Zagraniczna spółka kontrolowana – przepisy 1 stycznia 2017

Jaka jest recepta na przepisy o zagranicznych spółce kontrolowanej? Jak uniknąć opodatkowania i wymogów sprawozdawczych dla międzynarodowych struktur? Przedstawiamy rozwiązania zgodne z nowymi regulacjami o CFC.

Zmiana przepisów w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej wymaga od polskich rezydentów podatkowych posiadających międzynarodowe struktury podmiotów podjęcie działań w celu dostosowania się do nowych wymogów. Dlatego przedstawiamy rozwiązania odpowiadające na zmiany w przepisach o kontrolowanych spółkach zagranicznych. Nasze rozwiązania to pewnego rodzaju recepta pozwalająca dostosować się do nowych wymogów prawa.

Zagraniczna spółka kontrolowana - definicja

Aktualizacja: Przepisy z dniem 1 stycznia 2019 uległy zmianie. 

Dla lepszego zrozumienia treści na początku należy przypomnieć definicję zagranicznej spółki kontrolowanej.
Zagraniczna spółka kontrolowana zgodnie z przepisami rozumiana jest jako:

  • osoba prawna lub,

  • spółka kapitałowa w organizacji lub,

  • jednostka organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej lub,

  • spółka niemająca osobowości prawnej mająca siedzibę lub zarząd w innym państwie w którym to traktowane są jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów bez względów na miejsce osiągania dochodów,

która nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a w której podatnik posiada:

  • udział w kapitale lub,

  • prawo do głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub,

  • prawo do uczestnictwa w zysku,

a która to spółka ma siedzibę lub zarząd na terytorium:

  • raju podatkowego lub,

  • kraju z którym Polska nie zawarła umowy międzynarodowej w szczególności o unikaniu podwójnego opodatkowania albo Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej o wymianie informacji podatkowej lub,

  • krajów pozostałych.

Beneficjent rzeczywisty a zagraniczna spółka kontrolowana

Istotą przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych jest rezydencja podatkowa beneficjenta rzeczywistego (UBO – Ultimate Beneficial Owner). Przepisy domyślnie przypisują całość przepływów finansowych do beneficjenta lub beneficjentów. Posiadanie przez spółkę (osobę prawną) lokalnej rezydencji podatkowej danej destynacji podatkowej (np. rezydencja podatkowa Cypru) nie zmienia przynależności podatkowej UBO.

Związku z taką konstrukcją przepisów o CFC, konstrukcje wielopodmiotowe w których finalnym beneficjentem jest osoba fizyczna nie znoszą obowiązków sprawozdawczych i podatkowych polskiego podatnika wobec polskich organów. Dlatego niegdyś popularne spółki na Cyprze nie pozwalają już na używanie ich wprost jako elementów wehikułu.

Powierniczne / Nominee services a CFC

Większość lokalnych agentów czy kancelarii prawnych oferuje usługę nominowanego udziałowca i dyrektora (nominee shareholder/directors). Zamówienie tych usług daje pozorną możliwość uniknięcia obowiązków wynikających z przepisów o CFC. Pozorność wynika z faktu, że przepisy o CFC obowiązują w większości krajów w Unii Europejskiej. Dodatkowo na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy krajami Unii Europejskiej funkcjonuje system wymiany informacji podatkowej.

Biorąc powyższe, usługa nominee shareholders i nominee directors zachowuje swoją użyteczność tylko w tych krajach, w których nie obowiązują przepisy o CFC takich jak Malta czy Cypr gdyż w tych krajach lokalni powiernicy nie są utożsamiani z UBO spółek. Warto jednak pamiętać, iż obowiązkiem lokalnego agenta rejestrowego na Cyprze i Malcie jest przeprowadzanie pełnego compliance oraz posiadanie aktualnych danych klientów (procedura KYC). W przypadku braku dokumentacji agentom grożą kary, które skutecznie mobilizują do skutecznego identyfikowania klienta. Warto pamiętaj, że co prawda te dane nie są publikowane w żadnych publicznych rejestrach lecz lokalne władze mają prawo dostępu do wrażliwych danych agentów – w tym do danych o ich klientach.

Automatyczna wymiana informacji podatkowej - banki przekażą informacje do urzędów skarbowych

Nie tylko przepisy o CFC stanowią największą zmianę dla wehikułów podatkowych. To podpisane i sukcesywnie wdrażane porozumienie w ramach OECD o automatycznej wymianie informacji finansowej stanowi największą zmianę w zarządzaniu strukturami podatkowymi.

Automatyczna wymiana informacji finansowej nakłada na banki obowiązek identyfikacji podatkowej posiadacza rachunku bankowego, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego a co najistotniejsze – wysyłanie informacji podatkowej i finansowej do odpowiedniego kraju. Upraszczając – organy skarbowe otrzymają informacje o każdym przepływie finansowym, który został dokonany na rachunku bankowym, który przynależy do spółki w której beneficjentem jesteśmy.

To porozumienie wraz przepisami o CFC istotnie zawężają możliwości zarządzania majątkiem i biznesem w taki sposób by mógł być on kształtowany swobodnie i efektywnie podatkowo.

Zagraniczna spółka kontrolowana - recepta

Związku z nowymi przepisami o zagranicznych spółkach kontrolowanych i automatycznej wymianie informacji finansowej Kancelaria Jabłońscy wraz z międzynarodowymi powiernikami przygotowała receptę zgodną z polskim i międzynarodowym prawem podatkowym a która pozwala zachować swobodę gospodarczą i podatkową. Owe rozwiązanie opiera się o wehikuły podmiotów nie mających charakteru udziałowego czy akcyjnego a zastosowanie usług nominowanych pozwala na swobodę w otwarciu rachunku bankowego, jego zarządzaniem bez powiadamiania polskich organów skarbowych.

Nota prawna

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Rozwiązania prawne należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

michał jabłoński_kj

Autor:

Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Zagraniczna spółka kontrolowana – przepisy 1 stycznia 2017
Przewiń na górę