polski podatnik

/Tag:polski podatnik
Mapa krajów z przepisami CFC - Kancelaria Jabłońscy

Mapa krajów z przepisami CFC

Z dniem 1 stycznia weszły zmiany w polskim prawie podatkowym w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych. Wprowadzane zmiany są wynikiem uszczelniania prawa podatkowego w ramach Unii Europejskiej. Przygotowana mapa krajów z przepisami CFC pozwala na porównanie krajowych regulacji z przepisami CFC w krajach europejskiej wspólnoty. Kraje wspólnoty europejskiej stosują różne podejścia w zakresie przepisów o CFC. Co do zasady poziom rygoru prawnego oraz podejście do swobody gospodarczej ma swoje odzwierciedlenie w rygorystyczności przepisów CFC. Dlatego dokonaliśmy przeglądu odnosząc lokalne przepisy do uchwalonych w Polsce

Zagraniczne spółki kontrolowane - recepta - Kancelaria Jabłońscy

Zagraniczne spółki kontrolowane – recepta

Jaka jest recepta na przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych? Jak uniknąć opodatkowania i wymogów sprawozdawczych dla międzynarodowych struktur? Przedstawiamy rozwiązania zgodne z nowymi regulacjami o CFC. Zmiana przepisów w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych wymaga od polskich rezydentów podatkowych posiadających międzynarodowe struktury podmiotów podjęcie działań w celu dostosowania się do nowych wymogów. Dlatego przedstawiamy rozwiązania odpowiadające na zmiany w przepisach o kontrolowanych spółkach zagranicznych. Nasze rozwiązania to pewnego rodzaju recepta pozwalające dostosować się do nowych wymogów prawa. Zagraniczna spółka kontrolowana - definicja Dla lepszego

Zagraniczne spółki kontrolowane - Kancelaria Jabłońscy

Kiedy „zagraniczna spółka” zostanie uznana za „zagraniczną spółkę kontrolowaną” ?

Związku z wprowadzoną zmianą w przepisach o zagranicznych spółach kontrolowanych międzynarodowe struktury podatkowe polskich podatników podlegają nowym regulacjom i obowiązkom. Dla lepszego zrozumienia zmian przybliżamy zagadnienie kiedy spółka będzie spółką CFC. Definicja prawna zagranicznej spółki kontrolowanej Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r. nr 21 poz. 86, z późn. zm.) zagraniczna spółka kontrolowana rozumiana jest jako: osoba prawna lub, spółka kapitałowa w organizacji lub, jednostka organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż

Zagraniczne spółki kontrolowane - Kancelaria Jabłońscy

Zagraniczne spółki kontrolowane. Przepisy prawa

Z dniem 1 stycznia wchodzą wielkie zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych. Zgodnie z treścią zapowiadanych zmian polscy podatnicy muszą opodatkować przychody zagranicznych spółek zależnych. „Stare” struktury wymagają aktualizacji i dostosowania do nowych regulacji. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzono zmianę przepisów przewidujące opodatkowanie przez polskich rezydentów podatkowych dochodów uzyskiwanych przez  Zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC). Tym samym do polskiego systemu podatkowego zostały wprowadzone przepisy powszechnie stosowane w międzynarodowym prawie podatkowym, które ograniczają możliwości podatników do korzystania z bardziej konkurencyjnych i korzystnych

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas