Tax Haven Review 2017 – Malta

Malta wykorzystując cypryjski kryzys stała się liderem wśród jurysdykcji podatkowych, które zapewniają najwyższy poziom optymalizacji podatkowej przy uwzględnieniu przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych oraz przepisów Unii Europejskiej.

Maltę charakteryzuje unikalny system podatkowy. Nominalna stawka podatku CIT wynosząca 35% należy do najwyższych w całej UE, lecz dzięki unikalnemu systemowi odliczeń można uzyskać refundację do 6/7 zapłaconego podatku CIT.

Taki mechanizm możliwy jest do zastosowania tylko w przypadku utworzenia maltańskiego holdingu składającego się z dwóch maltańskich spółek LTD. Dzięki temu rozwiązaniu rzeczywiste opodatkowanie spada do 5% a jednocześnie pozwala uniknąć przepisów o CFC.

Dodatkowo umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą pozwala na optymalizowanie podatku od dochodu uzyskanego na Malcie przy wykorzystaniu spółki osobowej.

Skrót informacji o destynacji
Skrót informacji o spółce
  • Język urzędowy – angielski

  • Stolica – Valetta

  • Stawka CIT – 35%*

  • Podstawowa stawka VAT – 18%

  • Typ jurysdykcji – członek UE

  • Lokalne podmioty – LTD

  • Ranking Doing Business 2017 – 76 miejsce

Lokalna spółka – LTD
Kapitał początkowy – 1 200 EUR
Czas rejestracji – 3-14 dni
Stawka CIT – 35%
Księgowość – obowiązkowa + audyt
Typ spółki – limited (sp. z o.o.)

Bezpieczeństwo
Jakość systemu podatkowego
Korzyści podatkowe
Tax Haven Review 2017 – Malta
Przewiń na górę