Tax Haven Review 2017 – Litwa

W poszukiwaniu przewag wobec wielkich europejskich rynków, kraje nadbałtyckie w tym Litwa podjęły decyzje o konkurowaniu sprawnością organów podatkowych, przyjaznymi stawkami podatkowymi oraz niskim poziomem biurokracji. Dzięki takiej strategii za naszą północno-wschodnią granicą wyrósł mały raj podatkowy, który może śmiało konkurować z Cyprem czy Maltą o mały i średni biznes.

Już podstawowa stawka podatku CIT wynosząca 15% plasuje Litwę w czołówce państw Unii Europejskiej o najniższym opodatkowaniu osób prawnych. Dodatkowo Litwa wprowadziła obniżoną stawkę CIT w wysokości 5% dla przedsiębiorstw, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • liczba pracowników nie przekracza 10,

  • dochód nie przekracza 300.000 EUR.

Dodatkowo litewskie organy podatkowe chwalone są za szybką procedurę zwrotu VAT, uproszczone procedury audytu CIT oraz wprowadzenie elektronicznego sytemu administracji podatkowej i.MAS, który znacząco uprościł komunikację z organami podatkowymi.

Uzupełnieniem korzystnego środowiska podatkowego są liczne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (ok. 53) oraz brak podatku PCC przy zakupie nieruchomości.

Skrót informacji o destynacji

Skrót informacji o spółce
  • Język urzędowy – litewski

  • Stolica – Wilno

  • Stawka CIT – 15%

  • Podstawowa stawka VAT – 21%

  • Typ jurysdykcji – członek UE

  • Lokalne podmioty – UAB

  • Ranking Doing Business 2017 – 21 miejsce

Lokalna spółka – UAB
Kapitał początkowy – 10 000 litów
Czas rejestracji – 7-14 dni
Stawka CIT – 15%
Księgowość – obowiązkowa
Typ spółki – limited (sp. z o.o.)

Bezpieczeństwo
Jakość systemu podatkowego
Korzyści podatkowe
Tax Haven Review 2017 – Litwa
Przewiń na górę