Spółka zoo w Czechach – Środowisko biznesowe

Czeskie S.R.O. [společnost s ručením omezeným] stale cieszą uznaniem wśród polskich przedsiębiorców. Skąd bierze się taka popularność spółek zoo w Czechach? - na to pytanie staramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Spółka zoo w Czechach to bardzo dobre rozwiązanie do prowadzenia międzynarodowego biznesu. Stabilność i pewność prawna wraz z pro biznesowym nastawieniem to tylko niektóre elementy zachęcające do założenia spółki zoo w Czechach. Jakie inne korzyści sprawiają, że spółka zoo w Czechach dla polskich przedsiębiorców staje się wygodną alternatywą na polskiej spółki zoo

Spółka zoo w Czechach - środowisko biznesowe

Czechy są jednym z najbardziej rozwiniętych krajów europejskich, położonym w środku Europy. Kraj ten jest naprawdę interesującym rynkiem dla inwestycji zagranicznych i oferuje wiele możliwości biznesowych.

Po pierwsze, spójrzmy na przegląd danych gospodarczych Republiki Czeskiej (dane 2017):

 • wzrost PKB Republiki Czeskiej wyniósł 5,0 %,

 • wzrost stopy inflacji wyniósł 2,6 %.

 • średnie płace i płace brutto w 2017 r. wzrosły o 4,2%

 • wzrósł zarówno handel zagraniczny, eksport (11,13%), jak i import (14,7%).

Na podstawie tych danych możemy zauważyć, że w 2017 r. Czechy miały stabilne i pozytywne otoczenie biznesowe. Inne wskaźniki: stopa bezrobocia w Czechach w sierpniu 2017 r. wynosiła zaledwie 2,9 %, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2015 r. wyniosły 116,6 mld dolarów. Ponadto PKB na mieszkańca w 2016 r. wyniósł 18 266 dolarów, a PKB w 2016 r. 192,9 mld dolarów.

W 2018 r. Republika Czeska zajmowała 30. miejsce wśród 190 gospodarek pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej według najnowszych rocznych ratingów Banku Światowego z wynikiem DTF 76,27. Dla porównania, na pierwszym miejscu jest Nowa Zelandia z wynikiem 85,55, a Niemcy, które znajdowały się na 20. miejscu, uzyskały wynik 79,00. Te wyniki pokazują, że Republika Czeska ma bardzo konkurencyjne środowisko do prowadzenia działalności gospodarczej i naprawdę interesujący rynek dla inwestycji zagranicznych.

Również Republika Czeska uzyskała 4,77 punktu na 7 punktów w raporcie na temat globalnej konkurencyjności w latach 2017-2018, opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne, które umieściło Republikę Czeską jako 31 konkurencyjną gospodarkę na świecie na 137 pozycji w latach 2017-2018

Środowisko prawne w Czechach

Czeski system prawny jest zgodny z wymogami UE. W związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej czeski system prawny przechodzi ciągły proces harmonizacji z otoczeniem prawnym UE i ma się rozwijać zgodnie z wymogami UE. Dla celów biznesowych istnieją dwa główne kodeksy, które powinny być brane pod uwagę przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Republice Czeskiej. Kodeks handlowy i ustawa o handlu regulują formy podmiotów gospodarczych, prawa i obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą, zobowiązania handlowe i inne relacje związane z handlem krajowym i zagranicznym.

Jako członek Unii Europejskiej Republika Czeska jest związana prawem UE w zakresie handlu, finansów i zatrudnienia. Republika Czeska jest również członkiem OECD. Ponadto kraj ten jest zintegrowany z WTO i MFW. W celu zapewnienia ochrony inwestycji zagranicznych w kraju, Republika Czeska jest również stroną Agencji Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA).

Jako sygnatariusz ogólnego traktatu o prawie autorskim kraj ten jest zobowiązany do ochrony praw autorskich, patentów i znaków towarowych przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Zalety gospodarki czeskiej

Czeski rynek ma wiele zalet wpływających na efektywności spółek zoo w Czechach. M.in. to:

 • Położenie w centrum Europy – Czechy to brama do rynków wschodnich i zachodnich, mniej niż dwie godziny lotu do większości europejskich stolic.

 • Kreatywni, doświadczeni  profesjonaliści przy niższych kosztach zatrudnienia.

 • Wysoki poziom przedsiębiorczości i dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej (powyżej średniej w UE-27)

 • Środowisko regulacyjne i patentowe zgodnie z normami UE

 • Jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do życia na świecie.

 • PKB na osobę według parytetu siły nabywczej – najwyższy w Europie Środkowej i Wschodniej.

 • Dobrze rozwinięta infrastruktura.

Spółka zoo w Czechach - korzyści

Otwarcie firmy w Republice Czeskiej jest związane z wieloma korzyściami natury procesowej i biznesowej. Dzięki spółce zoo w Czechach możemy korzystać z przewag jakie daje nam ten podmiot prawny w stosunku do konkurencji działającej jako podmioty zagraniczne. M.in. są to:

 • Czesi prawie zawsze wolą kupować i robić interesy z firmą, która ma siedzibę w Republice Czeskiej.

 • Otrzymanie zwrotu podatku VAT w Republice Czeskiej za różne usługi lub towary, które zakupiliśmy na potrzeby działalności firmy, jest możliwe tylko za pośrednictwem firmy zarejestrowanej w Republice Czeskiej.

 • Nie można założyć czeskiej “działalności licencjonowanej” bez długoterminowej wizy pobytowej, dlatego jedyną możliwością założenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej jest założenie firmy.

 • Procedury finansowe i księgowe są o wiele wygodniejsze niż w krajach Europy Zachodniej.

 • Legalne zatrudnianie pracowników w Czechach jest możliwe tylko poprzez spółkę zarejestrowaną w Republice Czeskiej.

 • Chociaż warunki otrzymywania wiz do Republiki Czeskiej zostały zaostrzone, możliwość otrzymania wizy biznesowej jest znacznie bardziej płynne dzięki przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność w Republice Czeskiej.

 • Otrzymanie finansowania z funduszy UE jest możliwe tylko dla firm zarejestrowanych w Czechach.

 • W większości przypadków lokalne przedsiębiorstwo czeskie będzie miało pierwszeństwo przed przedsiębiorstwami zagranicznymi w uczestniczeniu w przetargach rządowych.

W przypadku nabywania nieruchomości w Czechach, spółka zoo w Czechach będzie wygodnym narzędziem. Co prawda można nabyć nieruchomość prywatnie lecz nabycie poprzez firmę nieruchomości pozwalana na rozliczanie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości do kosztów podatkowych spółki zoo w Czechach.

Skrót informacji prawnych o spółce zoo w Czechach

Spółka zoo w Czechach [S.R.O. – společnost s ručením omezeným] ​to prosty typ spółki o najniższych kosztach związanych z jej założeniem i prowadzeniem. Wspólnikiem (właścicielem) spółki zoo w Czechach może się stać dowolna osoba. a liczba wspólników jest nieograniczona. Majątek wspólników jest oddzielony od majątku spółki zoo w Czechach dzięki czemu wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Kancelaria Jabłońscy w Czechach​

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi w Czechach przy współpracy z doświadczonym biurem prawnym i kancelarią księgową.

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Spółka zoo w Czechach – Środowisko biznesowe
Przewiń na górę