Spółka zoo w Szwajcarii (SARL / GMBH) – spółki w Szwajcarii

///Spółka zoo w Szwajcarii (SARL / GMBH) – spółki w Szwajcarii
27. Spółki w Szwajcarii - Swiss Limited Company

Jednym ze sposobów rozpoczęcia działalności gospodarczej w Szwajcarii jest założenie spółki zoo w Szwajcarii [Gesellschaft mit beschränkter Haftung] szerzej znanej jako Gmbh.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szwajcarii jest tworzona przez co najmniej dwóch udziałowców o minimalnym kapitale zakładowym w wysokości 20.000 CHF, przy czym odpowiedzialność członków jest ograniczona przez ich wkład do kapitału. Kierownictwo szwajcarskiej spółki jest ustalane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i jednego lub więcej dyrektorów; konieczne jest, aby przynajmniej jeden z dyrektorów był rezydentem Szwajcarii.

UDZIAŁOWCY

Odpowiedzialność wspólników szwajcarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczona do wysokości niespłaconej kwoty posiadanych przez nich udziałów. Minimalna liczba udziałowców szwajcarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 1, a maksymalna jest nieograniczona. Nie ma ograniczeń co do obywatelstwa lub miejsca zamieszkania akcjonariuszy. Udziałowcami szwajcarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne i/lub osoby prawne. Dopuszcza się wykorzystanie nominowanych akcjonariuszy.

DYREKTORZY

Minimalna liczba dyrektorów szwajcarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 1. Jednakże co najmniej 1 dyrektor powinien być dyrektorem zamieszkałym w Szwajcarii, a w przypadku więcej niż 1 dyrektora, większość zarządu powinna być rezydentami Szwajcarii. Nie ma dalszych ograniczeń co do obywatelstwa lub miejsca zamieszkania dyrektorów. Dyrektorzy korporacyjni nie są dopuszczeni.

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Szwajcarska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna mieć doroczne zgromadzenie wspólników w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrotowego. Posiedzenia wspólników powinny odbywać się w Szwajcarii. Akcjonariusze mogą uczestniczyć przez pełnomocnika.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Minimalny wymóg kapitałowy dla szwajcarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 20.000 CHF, a maksymalny 2.000.000 CHF. Co najmniej 20% musi zostać zapłacone (w gotówce lub w naturze) przed założeniem spółki. Kapitał zakładowy szwajcarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien być denominowany w CHF. Akcje niepieniężne i akcje na okaziciela nie są dozwolone dla szwajcarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podatek kapitałowy jest płatny od emisji akcji powyżej 250.000 CHF w wysokości 1%.

ADRES REJESTROWY

Obowiązkiem prawnym dla każdej firmy w Szwajcarii jest posiadanie siedziby w Szwajcarii. Nie ma prawnego wymogu posiadania sekretarza spółki w Szwajcarii.

INWESTORZY ZAGRANICZNI

Nie ma ograniczeń dla inwestorów zagranicznych inwestujących w szwajcarską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZAŁOŻENIE

Rejestracja firmy w Szwajcarii trwa zazwyczaj od 10 do 20 dni. Spółki gotowe są dostępne, ale ze względu na wysokie koszty związane z założeniem spółki (minimalny kapitał zakładowy), są one trudne do znalezienia.

POUFNOŚĆ

Dane właściciela odsetek są ujawniane usługodawcy, ale nie są dostępne w rejestrze publicznym. Szczegóły dotyczące zarejestrowanych akcjonariuszy są dostępne w rejestrze publicznym. Szczegóły dotyczące dyrektorów są dostępne w protokole publicznym. Rachunki nie są publicznie dostępne.

WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW

Spółki są zobowiązane do składania rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym do Registrar of Companies. Każda firma musi złożyć roczne zeznanie podatkowe i złożyć roczne sprawozdanie finansowe do Registrar of Companies. Termin składania deklaracji podatkowych zależy od kantonu, w którym firma jest zarejestrowana.

ZAPISY KSIĘGOWE

Szwajcarski SARL musi prowadzić dokumentację księgową. Dokumentacja księgowa powinna być prowadzona w CHF i w Szwajcarii. Szwajcarska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi sporządzać roczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania te powinny być sporządzane zgodnie ze szwajcarskimi GAAP. Spółka dominująca nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli przez 2 kolejne lata spełnione są 2 z 3 poniższych kryteriów:

  • Suma bilansowa aktywów poniżej 10 mln CHF;
  • Roczny obrót poniżej 20 mln CHF;
  • Średnia roczna liczba pracowników poniżej 200.

AUDYT

Ustawa wymaga badania rocznych sprawozdań finansowych szwajcarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli jednak spełnione są 2 z 3 poniższych kryteriów, wówczas dostępne jest zwolnienie z obowiązku badania:

  • Aktywa bilansowe poniżej 10 mln CHF;
  • Roczny obrót poniżej 20 milionów CHF;
  • Średnia liczba pracowników poniżej 50.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas