Sukcesja biznesowa – jak przekazać działalność gospodarczą lub spółkę osobową?

Jak przekazać firmę rodzinie? Jakie zagrożenia dla rodziny niesie ze sobą śmierć właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej? Przedstawiamy istotę i problemy sukcesji biznesowej.

Sukcesja przedsiębiorców prowadzących swoje firmy pod prawną postacią jednoosobowej działalność gospodarczej lub spółki osobowej wymaga indywidualnego podejścia do sukcesji biznesowej. W przypadku prowadzenia biznesu przez osoby fizyczne aspekt sukcesji jest niezwykle ważny gdyż w przypadku śmierci przedsiębiorcy niejednokrotnie dochodzi do dramatów rodzinnych.

Jak przekazać firmę rodzinie? - Zaplanuj sukcesję międzypokoleniową

Zaplanowanie sukcesji majątkowej to działania, które należy podjąć niezwłocznie po osiągnięciu dojrzałości biznesowej przedsiębiorstwa. Jeśli Twoja firma to dobrze zorganizowany organizm stabilnie ulokowany na rynku – to jest właściwy czas na rozpoczęcie planowania sukcesji.

Doświadczenia Kancelarii Jabłońscy wskazują, że momentem, w którym przedsiębiorcy rozpoczynają planowanie sukcesji jest chwila gdy osiągają już dojrzałość lub niejednokrotnie starość wiekową. Co więcej spotykamy się z przypadkami, że problemy zdrowotne lub rodzinne wymuszają nagłe decyzje co do dalszej działalności firm.

Jak przekazać firmę rodzinie? - Jednoosobowa działalność gospodarcza a sukcesja międzypokoleniowa

Planowanie sukcesji w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest bardzo utrudnione lub praktycznie od strony prawnej nie możliwe. Jednoosobowa działalność to osoba fizyczna wykonująca działalność na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wraz ze śmiercią przedsiębiorcy “umiera” NIP przedsiębiorcy i jego firma. Przepisy prawa gospodarczego nie przewidują prawnej możliwości kontynuacji a majątek podlega dziedziczeniu. Majątek rozumiany jako aktywa oraz zobowiązania zaciągnięte jako firmowe.

Aktualizacja: Z dniem 25 listopada 2018 r. wprowadzono przepisy ułatwiające kontynuowanie działalności gospodarczej. 

Testament - podstawą dziedziczenia międzypokoleniowego

Kluczowa wydaje się kwestia sporządzenia testamentu. Ponad 95% Polaków nie ma spisanego testamentu. W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje firmy autonomicznie  bez wdrażania sukcesorów w prowadzone działania biznesowe, prawidłowo sporządzony testament jest jedynym narzędziem do zlokalizowania majątku – zarówno aktywów pozwalających na zabezpieczenie standardu i poziomu życia – ale również zobowiązań, które zostały zaciągnięte przez przedsiębiorce, a które niejednokrotnie stają się wymagalne w momencie śmierci przedsiębiorcy.

Ponad 95% Polaków nie ma spisanego testamentu

Czy spółki cywilne podlegają dziedziczeniu?

Możliwości sukcesji w spółce cywilnej są tożsame z możliwościami osób prowadzących działalność gospodarczą. Spółka cywilna od strony formalnej to dwa oddzielne przedsiębiorstwa, które na mocy umowy powołały spółkę. Dlatego w momencie śmierci jednego ze wspólników spółki cywilnej umowa spółki wygasa a tym samym ulega rozwiązaniu sama spółka.

W przypadku spółek osobowych istnieją ograniczone możliwości planowania sukcesji. Wszelkie prawa i zobowiązania wspólnika reguluje umowa spółki – czy to spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowej.

W przypadku śmierci jednego ze wspólników jego miejsce jest zajmowane zgodnie z wolą wynikającą z testamentu lub postępowania spadkowego.

Wielokrotnie spotykamy się z doświadczeniami, iż relacje z nowymi wspólnikami stają się trudne a czasami kontynuowanie biznesu staję się wręcz niemożliwe. Wtedy następują trudne negocjacje mające na celu ustalenie cen i zasad wykupu.

michał jabłoński_kj

Autor:

Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Sukcesja biznesowa – jak przekazać działalność gospodarczą lub spółkę osobową?
Przewiń na górę