Spółka akcyjna w Szwajcarii – spółki w Szwajcarii

///Spółka akcyjna w Szwajcarii – spółki w Szwajcarii
28. Spółki w Szwajcarii - Spółka akcyjna w Szwajcarii (AG SA)

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Szwajcarii jest założenie spółki akcyjnej w Szwajcarii w lokalnym prawodawstwie oznaczanej jako Aktiengesellschaft (skrót AG).

Spółka akcyjna w Szwajcarii podlega przepisom szwajcarskiego kodeksu zobowiązań. Spółka akcyjna w Szwajcarii może zostać założona przez co najmniej jednego akcjonariusza, który wniesie kapitał zakładowy w wysokości 100 000 CHF. W spółce akcyjnej odpowiedzialność członków jest również ograniczona przez ich wkład w kapitał spółki. Zarząd spółki jest tworzony przez walne zgromadzenie akcjonariuszy który działa zgodnie z zaleceniami walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Inwestorzy muszą być świadomi, że zarządzający muszą być rezydentami szwajcarskimi, a także akcjonariuszami podmiotu.

AKCJONARIUSZE

Odpowiedzialność akcjonariuszy szwajcarskiej spółki akcyjnej jest ograniczona do wysokości niespłaconej kwoty posiadanych przez nich akcji. Minimalna liczba akcjonariuszy szwajcarskiej spółki akcyjnej wynosi 1, a maksymalna jest nieograniczona. Nie ma ograniczeń co do obywatelstwa lub miejsca zamieszkania akcjonariuszy. Akcjonariuszami szwajcarskiej spółki akcyjnej mogą być osoby fizyczne i/lub osoby prawne. Dopuszcza się wykorzystanie nominowanych akcjonariuszy.

ZARZĄD

Minimalna liczba dyrektorów szwajcarskiej spółki akcyjnej wynosi 1. Jednakże co najmniej 1 dyrektor powinien być dyrektorem zamieszkałym w Szwajcarii, a w przypadku więcej niż 1 dyrektora, większość zarządu powinna być rezydentami Szwajcarii. Nie ma dalszych ograniczeń co do obywatelstwa lub miejsca zamieszkania dyrektorów. Dyrektorzy korporacyjni nie są dopuszczeni.

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Szwajcarska Spółka Akcyjna powinna mieć doroczne zgromadzenie akcjonariuszy w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrotowego. Spotkania akcjonariuszy mogą odbywać się w Szwajcarii. Akcjonariusze mogą uczestniczyć przez pełnomocnika.

KAPITAŁ SPÓŁKI

Minimalny wymóg kapitałowy dla szwajcarskiej spółki akcyjnej wynosi 100 000 CHF. Co najmniej 20%, ale nie mniej niż 50 000 CHF musi zostać zapłacone (w gotówce lub w naturze) przed założeniem spółki. Kapitał zakładowy szwajcarskiej spółki akcyjnej powinien być denominowany w CHF. Akcje na okaziciela są dozwolone dla szwajcarskiej spółki akcyjnej, ale powinny być w pełni opłacone. Podatek kapitałowy jest płatny od emisji akcji powyżej 250.000 CHF w wysokości 1%.

SIEDZIBA SPÓŁKI

Obowiązkiem prawnym dla każdej firmy w Szwajcarii jest posiadanie siedziby w Szwajcarii. Nie ma prawnego wymogu posiadania sekretarza spółki w Szwajcarii.

EFEKTYWNE PODATKOWO

pakiety wsparcia dla przedsiębiorców

Poznaj unikalny produkt do zarządzania obciążeniami podatkowymi.

POUFNOŚĆ

Dane właściciela rzeczywistego są ujawniane usługodawcy, ale nie są dostępne w rejestrze publicznym. Szczegóły dotyczące zarejestrowanych akcjonariuszy nie są dostępne w rejestrze publicznym. Szczegóły dotyczące dyrektorów są dostępne w protokole publicznym. Rachunki nie są publicznie dostępne.

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ

Rejestracja firmy w Szwajcarii trwa zazwyczaj od 10 do 20 dni.

Spółki gotowe są dostępne, ale ze względu na wysokie koszty związane z założeniem spółki (minimalny kapitał zakładowy), są one trudne do znalezienia.

OBOWIĄZKI WOBEC WŁADZ

Spółki są zobowiązane do składania rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym do Registrar of Companies. Każda firma musi złożyć roczne zeznanie podatkowe i złożyć roczne sprawozdanie finansowe do Registrar of Companies. Termin składania deklaracji podatkowych zależy od kantonu, w którym firma jest zarejestrowana.

KSIĘGOWOŚĆ

Szwajcarska spółka akcyjna musi prowadzić dokumentację księgową. Dokumentacja księgowa powinna być prowadzona w CHF i w Szwajcarii. Szwajcarska Spółka Akcyjna musi sporządzać roczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania te powinny być przygotowywane zgodnie ze szwajcarskimi GAAP. Spółka dominująca nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli przez 2 kolejne lata spełnione są 2 z 3 poniższych kryteriów:

  • Suma bilansowa aktywów poniżej 10 mln CHF;
  • Roczny obrót poniżej 20 mln CHF;
  • Średnia roczna liczba pracowników poniżej 200.

AUDYT

Ustawa wymaga, aby roczne sprawozdania finansowe szwajcarskiej spółki akcyjnej były poddawane audytowi. Jeżeli jednak spełnione są 2 z 3 poniższych kryteriów, wówczas dostępne jest zwolnienie z obowiązku badania sprawozdań finansowych:

  • Aktywa bilansowe poniżej 10 mln CHF;
  • Roczny obrót poniżej 20 mln CHF;
  • Średnia liczba pracowników poniżej 50.

Przydatne linki

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas