Likwidacja struktur podatkowych

/Likwidacja struktur podatkowych

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi likwidacji struktur podatkowych, które z racji zmian przepisów podatkowych mogą powodować negatywne skutki dla beneficjentów takich struktur.

  • Poprawnie zlikwidowana struktura podatkowa pozwala na zabezpieczenie interesów beneficjenta.
  • Porzucenie spółki czy struktury może nieść na sobą wysokie koszty podatkowe dla beneficjenta.

Tak jak samochody, struktury podatkowe również się „starzeją”. Założenia jakie przyświecały u podstaw utworzenia struktury podatkowej, współcześnie mogą nie sprostać wymogom kontrolnych i sprawozdawczych wobec beneficjenta struktury.

NIE WIEM CO ZROBIĆ Z MOJĄ SPÓŁKĄ NA CYPRZE

Popularnym przykładem, który świetnie obrazuje wyżej zaprezentowane zjawisko dotyczy spółek na Cyprze. Na przełomie wieku XX i XXI, spółka cypryjska była często wykorzystywana do optymalizacji sprzedaży udziałów, wypłaty zysków z polskiej struktury.

Początkowo, ustawodawca aktualizując prawo uszczelnił preferencje dt. wynagrodzeń dyrektorskich i de facto braku opodatkowania tych wynagrodzeń. Kolejno wprowadzono przepisy CFC, które wymogły zmiany w strukturze organizacyjnej cypryjskich spółek. Ponadto przystąpienie przez Polskę do porozumienia OECD o CRS stawia nowe wyzwania przed beneficjentami takich podmiotów i decyzją o likwidacji struktury podatkowej.

GRZECH ZANIECHANIA - PAMIĘTAJ BY ZLIKWIDOWAĆ SWOJĄ SPÓŁKĘ

Dość powszechnym zjawiskiem spotykanym przez Kancelarię Jabłońscy jest nadmierne eksploatowanie spółek zagranicznych często na granicy prawa i zasadności biznesowej. Ponadto niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków sprawozdawczych często tworzy nieodwracalne konsekwencje podatkowe.

Proponowana metoda porzucenia spółek przez brak dokonywania podstawowych opłat jest rozwiązaniem o krótkoterminowej skuteczności. Owszem część jurysdykcji offshore, tych najbardziej liberalnych pozwala na zastosowanie tej metody. Jednakże kraje o dojrzałych systemach prawnych nie pozwalają na tak proste rozwiązanie.

LIKWIDACJA STRUKTURY PODATKOWEJ

Nasze doświadczenia współpracy z klientami, którzy zechcieli poprawnie i zgodnie z prawem zlikwidować strukturę podatkową pozwoliły nam na wypracowanie dwóch dróg likwidacji:

  • doprowadzenie stanu prawnego i finansowego podmiotu do sprzedaży,
  • doprowadzenie stanu prawnego i finansowego podmiotu do likwidacji.

Pierwsza droga zakłada przeniesienie własności (odpłatnie) na innego beneficjenta. Z racji dużej dostępności gotowych podmiotów na rynku, to rozwiązanie wymaga klarownej historii sprzedawanego podmiotu. Dlatego tylko niewielka część podmiotów znajduje swoich nowych nabywców.

Druga metoda wiąże się z uruchomieniem procedury likwidacyjnej podmiotów znajdujących się w strukturze. Niestety rzadko spotykamy się by w kalkulacjach efektywności biznesowej optymalizacji ujmowano koszty likwidacji. Zwykle najważniejszy jest efekt optymalizacyjny transakcji a nie holistyczne spojrzenie na kieszeń klienta.

Likwidując strukturę podatkową wraz z Kancelarią Jabłońscy masz gwarancje poufności, ochrony swoich interesów oraz skuteczności działań.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas