Jak działa system podatkowy na Cyprze?

///Jak działa system podatkowy na Cyprze?
3. Proces rejestracji spółki na Cyprze

System podatkowy na Cyprze dzięki swojej konstrukcji i szeregu korzystnych zapisów od lat stwarza niepowtarzalne warunki do tworzenia spółek na Cyprze. Mądrze skalibrowany system podatkowy pozwala temu niewielkiemu państwu być jednym z najpopularniejszych destynacji dla klientów ze środkowej Europy. W tym artykule sprawdzamy jak działa system podatkowy na Cyprze i jakie przepisy zwiera umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem.

System podatkowy na Cyprze jest wariacją prawa europejskiego i anglosaskiego. Podobnie jak większość krajów, system podatkowy na Cyprze składa się z przepisów dotyczących osób fizycznych oraz odrębnego prawodawstwa dedykowanego osobą prawym.

Opodatkowanie osób fizycznych

Zgodnie z przepisami podatkowymi na Cyprze, płatnikiem podatku od osób fizycznych jest osoba fizyczna będąca rezydentem podatkowym Cypru. System podatkowy na Cyprze definiuje, że opodatkowaniu podlega dochód uzyskiwany zarówno w kraju jak i poza granicami Cypru.Osoba fizyczna, która nie jest rezydentem podatkowym Cypru ma obowiązek opodatkować dochody uzyskane na terytorium Cypru, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy krajem rezydencji a Cyprem dopuszcza inną możliwość.

Rezydencja podatkowa na Cyprze

System podatkowy na Cyprze definiuje status rezydencji podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej. Jednakże z początkiem 1 stycznia 2017 wprowadzono nowy sposób uzyskania rezydencji podatkowej. Przed zmianą, osoba fizyczna by uzyskać rezydencję podatkową musiała spędzić na Cyprze więcej niż 183 dni w roku. Po wprowadzonych zmianach, osoba fizyczna może uzyskać rezydencję podatkową Cypru, nawet jeśli spędza mniej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego na Cyprze ale pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • nie spędziła więcej niż 183 dni w żadnym innym kraju;
 • nie jest rezydentem podatkowym żadnego innego kraju;
 • spędzi na Cyprze co najmniej 60 dni;
 • utrzymuje stały dom na Cyprze, który jest własnością lub jest wynajęty;
 • prowadzi działalność gospodarczą na Cyprze, lub jest zatrudniony na Cyprze lub posiada w dowolnym momencie swoje biuro na Cyprze.

W przypadku gdy w ciągu danego roku podatkowego stosunek pracy / przedsiębiorstwo / pełnienie urzędu wygaśnie / zostanie zlikwidowane / przestanie pełnić to rezydencja podatkowa ulega utraceniu.

Dni poza i na Cyprze są obliczane w następujący sposób:

 • dzień wyjazdu z Cypru zalicza się jako dzień pobytu poza Cyprem,
 • dzień przyjazdu na Cypr zalicza się jako dzień pobytu na Cyprze,
 • przyjazd i wyjazd z Cypru tego samego dnia zalicza się jako pojedynczy dzień pobytu na Cyprze,
 • wyjazd i przyjazd na Cypr tego samego dnia zalicza się jako pojedynczy dzień pobytu poza Cyprem.

Zwolnienia w systemie podatkowym Cypru

Zwolnione z podatku dochodowego są:

 • dochody z tytułu dywidend – w całości;
 • dochody z tytułu odsetek – w całości;
 • dochody z dodatnich różnic kursowych, z wyjątkiem różnic kursowych wynikających z obrotu w walutach obcych, oraz
  instrumentami pochodnymi – w całości;
 • dochody wynikające ze zbycia Papierów Wartościowych – w całości;
 • dochody wynikające z restrukturyzacji pożyczki – w całości;
 • dochody ze stałego zakładu utrzymywanego poza terytorium Cypru – w całości;
 • czynsz z budynku chronionego – w całości;

Opodatkowanie spółek na Cyprze

Spółka będąca rezydentem podatkowym na Cyprze jest opodatkowana od dochodów uzyskanych lub pochodzących ze źródeł zarówno na terytorium Cypru, jak i poza jej granicami. Spółka nie będąca rezydentem podatkowym na Cyprze jest opodatkowana od dochodów uzyskanych lub pochodzących wyłącznie ze źródeł na terytorium Cypru.

Spółka jest rezydentem Cypru jeżeli jest zarządzana i kontrolowana na Cyprze. Podatki zapłacone za granicą mogą zostać zapisane na poczet należnego podatku CIT na terytorium Cypru.

System podatkowy na Cyprze przewiduję jedną stawkę CIT w wysokości 12,5% jak również przewiduję szereg zwolnień m.in:

 • przychody z dywidend – zwolnione w całości;
 • przychody odsetkowe – zwolnione w całości;

Opodatkowanie przychodów odsetkowych

Odsetki powstające w toku zwykłej działalności gospodarczej, w tym odsetki ściśle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz odsetki uzyskane w ramach programu zbiorowego inwestowania, nie są uważane za dochody odsetkowe i nie podlegają zwolnieniu.

 • dodatnie różnice kursowe z wyjątkiem różnic kursowych wynikających z obrotu walutami obcymi i powiązanymi instrumentami pochodnymi — w całości;
 • zyski wynikające ze zbycia Papierów Wartościowych — w całości;
 • dochody ze stałego zakładu utrzymywanego poza terytorium Cypru — w całości;
 • czynsz z budynku chronionego — w całości;

Podatek Vat na Cyprze

Podatek od wartości dodanej nakłada się na dostawę wszystkich towarów i świadczenie usług na Cyprze, nabycie towarów z innych państw członkowskich oraz przywóz towarów z państw trzecich. Podstawowa stawka VAT wynosi 19%, zaś stawki preferencyjne odpowiednio 9%, 5% i 0%. Stawka podstawowa ma zastosowanie do dostaw wszystkich towarów i świadczenia wszystkich usług na Cyprze, które nie podlegają zerowej stawce, obniżonej stawce lub nie są zwolnione.

Przydatne linki

Zapraszamy do kontaktu

po więcej informacji

Telefon
+48 500 398 184
Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas