Tax Haven Review 2017 – Hongkong

Hongkong dzięki statusowi specjalnej strefy ekonomicznej Chińskiej Republiki Ludowej cieszy się niezwykłą popularnością wśród inwestorów skutecznie rywalizując o przedsiębiorców z Singapurem.

Założenie spółki w Hongkongu to najprostsza metoda wejścia na rynek chiński. Zalecane jest by udziałowcem spółki był minimum jeden rezydent podatkowy chiński, dzięki czemu możemy łatwiej nabyć zaufanie lokalnego rynku.

Spółka LTD nie ma wymaganego kapitału zakładowego a dyrektorami w spółce mogą być inne osoby prawne spoza lokalnej destynacji. Ponadto dopuszcza się powołanie trustu, w którego skład mogą wejść całkowicie anonimowe spółki.

System podatkowy oparty jest o zasadę terytorialności, co powoduje, że przychód uzyskiwany poza granicami Hongkongu nie podlega opodatkowaniu. Dodatkowo nie występuje podatek u źródła, podatek VAT a dywidendy i zyski kapitałowe podlegają zwolnieniu od opodatkowania.

Skrót informacji o destynacji
Skrót informacji o spółce
  • Język urzędowy – chiński (kantoński), angielski

  • Stolica – Hongkong (Specjalny Region Administracyjny CHRL)

  • Stawka CIT –16,5%*

  • Typ jurysdykcji – offshore

  • Lokalne podmioty – LC

  • Ranking Doing Business 2017 – 4 miejsce

Lokalna spółka – LC
Kapitał początkowy – 1 HK Dollar
Czas rejestracji – 7-14 dni
Stawka CIT – 16,5*
Księgowość – obowiązkowa
Typ spółki – limited (sp. z o.o.)

Bezpieczeństwo
Jakość systemu podatkowego
Korzyści podatkowe
Tax Haven Review 2017 – Hongkong
Przewiń na górę