rozwiązania dla biznesu

Bieżąca obsługa spółek zagranicznych

Kancelaria Jabłońscy wraz z lokalnymi partnerami świadczy kompleksową obsługą spółek zagranicznych w większości popularnych destynacji podatkowych. Zapewniamy wsparcie administracyjne dla Klientów zapewniając pełne spektrum usług biznesowych potrzebnych do sprawnego prowadzenia firmy za granicą.

Zapewniamy sprawne wsparcie procesów okołobiznesowych dzięki czemu nasi klienci mogą skoncentrować swój czas na prowadzenie i rozwój działalności swojej firmy. W ramach bieżącej obsługi spółek dostarczamy:

Obsługa uchwał i dokumentów korporacyjnych
Obsługa księgowa
Obsługa kadrowo - płacowa
Siedziba i adres korespondencyjny

Obsługa uchwał i dokumentów korporacyjnych

Dostarczamy obsługę dokumentacji korporacyjnej dla zagranicznych podmiotów gospodarczych. Obsługujemy walne zgromadzenia udziałowców i akcjonariuszy, przygotowujemy uchwały, regulaminy i dokumenty wewnętrzne na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.

Bieżącą obsługa prawna

Dostarczamy bieżącą obsługę i pomoc prawną. Członkowie naszego zespołu i współpracujący z nami partnerzy zapewniają pełne spektrum prawnej ochrony zagranicznych podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się rejestracją, likwidacją zagranicznych spółek a także procedurami związanymi z zawieszaniem i likwidacją podmiotów.

W ramach bieżącej obsługi prawnej sporządzamy na życzenie:

  • opinie prawne,
  • opiniowanie oraz sporządzanie dokumentów występujących w obrocie prawnym tj. umów, ofert, porozumień, pism przedprocesowych i procesowych,
  • sporządzanie i prowadzenie korespondencji przedprocesowej oraz procesowej,
  • wsparcie prawne oraz reprezentacja podczas postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych z udziałem Klienta,
  • konsultacje prawne dla organów spółek.

Obsługa księgowa

Zapewniamy pełną obsługę księgową dla wszystkich zagranicznych podmiotów gospodarczych. 

Obsługa kadrowo - płacowa

Wykonujemy pełne spektrum czynności związanych z obsługą kadrowo płacową osób pracujących w podmiotach gospodarczych.

Pozyskiwanie finansowania

Wraz z niezależnym brokerem usług finansowych dostarczamy doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania dla firm niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Dysponując kompleksową ofertą produktów bankowych i parabankowych zapewniamy najlepszy dobór oferty do wymagań i możliwości klienta.

Poprzedzone analizą potrzeb i badaniem rynku zapewniamy naszym klientom dostęp do: kredytów bankowych, pożyczek bankowych i parabankowych, faktoringu, leasingu i finansowania venture i private capital.

Siedziba i adres korespondencyjny

Zapewniamy siedzibę na nowo rejestrowanych zagranicznych spółek i pozostałych podmiotów gospodarczych.

Zakładanie rachunków bankowych i płatniczych

Zapewniamy usługę asysty w procesie otwarcia rachunku bankowego lub płatniczego dla zagranicznych podmiotów gospodarczych. Usługa obejmuje selekcje i dobór instytucji bankowej lub płatniczej, asystę w procesie kyc intytycji oraz bieżące doradztwo w budowaniu wartości majątku.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?
Wiedza
Strategia

Personalizacja

Poufność

Chcesz uzyskać poradę dotyczącą tego tematu?
Skontaktuj się z nami.

+48 22 299 45 65

ul. Poznańska 3 lok 36
00-680 Warszawa Polska

office@kancelariajablonscy.pl

Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Przewiń do góry