podatek u źródła

/Tag:podatek u źródła

Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła w 2019 r.

Rozwiązania, które weszły w życie w 2019 r., w znaczący sposób komplikują zasady poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz zagranicznych kontrahentów. Konsekwencje zmian utrudnią życie polskim firmom. Podatek u źródła, czyli tzw. WHT (skrót od angielskiej nazwy Witholding Tax) jest zryczałtowanym podatkiem (od osób prawnych i od osób fizycznych) pobieranym przez płatników od niektórych dochodów. Zwyczajowo  o podatku u źródła mówi się w kontekście podatku pobieranego od niektórych dochodów uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów podatkowych a będących osobami fizycznymi

6. Zmiany w podatku u źródła od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w podatku u źródła od 1 stycznia 2017 r.

Wraz z początkiem roku wprowadzono zmiany w podatku u źródła. Jakich zmian dokonał ustawodawca? Omawiamy i analizujemy zmiany w przepisach dotyczących podatku u źródła z początkiem 2017 r. Z początkiem 2017 roku wprowadzono istotne zmiany w przepisach ustawy o CIT w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku u źródła w związku z transakcjami na rzecz zagranicznych podmiotów. Nowe regulacje rozszerzyły katalog transakcji powodujących obowiązek naliczenia daniny oraz wprowadziły nowe warunki formalne do zwolnienia z podatku u źródła.Dotychczas obowiązujące przepisy ustawy o CIT i

9. Czym jest podatek u źródła

Czym jest podatek u źródła?

Czym jest podatek u źródła? Jakie zmiany zaszły w roku 2017 w przepisach dotyczących podatku u źródła? Jak obliczyć podatek u źródła? To tylko kilka pytań, których przedmiot podaliśmy analizie. Sprawdzamy jak podatek u źródła czy i jak komplikuje swobodę biznesową. By odpowiedzieć na pytanie – czym jest podatek u źródła (ang. withholding tax, WHT) – należy sięgnąć do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 29, ust. 1) i prawnych (Art. 21, ust. 1). Podatek u źródła jest

Podatek u źródła - Stawki podatkowe na świecie

Podatek u źródła – stawki podatkowe na świecie

Podatek u źródła jest daniną naliczaną pobieraną przy płatnościach transgranicznych, w których to podmiot otrzymujący przychód (podatnik) ma inną rezydencję podatkową niż podmiot dokonujący wypłaty (rezydent w kraju położenia źródła przychodu). Podatek u źródła (ang. withholding tax, WHT) jest elementem systemu podatkowego, z którym na co dzień nie obcujemy. Dopiero w sytuacji planowania podatkowego oraz zakupu transgranicznego przedsiębiorcy stykają się z materią podatku u źródła. W związku z tym pojawiają się pytania jak sprawdzić i czy należy pobrać podatek u źródła a następnie jak go

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas