Spółka Gmbh w Szwajcarii (spółka z o.o.)

Spółka Gmbh w Szwajcarii - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Szwajcarii, która oferuje szereg cech prawnych i biznesowych zachęcających do prowadzenia międzynarodowej działalności ze Szwajcarii pod postacią spółki z o.o.

Jednym ze sposobów rozpoczęcia działalności gospodarczej jest założenie spółki Gmbh w Szwajcarii. Społka Gmbh w Szwajcarii jest odpowiednikiem polskiej spółki z o.o..

Ten rodzaj spółki nie jest tak popularny jak spółka AG w Szwajcarii, ale założenie i zarządzanie spółką GmbH w Szwajcarii jest dość proste do zrealizowania. Nasz zespół specjalistów może udzielić szczegółowych informacji na temat tej struktury biznesowej, a także pomóc inwestorom podczas formalności związanych z zakładaniem szwajcarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka Gmbh w Szwajcarii - wymagany kapitał

Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki GmbH w Szwajcarii wynosi 20.000 CHF. Kapitał ten jest podzielony na udziały. Każdy udział ma wartość nominalną a jeden udział nie może mieć wartości niższej niż 100 CHF. 

Spółka Gmbh w Szwajcarii - główne dokumenty

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć procedurę zakładania spółki GmbH w Szwajcarii, muszą przygotować zestaw dokumentów i udzielić niezbędnych informacji na temat przyszłej działalności. W związku z tym, przy składaniu wniosku o rejestrację, inwestorzy powinni przygotować poniższe informacje, które są wymagane w procedurze, tj.:

 • zaproponować nazwę handlową spółki, zgodną z obowiązującym prawem i kończącą się skrótem “GmbH”, określającą rodzaj spółki;

 • przygotować kopie paszportów udziałowców spółki i proponowanych członków zarządu;

 • przygotować dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i sytuację finansową inwestorów (oferując aktualny wyciąg z konta bankowego);

 • udzielić informacji o rodzajach działalności, która będzie prowadzona za pośrednictwem GmbH, jak również o biznesplanie spółki;

 • przedstawić szczegóły dotyczące założycieli spółki (dane osobowe, takie jak nazwisko, adres zamieszkania i inne).

Spółka Gmbh w Szwajcarii - udziałowcy

Co najmniej jeden udziałowiec musi podjąć decyzję o utworzeniu GmbH w Szwajcarii i może to być osoba fizyczna lub prawna. Założyciele muszą się zarejestrować w Rejestrze Handlowym. Ich odpowiedzialność jest ograniczona posiadanymi przez nich udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Szwajcarii.

Spółka Gmbh w Szwajcarii - zarząd (dyrektorzy)

Nie jest konieczne powoływanie zarządu w spółce Gmbh w Szwajcarii, ale odpowiedzialność w tym przypadku spoczywa na dyrektorze zarządzającym. W szwajcarskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymagany jest co najmniej jeden dyrektor zarządzający i zaleca się, aby posiadał on obywatelstwo szwajcarskie by spółka posiadała szwajcarską rezydencję podatkową. Wybór sekretarza spółki jest opcjonalny.

Spółka Gmbh w Szwajcarii - główne wymogi dotyczące rejestracji

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani otwarciem spółki Gmbh w Szwajcarii muszą przejść szereg etapów, zawartych w procedurze rejestracji. Niektóre z głównych procedur to:

 • otwarcie korporacyjnego rachunku bankowego na rzecz spółki, na którym zostanie zdeponowany kapitał spółki;

 • złożenie niezbędnych dokumentów firmowych w lokalnych instytucjach

  • w tym przypadku inwestorzy muszą przygotować dokumenty takie jak umowa spółki, formularz deklaracji pieczęci i inne;

 • złożyć dokumenty spółki w lokalnym rejestrze handlowym, wypełnić wymagane formularze i udokumentować uiszczenie odpowiedniej opłaty;

 • zarejestrować się dla celów podatkowych, co obejmuje również rejestrację dla celów podatku od wartości dodanej (VAT);

 • opcjonalnie zarejestrować pracowników spółki na potrzeby ubezpieczenia, emerytalnego i rentowego.

Konieczne jest również sporządzenie projektu umowy spółki, a podpisaną i poświadczoną notarialnie wersję dokumentów należy przedłożyć odpowiednim instytucjom. Umowa spółki z o.o. musi zawierać postanowienia dotyczące nazwy spółki, jej celu gospodarczego, zarejestrowanego kapitału i siedziby, sumy, z jaką każdy ze wspólników uczestniczył w kapitale spółki oraz inne dodatkowe informacje dotyczące struktury zarządzania

Spółka Gmbh w Szwajcarii - Rachunkowość i audyt

Spółka Gmbh w Szwajcarii ma obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej. Dokumentacja księgowa powinna być prowadzona w CHF i dostępna w Szwajcarii. Konieczne jest również sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Spółka dominująca nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli przez dwa kolejne lata spełnia co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

 • Suma bilansowa wynosi mniej niż 10 milionów CHF;

 • Roczny obrót wynosi mniej niż 20 milionów CHF;

 • Średnia roczna liczba pracowników jest mniejsza niż 200.

Prawo szwajcarskie wymaga, aby roczne sprawozdania finansowe były poddawane audytowi. Jednakże zwolnienie z kontroli jest możliwe, jeśli spełnione są co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

 • Suma bilansowa wynosi mniej niż 10 milionów CHF;

 • Roczny obrót wynosi mniej niż 20 milionów CHF;

 • Średnia liczba pracowników jest mniejsza niż 50.

Opodatkowanie spółki Gmbh w Szwajcarii

Spółka Gmbh w Szwajcarii składa własne zeznanie podatkowe jako odrębna osoba prawna.

Po zatwierdzeniu rejestracji przez Rejestr Handlowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych i numerów identyfikacyjnych VAT. Spółka musi złożyć wniosek do Federalnej Administracji Podatkowej.

Podatki są płatne na rzecz rządu federalnego i kantonu, w którym jest on zarejestrowany. Każdy kanton ma różne stawki podatkowe. Poniżej podane są federalne i kantonowe stawki podatku dochodowego od osób prawnych oraz ich zakresy:

 • Bezpośrednie podatki federalne od zysków: 8.5%

 • Podatek kantonalny od zysków: 5.9% – 16%

 • Podatek kantonalny od kapitału: 0,05% – 0,3%.

 • Łączne obciążenie podatkowe: 14.5% – 25%

Podatek od wartości dodanej (VAT) wynosi 7,7%, co jest najniższą stawką w Europie.

Podsumowanie cech spółki GmbH w Szwajcarii

Spółka Gmbh w Szwajcarii

Cecha

Ogólne
Rodzaj podmiotuGmbh
Rodzaj prawaPrawo cywilne
Szczegółowe przepisySzwajcarska ustawa o spółkach (zaktualizowana w 2008 r.)
Siedziba główna w SzwajcariiTak
Czas na założenie nowego przedsiębiorstwa1-2 tygodnie
Minimalne opłaty rządowe (z wyłączeniem podatków)240 CHF
Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatki są płatne na rzecz rządu federalnego i kantonu, w którym spółka Gmbh w Szwajcarii jest zarejestrowana.

Każdy kanton ma inne stawki podatkowe.

Poniżej podane są federalne i kantonalne stawki podatku dochodowego od osób prawnych oraz ich zakresy:

 • Pośrednie podatki federalne od zysków: 8.5%

 • Podatek kantonalny od zysków: 5.9% – 16%

 • Podatek kantonalny od kapitału: 0,05% – 0,3%.

 • Łączne obciążenie podatkowe: 14.5% – 25%

Dostęp do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Tak, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są podpisywane z 80 krajami.

Kapitał zakładowy lub jego ekwiwalent
Minimalny wymagany kapitał20,000 CHF
Minimalny kapitał wpłacony20,000 CHF
Akcje na okazicielaNie
Akcje o wartości nominalnejTak
Dyrektorzy
Minimalna liczbaJeden
Wymagany lokalnyTak
Publiczny rejestrTak
Miejsce zgromadzeńSzwajcaria
Dyrektor korporacyjnyNie
Akcjonariusze
Minimalna ilośćJeden
Publiczny rejestrTak
Akcjonariusze korporacyjniNie
Miejsce zgromadzeńSzwajcaria
Sekretarz spółki
WymaganyNie
Lokalny lub kwalifikowanyNie dotyczy
Księgowość
Wymogi dotyczące przygotowaniaTak
Wymogi dotyczące audytuTak
Wymogi dotyczące składania sprawozdań finansowychGeneralnie tylko w przypadku większych firm spełniających dowolne dwa z następujących kryteriów – 40 milionów CHF obrotów, Aktywa 20 milionów CHF + lub 250 pracowników
Dostępność publiczna rachunkówNie
Coroczne opłaty rządowe 
Minimalny podatek roczny240 CHF
Inne
Wymóg składania rocznego sprawozdania finansowego*Tak (możliwe wyłączenia)
Dozwolona migracja siedzibyTak

*Roczne sprawozdania finansowe spółki Gmbh w Szwajcarii podlegają badaniu, przy czym zwolnienie jest możliwe, jeżeli spełnione są co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

 • Bilanse poniżej 10 mln CHF

 • Roczny obrót wynosi mniej niż 20 mln CHF; lub

 • Liczba pracowników jest mniejsza niż 50

Logo Kancelaria Jabłońscy
Kancelaria Jabłońscy w Szwajcarii

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi w Szwajcarii przy współpracy z biurem prawnym i kancelarią księgową.

rozwiązania dla biznesu

Formularz Kontaktowy

Bądźmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Przewiń na górę