Tax Haven Review 2017 – Słowacja

Słowacja, podobnie jak sąsiednie Czechy początkowo skusiły polskich przedsiębiorców szukających oszczędności podatkowych, głównie w zakresie ubezpieczeń społecznych – popularnych ZUS-ach. Jednakże popularność tego mechanizmu poskutkowała porozumieniem słowackich i polskich organów podatkowych, które postanowiły zwalczać to rozwiązanie.

Słowacja w porównaniu do sąsiednich Czech, nie oferuje tak korzystnych rozliczeń w zakresie podatku VAT. Wprowadzony mechanizm zwrotnej kaucji dla nowo zarejestrowanych płatników VAT skutecznie odstraszył polskich przedsiębiorców, którzy szukali oszczędności na podatku VAT w zakresie aut służbowych.

W erze popularności struktur podatkowych z wykorzystaniem spółki private limited by shares na Cyprze, często rejestrowano na Słowacji spółkę komandytową K.S. (komanditná spoločnost), która stawała się akcjonariuszem spółki cypryjskiej. Dzięki transparentności podatkowej, dochody spółki były i są rozdysponowane zgodnie z umową spółki do komandytariusza i/lub komplementariusza spółki.

Niestety począwszy od 2017 r. na Słowacji wprowadzono podatek od dochodów pasywnych, w tym dywidend w wysokości 7% a dla dochodów uzyskiwanych z krajów tzw. rajów podatkowych ustanowiono wyższą stawkę w wysokości 35%.

Skrót informacji o destynacji
Skrót informacji o spółce
  • Język urzędowy – słowacki

  • Stolica – Bratysława

  • Stawka CIT – brak

  • Podstawowa stawka VAT – 22%

  • Typ jurysdykcji – członek UE

  • Lokalne podmioty – S.R.O.

  • Ranking Doing Business 2017 – 21 miejsce

Lokalna spółka – S.R.O.
Kapitał początkowy – 1 EUR
Czas rejestracji – 7-21 dni
Stawka CIT – 21%
Księgowość – wymagana
Typ spółki – limited (sp. z o.o.)

Bezpieczeństwo
Jakość systemu podatkowego
Korzyści podatkowe
Tax Haven Review 2017 – Słowacja
Przewiń na górę