Tax Haven Review 2017 – Delaware (Stan USA)

Ponad połowa spółek z rankingu 500 największych firm w USA (lista Fortune 500) jest zarejestrowana w tym malutkim stanie położonym na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nieopodatkowanie dochodu spoza USA oraz transparentność podatkowa uczyniła ze stanu Delaware jeden z najpopularniejszych rajów podatkowych.

W przypadku nieuzyskiwania dochodów na terytorium USA jedynym obowiązkiem spółki LLC w Delaware (Limited Liability Company) jest zapłata lokalnej opłaty licencyjnej oraz opłaty za prowadzenie wpisu w rejestrze. Transparentność spółki pozwala transferować dochody do wspólników spółki, którymi zazwyczaj ustanowione są spółki offshore bądź prywatne fundacje.

W dokumentach założycielskich oraz rejestrze online widnieją zazwyczaj dane agenta rejestrowego, dzięki czemu dane wrażliwe tj. informacja o dyrektorach czy wspólnikach spółki jest całkowicie chroniona.

Prowadzenie biznesu w Europie pod postacią spółki LLC z Delaware nastręcza problemów, gdyż należy pamiętać o zapisach bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zwracać uwagę na zakres działalności nieobjętych podatkiem u źródła. Dodatkowo bankowe regulacje FACTA skutecznie utrudniają otwarcie rachunku bankowego w Europie.

Skrót informacji o destynacji
Skrót informacji o spółce
  • Język urzędowy – angielski

  • Stolica stanu – Dover

  • Stawka CIT – brak

  • Typ jurysdykcji – offshore

  • Lokalne podmioty – LLC

  • Ranking Doing Business 2017– 8 miejsce

Lokalna spółka – LLC
Kapitał początkowy – 1 USD
Czas rejestracji – 1-7 dni
Stawka CIT – 15-35%*
Księgowość – niewymagana
Typ spółki – limited liability company (spółka osobowa)

*brak opodatkowania działalności spoza USA

Bezpieczeństwo

Jakość systemu podatkowego
Korzyści podatkowe
Tax Haven Review 2017 – Delaware (Stan USA)
Przewiń na górę