Tax Haven Review 2017 – Seszele

Od roku 2004 Seszele stały się nową opcją na rynku rajów podatkowych. Dzięki anglosaskiemu prawu, Seszele śmiało mogą konkurować nie tylko na rynku turystycznym, ale również na rynku usług offshore.

Lokalna spółka IBC jest klasyczną spółką limited na kanwie prawa angielskiego. Opodatkowanie dochodów ma charakter terytorialny, co oznacza, że dochody uzyskane poza granicami Seszeli nie podlegają opodatkowaniu. Do obowiązków spółki należy opłacenie lokalnej opłaty corocznej i kosztów utrzymania spółki. Wymagane jest prowadzenie uproszczonej księgowości, lecz miejsce przetrzymywania zapisów księgowych może być inne niż siedziba spółki a nawet księgi mogą znajdować się poza granicami Seszeli.

Bardzo interesującym wehikułem jest lokalna prywatna fundacja, która dzięki niskim kosztom założenia pozwala utworzyć odrębną od właściciela osobowość prawną, która to może na własny rachunek powoływać inne podmioty, nabywać i sprzedawać inne aktywa, w tym papiery wartościowe.

Bolączką tej jurysdykcji jest ograniczone możliwości otwarcia rachunku bankowego w Europie, lecz taka przypadłość dotyka prawie każdą jurysdykcję offshore.

Skrót informacji o destynacji
Skrót informacji o spółce
  • Język urzędowy – angielski, francuski

  • Stolica – Victoria

  • Stawka CIT – brak

  • Typ jurysdykcji – offshore

  • Lokalne podmioty – IBC Limited

  • Ranking Doing Business 2017 – 93 miejsce

Lokalna spółka – IBC Limited
Kapitał początkowy – 1 USD
Czas rejestracji – 7-14 dni
Stawka CIT – brak
Księgowość – wymagana*
Typ spółki – limited (sp. z o.o.)

Bezpieczeństwo
Jakość systemu podatkowego
Korzyści podatkowe
Tax Haven Review 2017 – Seszele
Przewiń na górę