fundacja pożytku prywantego

Fundacja prywatna

Fundacja prywatna (pożytku prywatnego) to interesujące narzędzie prawne do zarządzania majątkiem i aktywami. Dzięki atrybutom prawnym, fundacja prywatna należy do najpopularniejszych na świecie rozwiązań stosowanych do zarządzania, przekazywania i ochrony majątku. Fundacja prywatna (pożytku prywatnego) to osoba prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez Fundatora, w sposób przez niego określony w Karcie Fundacji. Dysponowanie[…]

Przewiń na górę