Family House

/Family House

Usługa Family House to nowatorskie podejście do zarządzania majątkiem rodzinnym. Nasze wsparcie pozwala zabezpieczyć, ochronić i pomnażać Państwa rodzinny majątek dla przyszłych pokoleń.

 • Dzięki usłudze Family House otrzymają Państwo wielopłaszczyznowe wsparcie doradcze dla rodzinnego biznesu.
 • Analizujemy i tworzymy plany sukcesji międzypokoleniowej.
 • Z nami masz dostęp do najlepszych usług zarządzania majątkiem i usług inwestycyjnych.

Family House to usługa kierowana do osób zamożnych, którzy chcą zabezpieczyć długoterminowe interesy swojej rodziny. Powiększający się majątek rodzinny wymaga od nestorów rodów dużych nakładów pracy, wiedzy i czasu. Dlatego umiejętne przekazanie biznesu i jego aktywów jest kluczowe dla przetrwania rodzinnego majątku.

ISTOTA USŁUGI FAMILY HOUSE

Istotą usługi Family House jest dostarczenie kompleksowej wiedzy specjalistycznej, która na co dzień jest rozproszona wokół rodzinnego biznesu. Usługa Family House dostarcza know-how i wiedzę z obszaru:

Family House koncentruje tylko ten zakres wiedzy, który pozwala efektywnie i w sposób skoordynowany pomóc w zabezpieczeniu sukcesji majątku rodzinnego.

ZAKRES WSPARCIA USŁUGI FAMILY HOUSE

Usługa Family House pozwoli Państwu na:

 1. Przejęcie firmy przez nowe pokolenie w rodzinie

Na polskim rynku pojawia się problem przejmowania przez kolejne pokolenia obowiązków związanych z prowadzeniem interesów rodzinnego przedsiębiorstwa. Stres, wzajemne nieporozumienia czy różnice charakterologiczne powodują że należy wesprzeć proces przejęcia firmy przez nowe pokolenia zewnętrznymi ekspertami, którzy pomogą zrozumieć obu stronom własne stanowiska, wizje i cele.  jak i również strategię ich realizacji.

 1. Sukcesja międzypokoleniowa

Sukcesja międzypokoleniowa to zagadnienie, które zyskuje co raz większą popularność pośród polskich przedsiębiorców. By sprawnie przeprowadzić sukcesję międzypokoleniową proces należy rozpocząć od utworzenia planu sukcesji.

Plan sukcesji to mapa która pozwala nam osiągnąć cel jakim jest przekazanie majątku wskazanym beneficjentom. Plan składa się z dokładnych wytycznych (elementów), które niczym sygnał GPS prowadzi do wyznaczonego celu.

Do sukcesji można wykorzystać różne narzędzia i rozwiązania – testament, fundacje, trusty. Dzięki usłudze Family House otrzymacie Państwo kompleksową obsługę sukcesji międzypokoleniowej.

 1. Usługi inwestycyjne i zarządzania majątkiem

Usługi inwestycyjne i zarządzania majątkiem często nazywane zapożyczeniem z języka angielskiego „private banking” lub „wealth management” charakteryzuje w Polsce wysoki poziom konkurencji o zamożnego klienta. W tego typu produktach przodują głównie instytucje finansowe (banki, biura maklerskie) które za najlepsze rozwiązania zwykle uznają inwestycje w instrumenty rynku finansowego.

Proszę zadać sobie pytanie, czy Państwa bankowy doradca kiedykolwiek doradził Państwu wycofanie środków i zakup nieruchomości pod wynajem jako formę inwestycji o umiarkowanym poziomie ryzyka? Nasze doświadczenia potwierdzają, że najczęściej na zarządzaniu Państwa majtkiem zarabiają instytucje finansowe i ich doradcy.

W ramach usługi Family House otrzymają Państwo doradztwo osoby, która pomoże dostosować portfel inwestycyjny z perspektywy inwestora a nie sprzedawcy bankowego. Zespół Family House jest niezależny i  zawsze działa w imieniu i na rzecz Państwa. To wymaga od naszych ekspertów wszechstronności, dużej znajomości oferty rynku, ale również potrzeb Klienta i dużego profesjonalizmu.

 1. Inwestycje w nieruchomości

Kolejnym polem wsparcia eksperckiego w ramach usługi Family House są inwestycje w nieruchomości. Oferta usług doradztwa w zakresie rynku nieruchomości jest szeroko dostępna – liczni pośrednicy, agenci nieruchomości czy administratorzy nieruchomości. Istotą naszej działalności jest wsparcie Państwa na etapie doboru nieruchomości do portfela, bieżącej obsługi nieruchmości oraz weryfikacja rentowności inwestycji.

 1. Inwestycje w ruchomości

W ramach Family House mogą Państwo otrzymać wsparcie eksperckie w zakresie inwestycji w ruchomości takie jak:

 • dzieła sztuki,
 • numizmaty;
 • złoto i/lub srebro sztabkowe;
 • lub inne przedmioty kolekcjonerskie.

Kancelaria Jabłońscy i jej eksperci posiada potencjał i umiejętność sprostania większości Państwa wymaganiom w zakresie usług Family House.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas