Tax Haven Review 2017 – Irlandia

Internetowi giganci wybrali zieloną wyspę – Irlandia, bo o niej mowa to kraj, w którym znajdują się centralę największych firm informatycznych, teleinformatycznych i IT. W czym tkwi sukces Irlandii, którą wybrał Google na swoją europejską centralę?

W praktyce wykorzystywana jest przez amerykańskich gigantów struktura podatkowa opierająca się o dwie spółki irlandzkie, holenderską spółkę i spółkę offshore.

Pierwsza spółka irlandzka otrzymuje dochody z należności licencyjnych od towarów sprzedawanych na rynku USA tym samym pomniejszając dochód w USA. W Irlandii musi odprowadzić podatek w od należności licencyjnych ustalany na mocy oddzielnych umów. Później spółka irlandzka może przekazać swoje zyski bez podatku do spółki offshore.

Druga spółka offshore wykorzystywana jest do sprzedaży na rynku europejskim. Zyski spółki transferowane są przez holenderski podmiot – pośrednik – do pierwszej spółki irlandzkiej, która po odprowadzeniu minimalnego podatku z tytułu należności licencyjnych transferuje zyski do spółki offshore.

Zastosowanie wprost tego mechanizmu należy do niezwykle trudnych. Niemniej dla nowoutworzonych podmiotów w Irlandii obowiązuje zwolnienie podatkowe na okres 3 lat przy spełnieniu wymogów dot. dochodu i przedmiotu działalności.

Skrót informacji o destynacji

Skrót informacji o spółce
  • Język urzędowy – angielski

  • Stolica – Dublin

  • Stawka CIT – 12,5%

  • Typ jurysdykcji – członek UE

  • Lokalne podmioty – LTD

  • Ranking Doing Business 2017 – 18 miejsce

Lokalna spółka – LTD
Kapitał początkowy – 1 EUR
Czas rejestracji – 1-5 dni
Stawka CIT – 12,5%
Księgowość – obowiązkowa
Typ spółki – limited (sp. z o.o.)

Bezpieczeństwo
Jakość systemu podatkowego
Korzyści podatkowe
Tax Haven Review 2017 – Irlandia
Przewiń na górę