Zagraniczne polisy inwestycyjne

Zagraniczne polisy inwestycyjne to jedna z recept na zmiany przepisów w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych, które wymagają od polskich rezydentów podatkowych posiadających międzynarodowe struktury podmiotów podjęcie działań w celu dostosowania się do nowych wymogów.

Polisa ubezpieczeniowa zwykle kojarzona jest z produktem finansowym, którego celem jest ochrona życia, zdrowia lub majątku. Często spotykaną formą polisy ubezpieczeniowej jest polisa inwestycyjna umożliwiająca lokowanie wpłacanych środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Zagraniczna polisa ubezpieczeniowa - podstawowe informacje

Polisa ubezpieczeniowa zwykle kojarzona jest z produktem finansowym, którego celem jest ochrona życia, zdrowia lub majątku. Często spotykaną formą polisy ubezpieczeniowej jest polisa inwestycyjna umożliwiająca lokowanie wpłacanych środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

W polskim systemie prawnym Towarzystwa Ubezpieczeniowe tworzą politykę inwestycyjną dla polis ubezpieczeniowych w oparciu o dostępne rynkowe instrumenty finansowe, zwykle notowane na rynkach giełdowych.

W innych jurysdykcjach prawnych dostępne są polisy inwestycyjne, które doskonale nadają się lokowania, zabezpieczenia i zarządzania majątkiem a tym samym stanowią efektywne rozwiązanie i receptę na zmiany w opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych.

Zagraniczna polisa ubezpieczeniowa jako remedium na CFC

Formalny status prawny polisy inwestycyjnej pozwala ominąć zapisy przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Polisa jest produktem finansowym, który nie ma charakteru udziałowego z tego też powodu nie podlega pod przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych a w konsekwencji przepisy o CFC.

Inwestor nabywa ubezpieczenie w ramach, którego ma możliwość nabywania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, których operatorem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Inwestor/właściciel polisy tym samym nie posiada żadnego prawa do głosu w organach stanowiących czy nadzorczych.

Atrybuty zagranicznej polisy ubezpieczeniowej

Polisa inwestycyjna jako narzędzie do akumulacji majątku ma kilka dodatkowych korzyści prawnych i podatkowych. Wynikają one z konstrukcji polisy ubezpieczeniowej oraz przepisów regulujących rynek ubezpieczeń. Dzięki temu:

  • wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych na wypadek śmierci nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

  • wypłaty świadczeń nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn,

  • wypłaty świadczeń z ubezpieczeń nie podlegają postępowaniu spadkowemu, gdyż świadczenie jest wypłacane osobą uposażonym,

  • wypłacone świadczenie nie wchodzą do masy spadkowej.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Zagraniczne polisy inwestycyjne
Przewiń na górę