Tax Haven Review 2017 – Francja

Francja za dostęp do lokalnego rynku sumiennie opodatkowuje każdego aktywnego przedsiębiorcę. Poziom fiskalizmu i danin należy do najwyższych w całej Unii Europejskiej.

Najlepszą metodą wejścia na rynek francuski jest utworzenie lokalnej spółki typu limited – SARL (Société A Responsabilité Limitée). Dzięki lokalnej osobowości prawnej łatwiej nawiązać relacje z francuskimi podmiotami oraz zdobyć zaufanie lokalnego rynku. Spółka typu SARL zapewnia wspólnikom dużą swobodę działania, a forma prawna spółki pozwala na prowadzenie różnej skali biznesu. SARL jest zobowiązana ujawniać w każdym roku swoje sprawozdanie finansowe. Do zawiązania SARL konieczny jest statut spółki sporządzony na piśmie. Co do zasady nie jest konieczne zachowanie formy notarialnej.

W bieżącym roku uruchomiono pracę nad zmianami w systemie podatkowym niemniej proponowane zmiany stawek podatkowych na tle europejskich pionierów (Cypr, Irlandia, Węgry) są kosmetyczne. Proponowana zmiana zakłada zmniejszenie podstawowej stawki podatku od osób prawnych – CIT z 33,33% na 28%.

Skrót informacji o destynacji
Skrót informacji o spółce
  • Język urzędowy – francuski

  • Stolica – Paryż

  • Stawka CIT – 33,33%

  • Podstawowa stawka VAT – 20%

  • Typ jurysdykcji – spółka UE

  • Lokalne podmioty – SARL

  • Ranking Doing Business 2017 – 29 miejsce

Lokalna spółka – SARL
Kapitał początkowy – 1 EUR
Czas rejestracji – 7-14 dni
Stawka CIT – 33,33%
Księgowość – obowiązkowa
Typ spółki – limited (sp. z o.o.)

Bezpieczeństwo
Jakość systemu podatkowego
Korzyści podatkowe
Tax Haven Review 2017 – Francja
Przewiń na górę