,

 • kopia paszportu.

Dyrektorami mogą być Cypryjczycy lub obcokrajowcy jednakże by spółka otrzymała rezydencje podatkową Cypru jeden z dyrektorów musi posiadać cypryjską rezydencję podatkową. Dodatkowo ze względu na CFC wskazane jest by polski podatnik nie występował bezpośrednio w zarządzie spółki ze względu na obowiązki sprawozdawcze, które w takiej sytuacji generują przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych. [przepisy CFC]

Rejestracja spółki na Cyprze - Wymagania i charakterystyka funkcji sekretarza

Spadkiem bo brytyjskiej kanwie prawa jest konieczność powołania w spółce sekretarza. Zwykle jest to lokalna spółka powiernika powołana do tych celów. Sekretarze działają pod kontrolą i zgodnie z instrukcjami dyrektorów. Do ich zadać należy prowadzenie rejestrów ewidencyjnych spółki oraz administracja o charakterze nie-wykonawczym.

Rejestracja spółki na Cyprze - Siedziba spółki

Rejestracja spółki wymaga podania adresu rejestrowego na Cyprze. Dotychczas praktykowano, że powiernik rejestrował spółkę w miejscu w którym sam działa. Praktyka ta jest utrzymywana lecz ze względu na pojawiające się interpretacje o miejsce zarządu, sam wirtualny adres nie jest już obecnie wystarczający. Wskazane jest wynajęcie dedykowanej linii telefonicznej bądź zatrudnienie lokalnego pracownika, który uwiarygodni funkcjonowanie spółki na Cyprze. Pierwotnie, adres rejestrowy jest potrzebny do komunikacji z urzędami, kontrahentami  i innymi stronami.

Rejestracja spółki na Cyprze - Akt założycielski spółki

Akt założycielski jest dokumentem statutowym spółki w którym to zawarte są wszystkie cele i przedmiot działalności spółki. Ponadto definiuje rodzaj spółki na Cyprze (tj. limited by shares) oraz zawiera informacje o kapitale statusowym rejestrowanej spółki. Umowa spółki jest dokumentem regulującym działania spółki jako powołanej do życia osoby prawnej. Regulują prawa udziałowców oraz wszelkie działania w ramach spółki.

Rejestracja spółki na Cyprze - Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności spółki określany jest przy pomocy tzw. PKD. Zwykle oznacza się jak najszerszy zakres jednakże ważne jest wskazanie głównej działalności spółki w zapisach aktu założycielskiego. Ponadto warto zwrócić uwagę czy wybrana działalność nie wymaga zezwoleń lub licencji.

Zgodnie ze sztuką praktyki powoływania podmiotów gospodarczych, założenie spółki na Cyprze powinno się zacząć od udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

 • jaki ma być charakter spółki;

 • jaki ma być przedmiot działalności:

 • plan zarządzania zyskami spółki;

Następnie założenie spółki na Cyprze wymaga wyboru najlepiej dopasowanej formy prawnej do sporządzonych odpowiedzi.

Kancelaria Jabłońscy w Cyprze

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi na Cyprze przy współpracy z doświadczonym biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Rejestracja spółki na Cyprze
Przewiń na górę