Prawo pobytu i rezydencja podatkowa w Czarnogórze

Uroki przyrody w połączeniu ze środowiskiem prawno podatkowym sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na migracje do Czarnogóry. Otoczenie prawne Czarnogóry tworzy szereg możliwości zachęcających do poznania tego bałkańskiego kraju.

Czarnogóra to kraj, który dopiero ujawnia swoje zalety międzynarodowym inwestorom. Połączenie walorów natury z pro biznesowym strategią rządu oraz przyjaznym otoczeniem prawnym, sprawia że Czarnogóra przyciąga coraz więcej polskich inwestorów szukających interesujących aktywów do nabycia czy rynków inwestycyjnych.

Kilka słów o Czarnogórze

Czarnogóra to kraj położony w Europie Południowo-Wschodniej, graniczy z Morzem Adriatyckim na południowym zachodzie, Chorwacją na zachodzie, Bośnią i Hercegowiną na północnym zachodzie, Serbią na północnym wschodzie, Albanią na południowym wschodzie i Kosowem na wschodzie. Czarnogóra jest podzielona na 23 gminy, a jej stolicą jest Podgorica. Językiem urzędowym jest język Czarnogóry, a walutą jest euro (EUR).

Rozwiązanie unii politycznej z Serbią w 2006 r. doprowadziło do oddzielnego członkostwa w kilku międzynarodowych instytucjach finansowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W dniu 18 stycznia 2007 r. Czarnogóra przystąpiła do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W październiku 2007 r. Czarnogóra podpisała układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Unią Europejską (UE). W dniu 17 grudnia 2011 r. Czarnogóra przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu (WTO), a 5 czerwca 2017 r. została członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Czarnogóra jest oficjalnym krajem kandydującym do UE.

Czarnogóra sprywatyzowała swój duży kompleks aluminiowy, który jest jej dominującym przemysłem, jak również większość sektora finansowego. Czarnogóra zaczęła również przyciągać bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze turystycznym.

Podatek od osób fizycznych w Czarnogórze

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Czarnogórze opiera się na ich statusie pobytu.

Rezydenci podlegają opodatkowaniu od swoich światowych dochodów z dowolnego źródła.

Osoby niebędące rezydentami podlegają opodatkowaniu od dochodów związanych ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Czarnogórze oraz opłat licencyjnych, odsetek i dochodów z tytułu najmu nieruchomości w Czarnogórze.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w wysokości 9% jest pobierany od wynagrodzeń, dochodów związanych z nieruchomościami oraz dochodów z inwestycji (dochody z tytułu odsetek uzyskiwane przez nierezydentów podlegają PIT w wysokości 5%).

W styczniu 2016 r. rząd Czarnogóry podniósł stawkę PIT z 9% do 11% w przypadku wynagrodzeń brutto przekraczających średnie miesięczne wynagrodzenie (gdzie wyższa stawka ma zastosowanie tylko do części wynagrodzenia przekraczającego kwotę średniego wynagrodzenia).

Chociaż podwyżka stawki podatkowej została ogłoszona jako środek tymczasowy, nadal ma zastosowanie.

Lokalny surtax istnieje obok PIT i jest płacony gminie, w której podatnik ma miejsce zamieszkania. Surtax w wysokości 13% ma zastosowanie we wszystkich gminach z wyjątkiem Podgoricy i Cetinje, gdzie stawka wynosi 15%.

Podstawą do naliczania podatku od wartości dodanej jest kwota podatku PIT, który został oszacowany.

Rezydencja podatkowa w Czarnogórze

Rezydent podatkowy Czarnogóry to osoba fizyczna, która:

  • spędza co najmniej 183 dni w roku podatkowym w Czarnogórze.
  • ma miejsce zamieszkania w Czarnogórze, lub
  • posiada centrum działalności osobistej i gospodarczej w Czarnogórze.
Ubezpieczenia społeczne w Czarnogórze

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia są obliczane i potrącane przez pracodawcę z wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi. W odróżnieniu od pozostałych dwóch rodzajów składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podlegają określonemu rocznemu limitowi (50 350 euro [EUR] na rok 2015).

Składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane przez pracodawcę i pracownika według różnych stawek. Kwota ponoszona przez pracodawcę jest traktowana jako koszt operacyjny, podczas gdy część płacona przez pracownika jest pobierana z wynagrodzenia brutto.

Stawki płacone przez pracodawcę są następujące:

  • Ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5,5%.
  • Ubezpieczenie zdrowotne 4,3%.
  • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 0,5%.

Stawki płacone przez pracownika są następujące:

  • Ubezpieczenie emerytalne i rentowe 15%.
  • Ubezpieczenie zdrowotne 8,5%.
  • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 0,5%.
Uzyskaj rezydencję podatkową w Czarnogórze z Kancelarią Jabłońscy

Kancelaria Jabłońscy wspólnie z lokalnym partnerem (biuro prawne, biuro księgowe) świadczy kompleksową obsługę procesu uzyskania rezydencji podatkowej w Czarnogórze.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+48 500 398 184

rozwiązania dla biznesu

Formularz Kontaktowy

Bądźmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Przewiń na górę